ARTVİN MEDYUM

 

Artvin medyum hizmetlerinde en kaliteli çözümü sunan, ilmi konularda başarısını konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Artvin ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Artvin’ de yaşayan ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Artvin halkı tarafından da sevilen sayılan bir şahsiyet olmuştur.

 

Artvin Medyum Hizmetleri

 

Biz insanlar fiziksel varlıklar olduğumuz kadar aynı zamanda ruhsal özellikleri de olan varlıklarızdır. Dolayısıyla ruhsal yönümüzün etkileri bizler üzerinde yaşamamız boyunca önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde insanların ruhsal sıkıntılarıyla yakından ilgilenme noktasında medyumluk hizmetleri önemli bir yer edinmiştir. Bu konuda iyi bir destek çok verimli sonuçlar sağlamaktadır. Ben Medyum İlim Hoca olarak sizlere manevi birçok konuda yardımcı olmaya çalışmaktayım. Sizlere hizmetlerimi sunduğum Artvin bölgesinde edindiğim tecrübeyle destek olabilmekten memnuniyet duymaktayım.

 

 

Artvin ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Ardanuç

· Arhavi

· Borçka

· Hopa

· Kemalpaşa

· Merkez

· Murgul

· Şavşat

· Yusufeli

 

 

 

Medyumluk Hizmet Ve Etkileri Nelerdir

 

Günümüzde neredeyse yaşamında sorunlarla karşılaşmayan insan yok gibidir. Bu açıdan yaşamımızın bir noktasında karşılaştığımız bu yükün üstesinden başarıyla gelmek isteriz. Medyumluk hizmeti ise bu aşamada insanların bu zorlukları yenmesinde ve kendilerini daha rahat hissetmelerinde yol gösterici ve yardımcı olmaktadır.

 

En Etkili Çözümler

 

Medyumluk hizmeti günümüzde birçok insanın yaşamındaki sıkıntılardan kurtulmak için yardım aldığı konulardan biridir. Fakat bu konuda ancak en iyi medyum bu desteği etkili bir şekilde sağlayabilir. Bu açıdan kaliteli bir medyumluk hizmeti almak oldukça önemli bir konudur. En başarılı medyum olarak birçok insanın duasıyla sizlerinde hikâyelerini dinleyip çözüme kavuşturmaya çalışmaktayım. İlgili iletişim yöntemlerinden bana dilediğiniz an ulaşabilirsiniz.

 

Artvin, kuruluşu pek eski dönemlere inmeyen bir Ortaçağ şehridir. Çevresinde yapılan kazılar, şehrin eski olmayışına karşılık yörede milâttan önce 2000 yıllarına ait bazı yerleşmeler bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bölgenin daha sonraları milâttan önce IX. yüzyıldan itibaren Urartu Devleti’nin hâkimiyetine girdiği anlaşılmaktadır.
Klasik çağda Kolkhis adıyla bilinen yörede Ksenophon, milâttan önce IV. yüzyılda Kolkhlar, Makaronlar ve Taokhlar gibi birtakım kavimlerin yaşadığını bildirmektedir. Milâttan önce I. yüzyılda yaşayan coğrafyacı Strabon bu bölgenin Mithridates Eupator tarafından ele geçirilip Pontus Krallığı’na katıldığını, daha sonra ise Mithridates’i yenen Pompeius’un buraları mahallî kralların hâkimiyetine bıraktığını yazmaktadır. Bu bilgi, Roma hâkimiyetinin Artvin yöresinde fazla etkili olmadığını gösterir. Artvin çevresinde Bizans egemenliği V. yüzyılın başlarında kuruldu ve yöre, Khaldia teması içinde yer aldı. Bu ad, Ortaçağ İslâm kaynaklarından Hurdâzbih ve Kudâme b. Ca‘fer’in eserlerinde, Haldiye veya Hâlidiyât şekillerinde geçmektedir. Halife Hz. Osman döneminde 646’da İslâm topraklarına katılan Artvin çevresi daha sonraları Bizans ve İslâm orduları arasında birkaç defa el değiştirdi. Bu el değiştirmeler sırasında, bugünkü Artvin şehrinin nüvesini teşkil eden, müslüman ordularının akınlarını gözetlemek için Livane Kalesi yapıldı (m.s. 939). Artvin ve civarında Selçuklu hâkimiyeti 1068 yılından itibaren kurulmaya başladı. Daha sonraları bu bölge bir süre Gürcüler’in eline geçtiyse de sonra tekrar Selçuklu ülkesine katıldı. Selçuklu döneminde Artvin yöresi Azerbaycan Atabegleri idaresinde bir uç beyliği şeklinde idi. XIII. yüzyılda Moğol ve İlhanlı istilâlarına uğradıktan sonra XV. yüzyılda Akkoyunlular’dan Karayülük Osman Bey Çoruh boylarına kadar ulaştı. Daha sonra da Uzun Hasan bu toprakları Akkoyunlu hâkimiyeti altına aldı; fakat mahallî idareciler olan Atabegler yönetimlerine devam ettiler. Daha sonra bölge tekrar Gürcü istilâsına uğrayınca Artvin beyleri o sırada Trabzon valisi olan Şehzade Selim’e (Yavuz Selim) müracaat ederek yardım talebinde bulundular ve Osmanlıların yardımıyla Gürcüleri kovdular. Bu dönemde Artvin ve çevresi Osmanlı Devleti himayesinde yarı müstakil bir şekilde kalmıştır. Kanûnî döneminde, Erzurum Beylerbeyi Dulkadırlı Mehmed Han’ın 1536-1537 harekâtı sırasında Artvin’in de içinde bulunduğu bölge ele geçirildi ve Artvin ile Yusufeli’ni içine alan Livane sancağı kurularak Erzurum beylerbeyliğine bağlandı. Bir süre sonra elden çıktığı anlaşılan bu bölge, 1549’da ikinci vezir Ahmed Paşa’nın gayretiyle yeniden zapt edildi. 1578’de başlayan Osmanlı-İran mücadelesi sırasında bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti sağlamlaştırıldı ve 1579’da Çıldır eyaletinin teşkilinden sonra da Artvin, bu eyalete bağlanan Livane sancağının merkezi oldu.

 

BARTIN MEDYUM

 

BARTIN medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, BARTIN ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. BARTIN ‘ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, BARTIN halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum hocadır.

 

 

BARTIN ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Amasra

· Kurucaşile

· Merkez

· Ulus

 

Bartın Medyum

 

Bartın ilinde yaşayan tüm vatandaşlarımız Medyum İlim Hoca ile karşılıklı görüşme sağlamak için web sitemiz üzerindeki iletişim numaralarını kullanabilirler. Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmeleri kayıt altında ve resmi olarak sağladığımız için Bartın ilinde sahip olduğumuz adres üzerinden kolaylıkla bize ulaşabilirsiniz. Vergi dairesine kayıtlı ve resmi evraklarla hizmet vererek, sizinle birebir görüşme gerçekleştiriyoruz.

 

En İyi Medyum Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

 

Günümüzde Bartın ili için birçok kişi safsatalar, hurafeler ve yanlış yöntemlerle insanların duygularını ve inançlarını suiistimal eden durumlar sergiliyor. Bu nedenle yasal olarak izinlere sahip olmayan ve yanlış iddialarla en iyi medyum olduğunu belirten kişiler yerine bizimle profesyonel bir destek alma şansına sahipsiniz.

 

En Başarılı Medyum Medyum İlim Hoca Bartın’ da

 

Akademik olarak veya alaylı olarak iyi bir eğitim sağlamış, tecrübesi yıllara dayanan ve gerçekten manevi ve ruhsal çözümler oluşturan bir medyum en doğru tercihtir. Bu nedenle alanında en başarılı medyum olarak, Bartın ili ve çevresinde birçok kişi için nitelikli bir destek ve dostane bir hizmet sağlıyorum.

 

 

Bartın, Karadeniz Bölgesi’nin batı bölümünde yer almaktadır. Bartın ve çevresine ilk yerleşenler hakkında kesin bilgiler bulunmamakla beraber, yörenin ilk yerleşenlerinin yöreye M.Ö. 14. yüzyılda gelen Gaşkalar olduğu düşünülmektedir. Hitit İmparatorluğu’nun önemli bir güç haline gelmeye başlamasıyla beraber bölgedeki Gaşka hâkimiyeti sona ermiştir. Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Lydialılar, Persler, Makedonyalılar, Bithynia Krallığı ve Romalılar yöreye hâkim olmuşlardır. Roma döneminde, Bartın’ın askeri ve ekonomik nedenlerden dolayı önem kazandığı bilinmektedir. Roma İmparatorluğu M.S. 395’te ikiye ayrıldığında yörenin Doğu Roma toprakları içerisinde kaldığı görülür. Bu dönemden sonra yörede Bizans etkinliğinin sürdüğü, 13. yüzyılda Türklerin Anadolu’ya gelmesinden sonra Bartın ve çevresinin Candaroğulları Beyliği’nin hâkimiyetine girdiği bilinmektedir.

1395’te Yıldırım Bayezid, Bartın’ı Candaroğulları Beyliği’nden almakla beraber Amasra’da bulunan Ceneviz kolonisi tesirini sürdürmüş, Amasra 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 

Bartın, 1924’te Zonguldak’ın ilçesi, 1991’de ise il olmuştur.

 

BOLU MEDYUM

 

Bolu medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Bolu ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Bolu’ da yaşayan ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Bolu halkı tarafından da sevilen sayılan bir insan olmuştur.

 

Bolu Medyum Hizmetleri

 

İnsanların hayatları boyunca ne sıkıntılar yaşayacağı bilinemez ancak şunu biliriz ki huzur ve mutluluk en kayda değer olandır. Dolayısıyla da yaşamda bunu sağlayabilmek en önemli kişisel önceliğimizdir. Yıllar boyunca medyumlar insanların karşılaştığı pek çok zorluğu yenmesinde katkı sağlayan kişiler olmuşlardır. Bu destek bu açıdan önemli bir yere sahip olmuştur. Ben Medyum İlim Hoca olarak sizlerin hayatına şifa vermek ve sorunlarınıza çözümler üretmeye çalışıyorum. Medyumluk konusundaki hizmetlerimi Bolu ilinde sürdürmekteyim.

 

Bolu ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Dörtdivan

· Gerede

· Göynük

· Kıbrıscık

· Mengen

· Merkez

· Mudurnu

· Seben

· Yeniçağa

 

 

 

Sorunların Çözümü İçin Bize Başvurun

 

Hepimiz hem manevi ve hem de duygusal yönü güçlü canlılarız. Yaşam sürecimizde bu hassas özelliklerimizden dolayı bazı şeylere takılıp kalabiliriz. Ancak biz canlılar yine birbirimize destek olmak içinde bu yaşamda bulunuyoruz. Doğuştan insanlar her açıdan farklı olabildiği gibi birtakım özelliklere de sahip olabilirler. Medyumlar ise sezgileri ve duru görü yetileri güçlü olarak dünyaya gelirler. En başarılı medyum doğal olarak da insanların ruhsal sorunlarının çözümüne fayda sağlarlar.

 

Bize Ulaşmak Çok Kolay

 

Sizleri yaşamda zorlayan pek çok konu hakkında yardım almak için bana ulaşabilirsiniz. Bu hizmeti veren en iyi medyum olarak tüm deneyimlerimi sizlere memnuniyetle aktarmaktayım.

 

 

BOLU İLİ'NİN TARİHİ
Arkeolojik buluntulara göre Bolu'da ilk yerleşim Kalkolitik Döneme ( M.. 5500 - 3000 ) kadar uzanmaktadır.
Bolu İli, Merkez İlçe ile Gerede ve Seben İlçelerinde Tunç Çağı ( M.. 3000 – 1200 ) yerleşim izleri tespit edilmiştir.
M.. II. binde Hitit, M.. I. binden itibaren de Frig, Lidya ve Pers egemenliği altında kalan bölge; M.. 334 yılından sonra Bithynia Krallığı sınırları içine dahil olmuştur. Bithynia Krallığı döneminde şehre “Bithynium” ismi verilmiştir.
M.. 74 yılında son Bithynia kralı IV. Nicomedes, vasiyetname ile Bithynia topraklarını Romalılara bırakmıştır. Bu tarihten itibaren Bolu ve çevresi Roma' dan gelen valiler tarafından yönetilmiş ve şehre Roma İmparatoru Claudius' a izafeten “Claudiapolis” ismi verilmiştir. Bolu isimi de şehir anlamında olan Polis'ten gelmiştir.
M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması ile Doğu Roma ( Bizans ) sınırları içinde kalan Bolu; İmparator Justiniaus ( M.S. 518 – 527 ) döneminden itibaren thema adı verilen askeri valiler tarafından yönetilmiştir. Hisar Tepesi, Karga Tepe ve Hıdırlık Tepesi adıyla anılan 3 tepe üzerinde kurulmuş olan şehir, içte ve dışta surlara sahip olmuştur. Şehrin kuzeyinde Halı Hisarı bölgesinde bu surların kalıntıları görülebilmektedir.
1071 Malazgirt zaferinden sonra batıya yayılan Türkmenler 3 yıl sonra Bolu'ya yerleşmişlerdir. Selçuklu Devleti'nin komutanları Artuk, Tutuk, Danişmend, Karateki ve Saltuk Beyler Süleyman Şah'ın emrinde İstanbul sınırına dayanmışlardır. Bu akınlar sırasında Bolu, Horasanlı Aslahaddin tarafından 1324 yılında Beylik topraklarına katılmıştır.
Yıldırım Bayezit'in ölümü ile başlayan şehzadeler savaşına Bolu, birçok kez sahne olmuştur. Bolu, Ankara Savaşı sonrası Timur'un talan ettiği bölgelerin dışında kaldığı gibi, bu tehlike bitinceye kadar, Osmanlı Devleti'nin 2. kurucusu sayılan Çelebi Mehmet'i de Kızık Yaylası'nda barındıran belde olmuştur. Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'nin birliğini sağlamasından sonra ise Bolu, düzenli bir yönetime kavuşmuştur.
1324 – 1692 yılları arasında Bolu, 36 kazası olan bir sancak beyliği idi. XVI. Yüzyılda Bolu, ikinci derece Şehzade sancaklarından biri oldu. 2. Bayezit döneminde Şehzade Süleyman (Kanuni) buraya atanmıştır.
1683-1792 yılları arasında Bolu, voyvodalıkla yönetildi. II. Mahmut zamanında ise Mutasarrıflığa dönüştürülmüştür. (1811) Tanzimat sonrası Bolu; Kastamonu eyaletine bağlandı (1864). 1909 yılında ise tekrar Mutasarrıflığa dönüştürülmüştür.
Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girmesi ve İzmir'in işgal edilmesinin ardından Bolu yöresinde ilk Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Gerede'de örgütlenmiştir. Bolu 1. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında düşman işgaline uğramamış ancak maddi zarar görmüştür.
Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yapılan milli mücadele dönemlerinin sonunda Bolu, 10 Ekim 1923'te Mutasarrıflık devrini tamamlayarak yeni düzenlemeler çerçevesinde vilayet haline getirilmiştir.

 

ÇORUM MEDYUM

 

 

Çorum medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Çorum ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Çorum’ da yaşayan ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Çorum halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olarak bilinir.

 

 

Çorum Medyum hizmetleri

 

 

Medyum İlim Hoca medyumluk alanında insanlara birçok farklı konuda destek vermekte olan bir kişidir. Bireyler günlük hayatlarında yaşamakta olduğu birçok sıkıntıdan ötürü farklı kişilerin desteğine ihtiyaç duyar. Bu tarz problemlerin çözülebilmesi için dışarıdan bir destek almak herkes açısından avantajlı bir durumdur. Medyum İlim Hoca olarak biz de bireylere tamamen gerçek anlamda bir destek hizmeti sunmaktayız. Birçok piyasada bulunan diğer bireyler gibi bireyleri büyü tarzında şeyler ile kandırmamakta tamamen gerçeklere dayalı olarak insanlara destek hizmeti sağlamaktayız.

 

Çorum ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Alaca

· Bayat

· Boğazkale

· Dodurga

· İskilip

· Kargı

· Laçin

· Mecitözü

· Merkez

· Oğuzlar

· Ortaköy

· Osmancık

· Sungurlu

· Uğurludağ

 

 

 

 

Çorum En İyi Medyum Farkını İlim Hoca İle Yaşayın

 

Çorum il sınırları içerisinde vermiş olduğumuz medyum hizmeti sayesinde birçok farklı bireyin birçok farklı problemine çözüm sunabilmek adına profesyonel bir hizmet sunmaktayız. Siz de en iyi medyum hizmetinden faydalanmak için bizim ile irtibata geçebilir ve birçok olumsuz probleminiz için bizden destek talep edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Çorum İlinin En Başarılı Medyumu

 

Çorum ilinin en başarılı medyum hizmetini sağlamak ve bizden destek isteyen tüm bireylerin problemlerini eksiksiz bir şekilde çözebilmek için sürekli olarak çalışmaktayız.

 

 

Çorum bölgesi, tarih öncesi ve tarih çağlarında önemli medeniyetlere sahne olmuştur. Çorum, binlerce yıldır üst üste birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Bu yüzden şehrin her tarafında bu uygarlıkların kalıntılarına rastlamak mümkündür. Bölge maden yatakları bakımından çok zengindir. Bu zenginlik özellikle tarih öncesinde yerleşmelerin yörede yoğunlaşmasının başlıca nedenidir. Coğrafî konumun da ticarete uygun olması gelişmeyi hızlandırıcı bir unsur olmuştur. Ancak bu kültür ve uygarlıkları bugünkü il sınırlarıyla çakıştırmak veya sınırlamak imkânsızdır. Bu sebeple Çorum'un eski çağ tarihini incelerken ili yöreden soyutlamadan bir bütünün parçası olarak düşünmek gerekmektedir.8
Çorum ve yöresinin yazılı tarih öncesi dönemleri, Prehistorya biliminde “Kalkolitik dönem” denen evreden başlamaktadır.9 Yörede kazısı yapılan merkezlerin hemen hepsinde kalkolitik çağa ait kap, kaçak ile bakırdan yapılma malzeme ele geçmiştir. Çorum ili içerisinde bulunan Büyük Güllücek, Boğazköy, Alacahöyük, Eskiyapar, Kayapınar, Kuşsaray'da yapılan sistematik kazılarda yerleşmelerin bu dönemden itibaren devamlılık gösterdiği anlaşılmaktadır.10 Hitit Devleti'nin başkenti Hattuşaş (Boğazköy) çevresindeki çalışmalarda rastlanan en erken yerleşme Kalkolitik döneme aittir. Ancak bu yerleşme tam olarak tespit edilememiştir.

 

DÜZCE MEDYUM

 

DÜZCE medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, DÜZCE ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. DÜZCE ‘ de yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, DÜZCE halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyumdur.

 

 

DÜZCE ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Akçakoca

· Çilimli

· Cumayeri

· Gölyaka

· Gümüşova

· Kaynaşlı

· Merkez

· Yığılca

Düzce Medyum

 

Genellikle insanlar medyumluk hizmetini gelecek ile ilişki kurmak, ruhlar ile görüşmek ve büyü ile uğraşmak sanmaktadır. Fakat Düzce ilinde hizmet veren Medyum İlim Hoca, olarak, safsatalar yerine, geleceği yalnızca Allah-u Teala'nın bileceğini göz önünde bulundurarak, size bu konularda değil ilmi ve manevi konularda destek oluşturuyorum.

 

En İyi Medyum Medyum İlim Hoca Mütevazi Ve İlme Önem Veren Biridir

 

Düzce ilinde aile, iş, arkadaşlar, geçim, huzur veya sağlık ile ilgili yaşadığınız sıkıntılarda aradığınız en iyi medyum üzerinden hizmet almak istiyorsanız, öncelikle doğru kişiyi seçmelisiniz. Bu konuda aradığınız kişi olarak tecrübeli, ilme önem veren ve güvenli bir hizmet sunan kişiler bazında bizi tercih edebilirsiniz.

 

Resmi Ve Güvenli En Başarılı Medyum Medyum İlim Hoca,

 

Hem resmi bir şekilde hizmet alabileceğiniz hem de güven esası ile karşılıklı görüşme sağlayarak, Düzce ili için en başarılı medyum olarak biliniyorum. Sitemiz üzerinde yer alan iletişim bilgileri ile bizimle iletişime geçebilir ve karşılıklı görüşme talep edebilirsiniz. Bu görüşmelerde tüm sorunlarınız için gizlilik esasına bağlı olarak en doğru desteği alabilirsiniz.

 

 

Düzce'nin bilinen tarihi M.. 1390 yıllarına kadar gitmektedir. Yöre, birçok kavimin ve devletin istilasına maruz kalmıştır. Çevrede Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini görmek mümkündür. Yörenin Osmanlı hakimiyetine geçişi Orhan Gazi'nin komutanlarından Konuralp Bey'in 1323 yılında Bizans tekfurları ile yaptığı savaş neticesinde gerçekleşmiştir.Bu yörenin adı komutan Konuralp'e izafeten verilmiş ve günümüze kadar bu şekilde ulaşmıştır. Düzce'ye bağlı Konuralp beldesinde yer alan antik şehrin tarihi, Milattan nce 3.y.y. kadar dayanıyor.
Geyve, Alp Suyu, Karaceebüş hisarlarını fetheden Konuralp, Akçakoca ve Abdurrahman Gaziler, Bizans devrinde Regio Torsia adı verilen Akova'ya akınlara başladılar. Konuralp Bey, Bolu topraklarına karşı bir sefer düzenlemiş Düzpazar'ı ele geçirdikten sonra da, şimdi hala yeri belirlenemeyen Uzunca-Bel'de Bizanslılarla iki gün vuruşmamış, beklemiş ve arkasından kesin darbeyi vurmuştur. Osman Gazi, Düzce Pazarı ( ovasını) ve Bizans Prusias'ını, Konuralp'e verdi. 14.y.y. ilk çeyreğinden itibaren bu bölge Konuralp ilçesi ve kısaca “ Konrapa “ diye anılır.
Düzce, Osman Gazi'nin mahiyetinde 1869 yılına kadar Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı Göynük Kasabası'na bağlı bir nahiye iken, 1870 yılında Bolu Sancağı'na bağlı bir kaza haline gelmiştir.
17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşayan Düzce 1'i yeni 6'sı eski ilçe dahil edilerek 09 Aralık 1999 tarih ve 23091 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazetede yayınlanan “ Bir İl ve iki ilçe kurulması ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile il statüsüne kavuşmuştur.

 

GİRESUN MEDYUM

 

Giresun medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Giresun ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Giresun’ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Giresun halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olmuştur.

 

Giresun Medyum Hizmetleri

 

Giresun ili içerisinde medyumluk hizmeti sunan birçok birey bulunmaktadır. Bu bireylerin çoğu ise sunmakta olduğu hizmeti gerçekçi yöntemlere dayandırmamakta, bu sebep ile çoğunlukla yalnızca bireylerin paralarını almak ile yetinmektedir. Ancak en başarılı medyum sıfatına layık görülmüş olan bizler insanların sorunlarının çözümünde tamamen gerçekçi yöntemler izlemekte ve bu sayede insanların ihtiyaç duydukları desteğe yardımcı olabilmelerini sağlamaktayız. Böylelikle bireylerin problemleri çözülebilmekte ve eski sorunsuz şekilde hayatlarına devam edebilme olanağına kavuşmaları sağlanmaktadır.

 

Giresun ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Alucra

· Bulancak

· Çamoluk

· Çanakçı

· Dereli

· Doğankent

· Espiye

· Eynesil

· Görele

· Güce

· Keşap

· Merkez

· Piraziz

· Şebinkarahisar

· Tirebolu

· Yağlıdere

 

 

 

Medyum İlim Hoca Ve Gerçekçi Çözümler

 

Medyum İlim Hoca olarak sunmakta olduğumuz hizmetlerin tamamı gerçekçi yöntemler izlenerek müşterilerimize sunulmaktadır. Sunmuş olduğumuz hiçbir hizmette akla ve realiteye aykırı yöntemler kullanılmamakta, bu sayede müşterilerimizin her türlü problemine tamamen gerçekçi çözümler bulunabilmektedir. Siz de gerçekçi çözümler için bizim ile irtibata geçebilirsiniz.

 

En İyi Medyum En Doğru Çözüm İlim Hoca

 

En iyi medyum hizmetimiz sayesinde müşterilerimizin sahip olduğu problemleri en iyi şekilde çözüme kavuşturabilecek yöntemleri kolaylıkla bulabilmekteyiz. Bu sayede müşterilerimiz problemlerinden arınmış bir şekilde hayatlarına devam edebilmektedir.

 

 

Giresun, Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yeşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz'in inci kentlerinden birisidir. Şehir, denize doğru uzanan yarımadanın üzerinde yer almaktadır. 6934 kilometrekarelik yüzölçümü ile ülkenin binde 8,5'ini kaplar. Şehrin kuruluş tarihi M.Ö'den önce 350 yıllarına dayandıran kaynaklar vardır. Yine bu bölgede Türklerin MÖ. 2000 yıllarından beri yaşadığı bilinmektedir.
Doğu Karadeniz ve Giresun'la ilgili Yunan coğrafyacı ve seyyahların verdiği bilgilerle beraber eski Anadolu tarihi araştırmalarında, şehir ve kasaba tarihlerinde, dil incelemeleri sonucunda M.Ö.2000'li yıllardan günümüze bu bölgedeki Türk varlığı inkar edilemez bir gerçektir.

 

GÜMÜŞHANE MEDYUM

 

Gümüşhane medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Gümüşhane ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Gümüşhane’ de yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Gümüşhane halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olan şahsiyettir.

 

 

Gümüşhane Medyum Hizmetleri

 

 

Gümüşhane ili içerisinde yıllardan beri hizmet sunmakta olan Medyum İlim Hoca sahip olduğu deneyim sayesinde insanlara her alanda en iyi ve en uygun desteği sunabilmektedir. Sahip olduğumuz deneyim ile birlikte bireylerin problemlerini en derin ayrıntılarına kadar irdeleyebilmekte ve bu sayede problemlere farklı çözümler arasından en etkili olanını uygulayabilmekteyiz. Böylelikle bireylerin problemlerine kesin ve etkili çözümler sunarak onların hayatlarının kalanına bu problemlerden arınmış bir şekilde huzurlu ve mutlu bir şekilde devam etmelerine olanak sağlayabilmekteyiz.

 

Gümüşhane ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Kelkit

· Köse

· Kürtün

· Merkez

· Şiran

· Torul

 

 

 

En Başarılı Medyum İçin Doğru Adres Medyum İlim Hoca

 

En başarılı medyum hizmeti için internet adresimize başvurabilirsiniz. Sahip olduğumuz deneyim ve referansların da göstermiş olduğu üzere tamamen profesyonel bir şekilde bu hizmeti sunmakta ve bireylerin problemlerine en etkili çözümleri getirebilmekteyiz. Siz de gerçekçi ve başarılı çözümler için bizi tercih edebilir ve problemlerinizden, rahatsızlıklarınızdan kurtulabilirsiniz.

 

En İyi Medyum Medyum İlim Hoca İle En Doğru Destek

 

Rahatsızlıklarınız için siz de en doğru desteği almak üzere en iyi medyum hizmetimizi talep edebilirsiniz. Telefondan irtibat kurabilirsiniz.

 

 

Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesiminde denize 100 km mesafede yer alır. Doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon, güneyinde Erzincan illeri ile çevrilidir. İl Merkezi denizden 1.153 m yükseklikte olup, Harşit Çayı'nın iki yakasında vadi boyunca uzanan bir yerleşimdir. İlin toplam yüzölçümü 6.575 km2'dir. Merkez ilçesiyle birlikte 6 ilçesine bağlı 323 yerleşim birimi bulunmaktadır.Doğuda, Bizer ve Muşkilerin yaşadığı Skidides ile batıda Pariyadres Dağları'na uzanan ve güneyde Satala (Sadak) Ovası ile çevrili Gümüşhane'de tam bir kavimler mozaiği oluşmuştur. Yapılan araştırmalarda elde edilen buluntular ancak M.. 3000 – 2000 arasına tarihlenen ilk Tunç Çağı'nın aydınlatılmasına yardımcı olmaktadır.

 

KARABÜK MEDYUM

 

KARABÜK medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, KARABÜK ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. KARABÜK ‘ te yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, KARABÜK halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum hocadır.

 

 

KARABÜK ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Eflani

· Eskipazar

· Merkez

· Ovacık

· Safranbolu

· Yenice

 

Karabük Medyum

 

Karadeniz bölgemizin güzide illerinden biri olan Karabük, hizmet alma noktasında kaliteli ve gerçek isimleri hak ediyor. Bu nedenle resmi bir şekilde kayıtlı olarak, vergi levhasına sahip ve açık bir adres üzerinden Medyum İlim Hoca olarak ile hizmet veriyorum. Manevi danışmanlık noktasında duygularınızı ve inançlarınızı suiistimal etmeden ülke genelinde bilinen bir hizmet sağlıyoruz.

 

Sırlarınızı Ve Güveninizi Koruyan En İyi Medyum İlim Hoca Olmuştur

 

Bizimle hayatınızın en önemli sırlarını paylaştığınız zaman sizinle ilgili en önemli ayrıntıları koruyan ve güvenliğini sağlayan bir isim olarak hizmet veriyoruz. Hayatınızla ilgili yaptığınız bu paylaşımlarda asla sıkıntı yaşamadan alacağınız manevi danışmanlık hizmeti için en iyi medyum olarak ilmi ve ruhsal bir çözüm hizmeti sunuyorum.

 

Yılların Tecrübesini Sunan En Başarılı Medyum İlim Hoca

 

Yılların vermiş olduğu tecrübe ile birlikte size her konuda yardımcı olabilen ve sadece bir telefon ile ulaşabildiğiniz en başarılı medyum olarak Karabük iline ayrıcalık katıyorum. Ailenizle ilgili olarak ya da iş veya özel hayatınız ile ilgili olarak tüm problemlerinizi bize açabilir ve nitelikli bir çözüme kavuşabilirsiniz.

 

 

 

Antik Devirde "Paflagonya" (Paphlagonia) olarak adlandırılan bölgenin sınırları içinde yer alan ve yerleşimin erken bronz devrinde başladığı Karabük ve çevresi, Hititlerin; M 1200 göçleriyle yıkılmasından sonra Frig etkisi altına girmiş, M..V ve IV.yüzyıllar arasında ise Pers egemenliği altında kalmıştır. Bölgede M..64 tarihinden itibaren ise Romalıların egemenliği görülmüştür.
X.yüzyılda, yaşanılan toplumsal ve iktisadi bunalım nedeniyle meydana gelen göçler sonucunda Anadolu'da nüfusun boşaldığını gören Bizans yönetimi, Germenler, Slavlar, Katalanlar gibi Avrupa kökenli kavimler yanında Peçenek, Uz, Kuman (Kıpçak) gibi Hıristiyanlığı kabul etmiş savaşçı Türk topluluklarını da Anadolu'ya yerleştirmek zorunda kalmıştır. Bizans'ın bir devlet politikası haline getirdiği bu iskan hareketi Eskipazar ve Eflani'nin pek çok yerleşme noktasından önce Türkleşmesine neden olmuştur.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın Komutanlarından biri olan Emir Karatekin, 1082 tarihinde Çankırı'yı fethettikten sonra, Karabük çevresinde bulunan kentlere yönelmiş, 1084 tarihinde Eflani ve Safranbolu'yu ele geçirmiştir. Safranbolu ve çevresi 1416 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Karabük Köyü ise Candaroğulları döneminden itibaren, kurulu olan köyler arasında yer almıştır.
Karabük; Batı Karadeniz bölümünde, Araç ve Soğanlı Çaylarının birleşerek Filyos Çayı'nı oluşturduğu noktada yer almaktadır. İlk önceleri Safranbolu ilçesinin ğlebeli Köyüne bağlı 13 haneli bir köyaltı yerleşim birimi olan Karabük, Ankara - Zonguldak Demiryolu üzerinde küçük bir istasyon konumunda iken, sanayileşme ile birlikte önemli bir merkez haline gelmiştir.
Ülkemizde 1930'larda başlatılan sanayileşme hamlesinde öncelikli sektör olarak düşünülen Demir-Çelik Endüstrisinin tesislerinin kurulabilmesi amacıyla yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda, kurulacak fabrika için limanı olan bir merkezin uygun olacağı tespit edilmiş, fakat güvenlik tedbirleri gerekçesiyle Karabük İstasyonu yakınındaki bataklık saha tercih edilmiştir. 3 Nisan 1937'de temeli atılan fabrika, 6 Haziran 1939'da faaliyete geçmiştir. Buna paralel olarak nüfus yoğunluğunun artmaya başladığı Karabük'te 25 Haziran 1939'da belediye teşkilatı kurulmuştur. 1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük 3 Mart 1953 tarihinde 6068 Sayılı Kanunla Zonguldak İline bağlı bir ilçe haline gelmiştir.
Karabük, 6 Haziran 1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı'dan; Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak'tan; Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78. İli olmuştur.

 

KASTAMONU MEDYUM

 

Kastamonu medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Kastamonu ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Kastamonu’ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Kastamonu halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olmaktadır.

 

Kastamonu Medyum Hizmetleri

 

 

Genelde medyumlar dini kullanarak haksız yollarla para kazanmak isteyen kişiler olarak tanınmaktadırlar. Ancak medyumluk konusunda gerçek bir eğitim almış ve doğuştan gelen ilahi becerilerini kullanabilmeyi öğrenmiş güvenli medyumlar da bulunmaktadır. Kastamonu’da bulunan Medyum İlim Hoca da medyumluk ile ilgili bilgilerini insanların yararına kullanmayı hedeflemiştir.

 

Kastamonu ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Abana

· Ağlı

· Araç

· Azdavay

· Bozkurt

· Çatalzeytin

· Cide

· Daday

· Devrekani

· Doğanyurt

· Hanönü

· İhsangazi

· İnebolu

· Küre

· Merkez

· Pınarbaşı

· Şenpazar

· Seydiler

· Taşköprü

· Tosya

 

 

Güvenilir Bir Medyum - Medyum İlim Hoca

 

Yaşadıkları çeşitli iç sıkıntılarını medyumlar yardımı ile çözmek isteyen insanlar en iyi medyum nasıl bulunur diye merak edebilirler. Alanında bilgili ve becerisi olan bir medyum bu bilgilerini insanların yardımı için kullanır. Bu yeteneklerini insanları kandırmak ve dolandırmak için kullanmaz. İlahi yeteneklere sahip medyumların hem insanlara hem de ilahi güçlere karşı büyük bir sorumluluğu vardır.

 

Medyum İlim Hoca Yardımı İle Çözüm Bulmak

 

Uzun araştırmalar ve çevrelerinden edindikleri bilgilerden sonra en başarılı medyum ile görüşebilmiş insanlar, sıkıntılarının bir an önce giderilmesini umut ederler. Dualar ederek ve manevi telkinlerde bulunarak insanlara doğru yolu gösteren medyumlar, ruhsal huzuru bulma konusunda insanlara yardımda bulunurlar.

 

 

 

Yapılan arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları sonucunda Kastamonu’nun paleolitik dönemden günümüze kadar kesintisiz bir kronolojiye sahip olduğu görülür. Kastamonu ve çevresi Son Tunç Çağı denen M.Ö. 2. binlerden itibaren yazılı kaynaklarda geçmeye başlar. M.Ö. 2. bin Anadolu’sunda Kastamonu ve bölgesi Pala ve Tummana Kavimlerinin yerleştiği topraklar olarak görülür. Bu tarihten sonra sırasıyla Kastamonu kronolojik olarak Frig, Lydia, Pers, Helen, Pontus ve Roma hâkimiyetine girer. Antik dönemde Paphlagonia olarak bilinen bölge Troya Savaşı’nın anlatıldığı Homeros’un İlyada adlı eserinde onurlu bir halk olarak geçer. Kastamonu ve çevresi M.Ö. 64 yılında Romalı General Pompeus Magnus tarafından tamamen Roma egemenliği altına girer. Bu dönemde Pompeipolis bölgenin birlik meclisinin toplanma kenti iken M.S. 150 yılından itibaren 300’e kadar bölgenin metropolisi yani başkenti olur. Kastamonu ismine yazılı kaynaklarda ilk kez 11. yy’ın başlarında “Castamon” olarak rastlanır. M.S. 11 – 12. yy Bizans kaynaklarında daha sonra Bizans İmparatorluk sülalelerinden biri olan Komnenos’lara ait tahkimatlı bir yerleşim olarak karşımıza çıkan kent, 1084 yılında Emir Karategin Bey komutasındaki Türklerin eline geçse de 1211 yılına kadar bölge Türkler ve Bizanslılar arasında el değiştirir. 1211 – 1212 tarihlerinde Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Emir Hüsameddin Çoban Bey tarafından kati suretle Türklerin eline geçen kent, Çobanoğulları Beyliği’nin kurulduğu yer olurken, 1309 yılında I. Süleyman Paşa tarafından Candaroğlu Beyliği hâkimiyetine geçmiştir. Kastamonu, 1461 tarihinde ise Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devleti sınırlarına katılarak önemli bir sancak haline getirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, idari taksimat bakımından, geçmişten gelen bir yönetim merkezi olma özelliğini sürdüren Kastamonu Sancağı, doğuda Samsun, batıda İzmit, güneyde Kalecik ve kuzeydeki doğal sınırı olan Karadeniz sahili ile imparatorluğun geniş bir eyaleti olarak, Cumhuriyete kadar idari merkez konumunu sürdürmüştür. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte yapılan yeni değişikliklerle Kastamonu 12 ilçeyle birlikte il olarak Cumhuriyet’e intikal etmiştir. Günümüzde 19 ilçeye sahiptir.

 

ORDU MEDYUM

 

ORDU medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, ORDU ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. ORDU’ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, ORDU halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyumdur.

 

 

ORDU Medyum Hizmetleri

 

 

Günümüzde insanlar pek çok konuda manevi sorunlar yaşamaktadır. Manevi sorunların çözümünde tıp alanı bile bazen çaresiz kalmaktadır. Bu noktada çözüm olarak medyumluk devreye girmektedir. Medyumluk ile ilgili olarak insanlarda olumsuz bir tavır oluşmaktadır. Eksik bilgiler ile birlikte dini olarak yanlış bilinen şeyler nedeni ile en iyi medyum çözümlerine mesafeli olmaları normaldir. Ancak medyumluk işlemleri normal seyrinde yapıldığında sorun oluşturmayacak çözümlerdir.

 

Ordu ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Akkuş

· Altınordu

· Aybastı

· Çamaş

· Çatalpınar

· Çaybaşı

· Fatsa

· Gölköy

· Gülyalı

· Gürgentepe

· İkizce

· Kabadüz

· Kabataş

· Korgan

· Kumru

· Mesudiye

· Perşembe

· Ulubey

· Ünye

 

 

 

Medyum İlim Hoca

 

Ordu’ya hizmet vermekte olan Medyum İlim Hoca ile manevi noktada oluşan sorunlar en iyi şekilde çözülmektedir. Medyum İlim Hoca, özellikle manevi âlem ile bağlantı kurma noktasında bilgi ve tecrübesi ile hizmet vermektedir. Bu bilgi ve tecrübe ile sorunların ortadan kaldırılması noktasında süreçleri yönetmektedir.

 

En Başarılı Medyum Çözümleri

 

Ordu’da en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca farklı konularda çözümler sunmaktadır. Ailelerin ve eşlerin arasında sorunların çözülmesi, tarafların arasındaki soğukluğun ortadan kaldırılması ve daha önce yapılmış kötü amaçlı şeylerin engellenmesi gibi konular çalışma alanları içerisindedir.

 

 

 

ORDU İLİ’NİN
TARİHÇESİHitit
tabletlerine göre İ.Ö. 17. yüzyılda Ordu, Kaşkalar’ın ülkesi ve Hitit
hakimiyetinde idi. (İ.Ö.
1700-1200) Hititler’den sonra bölgeye Frigler (İ.Ö. 1200-670), sonra da
Kimmerler hakim oldu.
(İ.Ö. 676-546)Yunan tarihçi Ksenophon
(M.Ö. 431) “Onbinler’in Dönüşü” adlı eserinde Ordu yöresinin yerli halkı
olarak Kolhlar, Halibler, Mossinoikler ve Tibarenler’den bahseder.
Tibarenler’in merkezi de Ünye
idi.Kimmerler
döneminde Miletoslular, yörenin kıyı kesiminde ticaret kolonileri kurdular. Kimmerler’den
sonra hakimiyet, Med ve Persler’in (M.Ö. 547-334) eline geçti. Mithridates’in
kurduğu Pont Satraplığı İ.Ö. 280 – İ.S. 63 tarihleri arasında üç buçuk asırlık bir ömür sürdü.
VI. Mithradates’in oğlu Pharnakes’in bu bölgeye hakim olduğu ve adından dolayı buralara
Pharnakia denildiği biliniyor. Bu kral 25 yıl Romalılar’a direndi ve sonunda teslim oldu.
Böylece Pontus kıyıları Roma ve Bizans hakimiyetine geçti.Ordu ve yöresi
1207-1461 tarihleri arasında Trabzon Devleti’nin yönetiminde kaldı. Bu devleti de
Fatih Sultan Mehmet ortadan kaldırdı (1461). Ancak Ordu ve yöresi Osmanlılar tarafından
değil, 1270’lerden 1380’lere kadar uzanan süreç içerisinde Hacıemiroğulları’nın mücadeleleri
sonunda fethedildi. 1396 yılında Türkler bütün varlıklarıyla bölgeye bölükler halinde
yerleştiler ve Hacıemiroğulları Beyliği halkı bir ordu biçiminde örgütlediği
için başkentlerine
de Ordu adı verildi.Hacıemiroğulları
Beyliği de 1427 yılında Osmanlı Devleti’ne ilhak edilmiştir. Ordu şehri bugünkü yerinde
XVIII. yüzyıl sonlarında teşekkül etmeye başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1455
yılında yaptırılan Tahrir Defteri’ne göre Ordu yöresinin resmi adı, Vilayet-i Canik-i
Bayramlu idi.Ordu 1920
yılına kadar Trabzon Vilayeti’ne bağlı bir kaza iken 04 Nisan 1921 tarih ve 69 sayılı “Ordu
Müstakil Livası Teşkiline Dair Kanunla”, merkezi Ordu Livası olmak üzere Canik Sancağı’na
bağlı olan Fatsa kazası da Ordu’ya bağlanmış ve müstakil Ordu Livası teşkil edilmiştir.1923 yılında
“sancak” adı “Vilayet” olarak değiştirilerek, bugünkü mülki taksimatta Ordu Vilayeti olarak
yerini almıştır.

 

RİZE MEDYUM

 

RİZE medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, RİZE ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. RİZE’ de yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, RİZE halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyumdur.

 

 

RİZE ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Ardeşen

· Çamlıhemşin

· Çayeli

· Derepazarı

· Fındıklı

· Güneysu

· Hemşin

· İkizdere

· İyidere

· Kalkandere

· Merkez

· Pazar

 

Manevi Sorunlar İle İlgili Medyum Çözümleri

 

Medyumlar, insanların manevi sorunları ile ilgili olarak pek çok sorunun çözümünde hizmet vermektedir. Birçok kişi medyumların nasıl işlem yaptığı ve sorunları nasıl çözdüğünü bilmediği için mesafeli durmaktadır. Ancak en iyi medyum çözümleri art niyetli olmadıktan sonra dini hükümlere aykırı olan her hangi bir işlem yapmamaktadır. İnsanların, tıp dünyasının çözüm sunamadığı sorunlarını çözmek için faaliyet göstermektedir.

 

Medyum İlim Hoca

 

En başarılı medyum kişilerden birisi olan Medyum İlim Hoca Rize için hizmet vermektedir. Rize’de çalışmalarına devam eden medyum sahip olduğu tecrübe ile en iyi şekilde çözümler oluşturmaktadır. İnsanların manevi sorunlarının çözülmesi için fizik ötesi dünya ile bağlantı sağlamaktadır. Bu şekilde sorunlara çözüm sunmaktadır.

 

İlim Hoca Sonuç Garantili İşlem Sunar

 

Medyum İlim Hoca, çalışma alanları ile ilgili olarak garantili hizmet sunmaktadır. Ailelerin ve eşlerin arasındaki problemler en çok danışılan konular arasındadır. Aradaki soğukluğun ortadan kaldırılması şeklinde evlilikler kurtarılabilir. Bunun yanı sıra kişiler ile ilgili olarak daha önce başkaları tarafından yapılmış olumsuz şeyler tespit edilerek engellenir.

 

 

Rize'nin tarih öncesi hakkında bilgiler sınırlı durumdadır. Kentin adının kökeniyle ilgili çeşitli efsaneler varsa da tam olarak bilinmemektedir. M 2. bin yıl başlarında tarım ve hayvancılıkla uğraşan bazı toplulukların yaşadığı yörenin yazılı tarihi M 7. yüzyılda Miletli denizcilerin yaptıkları seferlerle başlar. Daha sonra Kimmer, Med ve Pers akınlarına uğrayan yöre, M 180'de Kral Pharnakes'in işgaline uğrar. M 1. yüzyılda Partlar'ın eline geçen bölge, MS 10 yılında Roma egemenliği altına girer. Karadeniz-İran ticaret yolu üzerinde oluşu nedeniyle çekişme konusu olur ve Doğu roma İmparatorluğu(Bizans) ile Sasaniler arasında birkaç kez el değiştirir. 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından Selçukluların eline geçtiyse de I. Haçlı Seferi sonrasında Doğu Roma Hakimiyetine geri döner. 1204'teki III. Haçlı Seferi'nden sonra Trabzon Rum İmparatorluğu'nun egemenliğine girer. Fatih Sultan Mehmed devrinde, 1461 yılında kentte Osmanlı egemenliği başlar. I.Dünya Savaşı'nda 9 Mart 1916'da Rus işgali yaşayan Rize, 2 Mart 1918'de kurtulur. Bu tarihten sonra Trabzon vilayetine bağlı sancak merkezi olan kent, Cumhuriyet sonrasında 1924'te il olur.

 

SAMSUN MEDYUM

 

SAMSUN medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, SAMSUN ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. SAMSUN’ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, SAMSUN halkı tarafından da sevilen sayılan özel bir medyumdur.

 

 

SAMSUN ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· 19 Mayıs

· Alaçam

· Asarcık

· Atakum

· Ayvacık

· Bafra

· Canik

· Çarşamba

· Havza

· İlkadım

· Kavak

· Ladik

· Salıpazarı

· Tekkeköy

· Terme

· Vezirköprü

· Yakakent

 

Samsun İçin Medyum Hizmetleri

 

Medyumluk pek çok farklı konuda insanların sorunlarının çözümü için hizmet vermekte olan bir meslektir. Özellikle insanların manevi sorunlarının arttığı günümüzde en iyi medyum çözümleri ile bu sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Dini hükümler dikkate alınarak yapılan işlemler ile sorunlar ortadan kaldırılmaktadır. Samsun’da medyum ihtiyacınız için en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

 

Medyum İlim Hoca

 

Samsun’da hizmet veren Medyum İlim Hoca ile manevi olarak yaşadığınız sorunlar ortadan kaldırılabilmektedir. Fizik ötesi âlem ile iletişim sağlanarak insanların sorunları çözülebilmektedir. Bu konuda sahip olduğu tecrübe ve bilgi ile en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmaktadır. Manevi sorunlarınızın çözümü için Medyum İlim Hoca ile iletişim kurabilirsiniz.

 

Manevi Sorunlara Etkili Çözümler Medyum İlim Hoca da

 

Medyum İlim Hoca Samsun için en başarılı medyum olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma konuları arasında daha önce art niyetli kişilerce yapılmış işlemlerin tespit edilmesi ve çözülmesi bulunmaktadır. Buna ek olarak ailelerin ve çiftlerin arasındaki soğukluğun ortadan kaldırılması ve benzeri işlemlerde çalışma alanları içerisinde yer alır. Bu işlemler ile ilgili olarak garanti çözümler sunulmaktadır.

 

 

SAMSUN
Başta bugünkü şehrin merkezi olmak üzere Kızılırmak vadisi, Kavak, Tekkeköy, Çarşamba ovasında eski çağlardan beri çeşitli insan toplulukları ve kültürlerinin izleri vardır.
Orta Taş Devrinde (MÖ 10000-5000) insanların Tekkeköy’de bulunan sığınaklarda yaşadıkları ve bölgenin en eski yerleşimcileri oldukları bilinmektedir. Yine Cilalı Taş Devri (MÖ 5000-4000) ile Bakır-Tunç Devrinde (MÖ 4000-1700) insanların Samsun merkez Dündar Tepe, Kavak Kalenderoğlu ve Bafra İkiztepe’de yerleşerek yaşamlarını sürdürdükleri yapılan arkeolojik kazılardan anlaşılmaktadır.
Samsun İli sınırları içerisinde devlet kurarak yaşayan en eski topluluk Gaşkalar’dır. (MÖ 5000-3500) Bilinen bu ilk medeniyeti takiben bütün Kuzey Anadolu’ya hâkim olan Paflagonlar Kızılırmak Havzasında yaşamışlardır. (MÖ 3000-1100) Hititler kutsal kentleri Nerik’i burada kurmuşlardır. (MÖ 2000-1200) Frigyalılar, (MÖ 1182-MÖ 676) Kimmerler, (MÖ 676), Lidyalılar (MÖ 1200-547 bugün Kara Samsun adıyla isimlendirilen yere ENETE adında bir site kurmuşlardır.) Miletliler (İyonya) (MÖ 2000- MÖ 400) Egeden Karadeniz yoluyla ENETE’ye yerleşerek “Amisus” veya “Amisos” ismini vermişlerdir. Perslerin (MÖ 550-330) Lidya Kralı Krezus’u yenmeleri sonunda MÖ 546 Amisos, Pers İmparatorluğunun eline geçmiştir. MÖ 331 yılında Büyük İskender’in Persleri yenmesi sonucu Makedonya İmparatorluğu eline geçen Amisos, İskender’in ölümüyle Pers kökenli Pont Krallığı (MÖ 255-63) kurulmuştur. Amisos Pont Krallığının başkenti oldu. Daha sonra MÖ 1. yy da Roma İmparatorluğu hâkimiyetine giren Amisos MS 385 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla Bizans İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde kaldı. Amisos MS 860 yılında Abbasiler zamanında halife Mutasım’ın emriyle Malatyalı Korkunç Ömer komutasındaki kuvvetler tarafından ele geçirilmiş ise de Bizanslılar tarafından tekrar geri alınmıştır.
Türklerin Anadolu’ya girmesiyle birlikte Danişmentliler tarafından Samsun kuşatılmış fakat alınamamıştır. Anadolu Selçukluları zamanında Samsun’un Müslüman yerleşim yerleri 1185 yılında Anadolu Selçuklu hâkimiyetine geçmiştir. İlk defa Amisos ismi Selçuklular tarafından Samsun olarak değiştirilerek kullanılmaya başlanılmıştır. 1389 yılında da Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti çökerken Canik Beyliğine de başkentlik yapmıştır. (Samsun 2013, 2013, s. 20)
Strabon, Geographika adlı eserinde Samsun’un Sinop’tan gelen Miletoslular tarafından kurulduğunu, üç kez el değiştirdiğini ve yaşadığı çağda kentin iyi teşkilatlanmış durumda, önemli bir kent olduğunu belirtmektedir.
Samsun ve çevresi 4. Yüzyıldan 9. Yüzyılın sonuna kadar Bizanslılar ile Araplar arasında sürekli el değiştirmiş, 1072 yılında ise Türkmenlerin eline geçmiştir. Kısa bir süre sonra yeniden Bizans hâkimiyetine giren kent, 1074 yılından itibaren Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’a bağlı olan Danişmentlilerin akınlarına maruz kalmış ve bölgenin büyük bir bölümü Melik Danişment Gazi’nin ölümünün ardından ele geçirilmiştir. 1081 yılına gelindiğinde söz konusu akınlar daha da şiddetlenmiştir. 1084 yılında, antik adıyla Amisos hariç bölgenin tümü fethedilmiştir. Amisos’un Bizans valisi kenti teslim etmemek için uzun süre direnmiş ve başarılı olmuştur.
Danişmentliler kenti ele geçiremeyince Amisos’tan çok da uzakta olmayan, “Bir ok atımı uzaklıkta” bir mevkide, bugün Kale Mahallesi olarak bilen yerde yeni bir şehir kurmaya başladılar. Bu yeni yere yerleşen halk, eski yerleşim birimini kâfir olarak sıfatlandırmıştır. Bu iki kent bir süre sonra ticari ilişkiler kurmuşlar ve bu ilişki giderek güçlenmeye başlamıştır.
Selçuklu egemenliğinin zayıf olduğu Sultan Mesut döneminde diğer beyliklere nazaran daha da güçlenen Danişmentiler, 1143 yılında ortaya çıkan saltanat kavgaları sırasında güç kaybetmeye başlamıştır. 1178 yılında ise Sultan 2. Kılıç Arslan, bu beyliğin bölgedeki egemenliğine son vermiştir. Kâfir Samsun, yani Amisos ise Selçuklu himayesi altına girmiştir. Selçuklu hâkimiyetindeki bölge zaman zaman Bizans donanmalarının saldırılarına da maruz kalmıştır. Bu saldırılardan en kötüsü ise 2. Süleyman Şah döneminde 3. Aleksios’un emriyle gerçekleştirilen baskındır.
Cenevizlilerin ise Samsun’a kesin olarak ne zaman yerleştikleri belirlenememiştir. 1351 tarihli bir haritada Samsun’un Simisso adıyla gösterilmiş ve Ceneviz bayrağı ile resmedilmiştir. Samsun her ne kadar Sinop limanının gölgesinde kalsa da canlı bir ticaret limanına sahiptir. Ayrıca limanın kullanım alanının geniş olması Samsun Limanının önemini artırmıştır. Önemli bir liman kenti olan Amisos surlarla çevriliydi ve kentte Cenevizlilerin Podesta unvanı vererek atadıkları bir yönetici bulunuyordu. Ayrıca tersane ve gemicilik faaliyetleri açısından Müslüman Samsun sakinleri, Amisosluların deneyimlerinden yararlanıyorlardı. Önemli bir ticaret merkezi olan Amisos Limanından Karadeniz ticaretiyle ilgilenmeye başlayan Selçuklular da yararlanıyorlardı. Cenevizliler, Müslüman Samsun’un tüccarlarından çeşitli kumaşlar, halılar, madenler gibi ticari mallar aldıkları gibi Samsun Limanı’na gelen Ceneviz mallarını da yine bu Müslüman tüccarlar aracılığıyla Anadolu içlerine pazarlıyorlardı.
14. yüzyılın ortalarında Müslüman Samsun ve çevresi Eretna Beyliği’nin egemenliği altındaydı. Gıyaseddin Mehmet döneminde beyliğin hâkimiyetinin zayıflamasıyla Kubadoğulları bölgenin yönetimini ele geçirdi. 1398 yılında Kubadoğlu Cüneyt ise Yıldırım Bayezid’e herhangi bir şekilde direnmeden şehri terk etti. Ardından Samsun ve çevresi yönetimi de Bulgar Çarı Şişman’ın Müslüman olan oğlu Aleksandır’a verildi. Osmanlılar bu sırada Ceneviz kolonisi olan Kâfir Samsun’a dokunmadılar.
1404 yılında Bayezid’in oğlu Süleyman Çelebi’nin hâkimiyetinde bulunan Samsun bir süre sonra Candaroğulları’nın eline geçmiştir. Bayezid’in Ankara’da yenilgisinin ardından yöre Timur’un ordusu tarafından tahrip edildiyse de şehrin Ceneviz hâkimiyetindeki kısmı ayakta kalmıştır.
1419 yılında çıkan bir yangınla Kâfir Samsun tamamen yanmıştır. Bu sırada bölge tamamen boşaltılmıştır. Kâfir Samsun’un boşaldığı haberini alan Mehmet Çelebi, Rum Beylerbeyi Biçeroğlu Hamza Bey’i Samsun’un alınmasıyla görevlendirmiş, yangın sonrası büyük bir oranda boşalan şehir herhangi bir zorlukla karşılaşılmadan teslim alınmıştır.
1428’den itibaren Osmanlı yönetiminde kalan kentte Müslüman Samsun’u çevreleyen kalenin surları da ne yazık ki günümüze kadar ulaşmamıştır. Surların kalıntıları 1870 yılında şehrin yeniden inşası sırasında yıkılmıştır.
Çöküş Dönemi olarak adlandırılan son dönemlerinde Osmanlı Devleti iyice zayıflayınca topraklarının büyük bir bölümü yabancıların egemenliğine geçmiştir. 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Paşa, 20 Mayıs’ta Sadaret Makamına bir telgraf çekerek kesin ve net bir şekilde Anadolu’da bir ulusal mücadelenin başlayacağını şöyle bildirmiştir: “Ne millet ve ne ordu, varlığına karşı yapılan bu haksız tecavüzü sindirmeyecek ve kabul etmeyecektir.”
Samsun ve civarının asayişi ile ilgili olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, Samsun’dan İstanbul’a gönderdiği raporlarda Türk ulusunun ve Türk vatanının bütün olarak kurtuluşundan bahsetmiş, bu kurtuluş için de ulusun azim ve kararına güvenmek gerektiğini belirtmiştir.
Samsun’un İngiliz işgalinde olması, şehirde Rum çetelerinin ve silahlı adamlarının varlığı, çok sayıda yabancı kontrol subayı ve memurlarıyla İngiliz gizli servis ajanlarının bulunması nedeniyle 25 Mayısta Havza’ya geçerek kurtuluş mücadelesi için planlarını buradan sürdürmüştür.

 

SİNOP MEDYUM

 

SİNOP medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, SİNOP ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. SİNOP’ ta yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, SİNOP halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyumdur.

 

 

SİNOP ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Ayancık

· Boyabat

· Dikmen

· Durağan

· Erfelek

· Gerze

· Merkez

· Saraydüzü

· Türkeli

 

Manevi Sorunlara Medyum İle Çözümler

 

Günümüzde insanlar manevi âlemlerinde çok fazla sorunla baş başa kalabilmektedir. Bu sorunların çözülmesi için kişisel çabalar yeterli olmayıp profesyonel destek alınması gerekir. Medyumlar bu noktada destek vermek amacı ile çalışmalar yapmaktadır. Pek çok kişi medyumluğa olumsuz gözle baksa da yanlış bilinen şeylerden dolayı böyle olduğu bir gerçektir. En iyi medyum hizmeti dini hükümlere aykırı olmayacak şekilde işlem yapmaktadır.

 

Medyum İlim Hoca

 

Sinop’ta medyumluk işlemleri ile ilgili olarak Medyum İlim Hoca hizmet vermektedir. Medyum İlim Hoca manevi dünya ile sağladığı irtibat sayesinde pek çok konuda işlem yapabilmektedir. İnsanların manevi dünyaları ile ilgili olarak yaşadıkları sorunları bu irtibat sayesinde çözebilmektedir. Konusunda sahip olduğu tecrübe ve bilgi ile sorunsuz çözümler sunmaktadır.

 

Etkili ve Hızlı İşlem Süreci

 

Medyum İlim Hoca ile farklı sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Özellikle daha önce art niyetli kişilerce uygulanmış şeylerin tespiti ve çözümü üzerine çalışılmaktadır. Bununla birlikte ailelerde ve çiftler arasındaki manevi soruların çözülmesi ve soğuklukların giderilmesi için gerekli işlemler en başarılı medyum olarak hızlı şekilde yapılabilmektedir.

 

 

Sinop Adının Kökeni:Antik çağda Paphlagonia olarak adı
geçen bölgenin kuzey ucunda MÖ 7. yüzyılda Miletoslular tarafından bir ticaret
kolonisi olarak kurulan Sinop’un bilinen en eski adı Sinope’dir. Kaynaklarda,
kentin bu ismini kurucuları olduğu rivayet edilen Sinope adlı bir amazondan
veya mitolojide Irmak Tanrısı Asopos’un su perisi kızı olarak anlatılan
Sinope’den aldığı belirtilmektedir.Arkaik, Klasik ve Helenistik
dönemlere ait kent sikkelerinde geçen ΣΙΝΩ
(SİNO) kelimesi, ΣΙΝΩΓΕΩΝ (SİNOPEON) ya da ΣΙΝΩΓΗΣ
(SİNOPHE) kelimelerinin
kısaltması olarak kabul edilir. Tüm bu dönemler içinde yoğunluklu olarak
Sinope’nin başının çeşitli şekillerde bu sikkelerde yer alması, isim kökeninin
mitolojideki Asapos’un kızı Sinope’ye dayandığını doğrular niteliktedir.Hitit kaynaklarında “Sinuwa/Sinuua”
adıyla bahsedilen Sinop’ta yapılan kazılarda Hitit Dönemi buluntularının elde
edilememiş olması nedeniyle, kimi yazarlar tarafından bu ismin Sinop’u ifade
ettiği şüpheli görülmektedir.Bir başka görüşe göre şehir ismini
Asurluların ay tanrısı olan “Sin” den almaktadır. Ayrıca, adının ilk söyleniş
biçiminin “Sinavur” olduğunu ileri süren kaynaklarla birlikte başka kaynaklar
“Sinip” ten geldiğini, bazı tarihçiler “Sen-ha-pi” kökünden türediğini,
bazıları ise Farsça “Sine-i ab”, yani suyun göğsü kelimesinden geldiğini ifade
etmektedirler. Şehre “Sinepolis” demiş olan Romalıların kayıtlarında ise
General Pompeis’un idaresine verilen on bir kent arasında ismi “Sinop Teium”
olarak geçmektedir. Selçuklular döneminde de Rusya’ya gitmek üzere Sinop’tan
geçen seyyah Rubruguis şehirden “Sinepolis” diye bahsetmektedir.Fatih Sultan Mehmet’in
Ceziretül-Uşşak dediği kentin adı, Türkler şehri fethettikten sonra Sınap
olarak söylenmeye başlamış ve sonrasında Sinop olarak değişerek günümüze kadar
gelmiştir.

 

TOKAT MEDYUM

 

 

TOKAT medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, TOKAT ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. TOKAT ‘ ta yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, TOKAT halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum hocadır.

 

 

TOKAT ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Almus

· Artova

· Başçiftlik

· Erbaa

· Merkez

· Niksar

· Pazar

· Reşadiye

· Sulusaray

· Turhal

· Yeşilyurt

· Zile

 

Tokat Medyum İle Her Sorunun Çözümü

 

Günümüzde insanlar çok farklı sorunlar ile karşılaşabilmektedir. Bu sorunların bir kısmı manevi noktada görülen sorunlardır. Maddi sorunlar kolay şekilde çözülebilir olsa da manevi sorunlar bu kadar kolay çözülemez. Manevi sorunlar için medyumlara ihtiyaç bulunur. En iyi medyum gibi kişilerce yapılacak işlemler ile her türlü manevi sorun ortadan kaldırılabilir. Tokat’ta bulunan medyum ile sizde sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz.

 

Medyum İlim Hoca

 

Tokat’ta da hizmet veren Medyum İlim Hoca, medyumluk mesleğini yıllarını vermiş saygın bir kişidir. Mesleği ile ilgili olarak sahip olduğu tecrübe ve bilgi ile yüzlerce kişinin sorunlarını çözmüştür. Medyum İlim Hoca ile yapılan işlemler dini hükümlere aykırı değildir. Bu noktada gönül rahatlığı ile işlem yapabilirsiniz.

 

Medyum İlim Hoca  ile Garantili İşlem Süreci

 

En başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca pek çok farklı konuda çalışma yapabilmektedir. Bu çalışmaların içerisinde aile içi sorunlar önemli yer tutar. Eşlerin birbirlerine olan tavırlarını geliştirecek çözümler sunulur. Buna ek olarak kişiler ile ilgili olarak daha önce yapılmış kötü amaçlı şeylerin tespiti ve temizlenmesi için de işlem yapılır.

 

 

TARİH VE KÜLTÜR ŞEHRİ TOKAT
“900 ADIMDA 900 YIL"
Tokat; Yeşilırmak havzasının bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000 yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, 14 Devleti ve birçok beyliği içerisinde barındırmış, önemli bir Anadolu şehridir.
Hatti, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Danişmendli, İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı Dönemine kadar gelişen süreç içerisinde tarihin her dönemine ait eserleri Tokat’ın her bölgesinde bulabilmek mümkündür. Bu yönüyle Tokat bir açık hava müzesi konumundadır.
Erbaa ilçesinde Antik Horoztepe yerleşimi, Hitit yerleşim yeri, Zile’de Maşathöyük Örenyeri, Sulusaray’da; Roma - Bizans Dönemlerinin izlerini taşıyan Sebastapolis, Merkez ilçede, tarihi Komana Şehri, yine Roma Döneminde yol güvenliği için kurulmuş olan Tokat Kalesi, aynı zamanda Danişmend Devletine başkentlik yapmış olan Niksar’da bulunan tarihi kale, Malazgirt sonrası yapılan en eski Türk Camisi Garipler Camii, Yağıbasan Medresesi, Gökmedrese, Yeşilırmak-Hıdırlık Köprüsü, 9 adet zaviye, Osmanlı Dönemine ait Alipaşa Camii ve Hamamı, Voyvoda Han ( Taşhan), Deveciler Hanı, Arastalı Bedesten, 18. yüzyıla ait bütün Anadolu’nun en görkemli tavan göbeğine sahip Latifoğlu Konağı Müze Evi ve Anadolu’nun en güzel ahşap Mevlevihane’si, en güzel Saat Kulesi; Bey Sokağı, Bey Hamam Sokağı, Halit Sokağı ve Sulusokak’ ta bulunan sivil mimari örneği yapılarla; Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimari adına ortaya koydukları önemli eserlerin kesintisiz olarak görülebileceği tek şehirdir TOKAT… 
Evliya Çelebi'nin “ Alimler ve Şairler Şehri “ diye övdüğü, Mevlana’nın hayatının bir kısmını Tokat ‘ta geçirmekten bahtiyar olduğu, Şeyhülislam İbn-i Kemal gibi alimlerin Gazi Osman Paşa gibi komutanların, Zileli Talibi ve Ceyhuni gibi şairlerin yetiştiği, coğrafi konum itibariyle eşsiz doğal güzelliklere sahip, tarihle iç içe yaşayan bir şehirdir TOKAT.

 

TRABZON MEDYUM

 

TRABZON medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, TRABZON ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. TRABZON’ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, TRABZON halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyumdur.

 

 

TRABZON ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Akçaabat

· Araklı

· Arsin

· Beşikdüzü

· Çarşıbaşı

· Çaykara

· Dernekpazarı

· Düzköy

· Hayrat

· Köprübaşı

· Maçka

· Of

· Ortahisar

· Şalpazarı

· Sürmene

· Tonya

· Vakfıkebir

· Yomra

 

 

Trabzon’a Özel Medyum Medyum İlim Hoca

 

Günümüzde hakkında az bilgi bulunan mesleklerden birisi de medyumluktur. Medyumluk manevi âlem ile bağlantı kurarak insanların sorunların çözülmesine yardımcı olmak gayesi ile çalışmak anlamında kullanılır. Trabzon’da bulunan en iyi medyum ile sizde manevi sorunlarınızı çözebilirsiniz. Medyum ile dini hükümler bakımından sorunla karşılaşmadan en iyi şekilde işlem yapmanız mümkündür.

 

Medyum İlim Hoca Mesleğini en iyi şekilde icra ediyor

 

Trabzon’da bulunan Medyum İlim Hoca mesleği ile ilgili olarak sahip olduğu geniş bilgi ve tecrübe ile hizmet vermektedir. Medyumluk mesleğine yıllarını vermiş olan Medyum İlim Hoca bu konuda sahip olduğu bilgileri insanların yararına kullanmak üzere çalışmaktadır. Almış olduğu eğitim ile birlikte sahip olduğu tecrübe sayesinde her gün onlarca kişi ile ilgili olarak işlem yapmakta ve sorunları ortadan kaldırmaktadır.

 

Sonuç Garantili İşlemler

 

Medyum İlim Hoca en başarılı medyum olarak sonuç garantili şekilde hizmet vermektedir. Manevi noktada yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasında etkili süreçler seçilmektedir. Aile içerisinde yaşanan sorunlar, kötü niyetle yapılmış şeyler ve çiftlerin tekrar barışması gibi işlemlerin hepsinde sonuç garantili işlem yapılmaktadır.

 

 

 

Kafkaslar üzerinden gelen Orta Asya kökenli Türk kavimlerce kurulduğu yönünde görüşler mevcuttur. Kentin adına ilk kez Ksenephon'un Anabasis adlı eserinde “Trapezus” olarak rastlanmaktadır. Bu adı eski kent merkezi olan Orta ve Yukarı Hisar mevkiinin, masa formunu anımsatan bir yapıya sahip olmasından aldığı belirtilmektedir.
Avrupa ile Asya'nın İpek yolu üzerindeki en önemli irtibat noktasında bulunan Trabzon, bu öneminden dolayı tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Tarihin en eski çağlarından beri insanoğlunu barındırmış olan bu güzel kent öykülerle, türkülerle dolu zengin bir kültürel mirasa sahiptir.
Tarihsel süreçte kentin; Miletler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Komnenos’ların egemenliği altına girdiği bilinmektedir. 13.yüzyılın başlarında kurulup 250 yılı aşkın bir süre hüküm süren Trabzon Komnenos Prensliği 26 Ekim 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet' in Trabzon'u fethiyle sona ermiştir.
Müzeler, manastırlar, camiler, türbeler, hanlar, hamamlar, bedesten ve kenti çevreleyen surlar, sivil mimari örnekleri ve çarşılar kentin tarihi dokusuna bir nakış gibi işlenmiştir.
Doğunun bu gizemli kenti çok sayıda yerli ve yabancı gezginler tarafından ziyaret edilerek adından övgü ile söz ettirmiş, ünlü seyyah Marko Polo ve Evliya Çelebi'nin anılarına da konu olmuştur. 
Batılıların "muhteşem" diye adlandırdıkları Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü ve 15 yaşına kadar yaşadığı kentte, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan pek çok tarihsel anıt vardır.
Tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra, gölleri, akarsuları, dağları, yaylaları kenti ayrıcalıklı yapan başlıca doğal güzelliklerdir. Bol yağışlı iklimin sunduğu doğal güzelliklerin yanında, insan elinden çıkan nadide eserler görenlerin hayranlıklarını kazanacak niteliktedir.
Gümüş ve altının Trabzonlu zanaatkarların elinde nakşa dönüştüğü kazazlık ve hasır bilezik ürünleriyle, horonu, kemençesi ve diğer folklorik unsurlar Trabzon'un dünya tanıtımında başlıca simgelerdir.
Doğal konumu ve sunduğu diğer imkanlar ile her mevsim gezilip görülmeye değer Trabzon; tarihi eserleriyle, yeşilin her tonunu sergileyen bitki örtüsü ile kıymetli bir hazine gibidir.
Tarımsal ürünlerimizin başında gelen; tütün, fındık ve çay yöre ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Adına şiirler yazılmış hamsinin kent mutfağında özel bir yeri vardır. Dillere destan Trabzon tereyağı ile peyniri ve mısır unu karışımı ile yapılan kuymak yöre mutfağındaki özgün yerini hala korumaktadır.
Trabzon' da, 1990’lı yılların başlarında yabancı ticari firma sayısı yalnızca 4 iken, 1995'lerde bu sayı 500’leri aşmış ve gün geçtikçe yabancı yatırımcıların oranında artış devam etmektedir.
Uluslararası ticaret merkezi olarak artan önemi ile Kafkasya, Orta Asya ve batı arasında bir köprü görevi gören Trabzon, Ortadoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile gelişen ticarette önemli bir rol oynamaktadır. Üniversitesi, modern limanı, uluslararası hava limanı, serbest bölgesi ve turizm potansiyeli ile aydın ve başarılı bir geleceğe doğru ilerlemektedir.

 

ZONGULDAK MEDYUM

 

ZONGULDAK medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, ZONGULDAK ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. ZONGULDAK’ ta yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, ZONGULDAK halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyumdur.

 

 

ZONGULDAK ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Alaplı

· Çaycuma

· Devrek

· Ereğli

· Gökçebey

· Kilimli

· Kozlu

· Merkez

 

Zonguldak Medyum İşlemleri

 

Medyumluk günümüzde insanların manevi sorunlarını çözmek için uğraş veren bir meslektir. Özellikle insanların karşılaştığı manevi sorunların çözümü zordur. Tıbbi olarak tedavinin pek mümkün olmaması nedeni ile medyum desteği alınması şarttır. Zonguldak için en iyi medyum seçeneği ile sunulan hizmetler ile manevi sorunlar yaşayan kişilerin rahatlaması ve sorunların ortadan kaldırılması mümkün olur.

 

Medyum İlim Hoca Hizmet Kalitesin Yükseltiyor

 

Zonguldak için hizmet veren Medyum İlim Hoca mesleği ile ilgili sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile çalışmalarına devam etmektedir. Kişilerin sorunları ile ilgili olarak manevi dünya ile irtibat kurarak çözümler sunar. Bu çözümlerde yılların tecrübesi ve sahip olduğu bilgiyi en iyi şekilde kullanmaktadır.

 

Medyum İlim Hoca Alanları

 

Medyum İlim Hoca en başarılı medyum olarak farklı alanlarda hizmet sunabilmektedir. Çalıştığı alanlar içerisinde daha önce başka kişilerce yapılmış olan büyü ve benzeri şeylerin tespit edilmesi ve kişilerin bundan kurtarılması bulunur. Ayrıca ailelerin ya da çiftlerin yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması gibi konularda da işlem yapılabilmektedir. Çiftlerin birbirine ısınması gibi çözümlerde hızlı ve etkili işlem seçeneği sunulmaktadır.

 

 

Zonguldak ilinin merkezi olan şehirdir. Karadeniz kıyısında bulunan şehir, özellikle limanıyla Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin en zengin taşkömürü madenlerini barındırır. Fakat son dönemlerde gelirini tek yön olan taşkömüründen kazanması sebebiyle şehir her geçen gün gerilemektedir. 1995 yılında Karabük'ün il olması sebebiyle sanayi yönünden geri düşmesi şehirden dışarı göçü hızlandırmıştır. Şu anda halen aşırı oranda göç vermektedir.

Eğitim İl genelinde 10 anaokulu, 324 ilköğretim okulu, 59 genel - mesleki lise olmak üzere toplam 389 okulda eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi olmak üzere 5 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarından oluşmaktadır.

Üniversite bünyesinde 32 profesör, 32 doçent, 259 yardımcı doçent, 106 öğretim görevlisi, 43 okutman, 256 araştırma görevlisi, 8 uzman olmak üzere toplam 736 akademik personel görev yapmaktadır.

 

 

TÜRK BAYRAĞIMIZ ŞUAN DÜNYA'NIN %90 ÜLKESİNDE DALGALANMAKTADIR....

                                                    DİKKAT WEB SİTEMİN TAMAMINI VE BU YAZILARI OKUMADAN İŞLEM ALMIYORUZ

DÜNYA SIRALAMASINDA MEDYUMLAR İÇİNDE DÜNYA'DA EN İYİ MEDYUM SEÇİLDİM.ŞUAN MEDYUM İLİM HOCA OLARAK  500.000.000 MİLYON DÜNYADAKİ HER SEKTÖRDEN OLUŞAN WEB SİTELERİNİN İÇİNDE BİLE DÜNYA SIRALAMASINDA  499.948.592 WEB SİTESİNİ ARKAMDA TOZLARIMDA BIRAKARAK YOK ETTİM.YAKINDA MEDYUM İLİM HOCA DÜNYA'DA YOK ARTIK DEDİTTİRECEK SIRALAMADA BİR TÜRK MEDYUM DEVİNİ SİZLERE KANITLARI İLE SUNACAKTIR.ADIM ADIM TÜRK MEDYUMU OLARAK BAŞARILARIMA BAŞARI KATARAK DÜNYA DEVİ OLMAYA İLERLİYORUM.YAKLAŞIK 3 AY SONRA DÜNYA DAKİ İNTERNET DEVLERİNİN ARASINDA BENDE BİR TÜRK OLARAK VARIM.DÜNYA HARİTASININ BİR ÇOK YERİNE TÜRK MEDYUMU OLARAK YAZDIRDIM.MEDYUM İLİM HOCA BİR TÜRK MEDYUMUDUR VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEKTEDİR.

                           AŞAĞIDAKİ GÖSTERGE ŞEMASI HERGÜN YENİLENECEK VE HERGÜN BAŞARIMIN İLERİSİNİ GÖRECEKSİNİZ

 

DÜNYA'DA TÜRK BAYRAĞIMIZI VE ARAŞTIRMACI MEDYUM İLİM HOCA'NIN KABUL EDİLDİĞİ BAZI ÜLKELERDEKİ ŞİMDİ'Kİ SIRALAMAMIZ.DAHA SONRA SIRALAMAMIZ İLKLERE GELİNCE ONLARIDA YAYINLAYIP GÖSTERECEĞİZ ŞUAN YAYINLAMADIĞIMIZ ÜLKELER VAR.TAMAMLAYINCA 200 ÜLKEDE TÜRK BAYRAĞINI VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN MEDYUMLUK ÜNVANINI DÜNYA HARİTASINI DİREK KOYARAK YETERLİ GELECEK.........

      TÜRK BAYRAĞIMIZIN DALGALANDIĞI VE GÜNLÜK MİLYONLARCA İNSANIN GÖZLERİNE GÖSTERDİĞİMİZ BAYRAĞIMIZ DÜNYA'DA TEK ARAŞTIRMACI MEDYUM BENİM KISA ZAMAN SONRA BU İSTATİSTİKLERİ KOYMAYA GEREK YOK SADECE DÜNYA HARİTASINI KOYMAK YETERLİ KALABALIĞIN YERİ YOK

                                                                                       

               SİTE KARŞILAŞTIRMA

MEDYUM İLİM HOCA'NIN DÜNYADAKİ KALİTESİNİ ÖLÇMEK İÇİN İNTERNETE SİTE KARŞILAŞTIRMA YAZIN AŞAĞIDAKİ ŞEMA GİBİ OLAN YERE MEDYUM İLİM HOCA'YI YAZIN KARŞISINADA TÜRKİYE'DEN DÜNYA'DAN HANGİ MEDYUMU YAZARSANIZ YAZIN BEN ÜSTÜN GELECEĞİM.KARŞILAŞTIRIN VE DÜNYA'DA NEDEN BİR TÜRK MEDYUMU OLARAK TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİĞİMİ ANLAYACAKSINIZ.VARSA DÜNYA'DA KENDİNE GÜVENEN MEDYUM ÇIKSIN KARŞIMA.ŞUNUDA SÖYLÜYORUM  BAZI ŞARLATAN MEDYUM BOZUNTULARINA : DEVLERİN ARASINA GİRMEME AZ KALDI TEK TEK NOT ALIYORUM  3 AY SONRA NASIL SIRALAMADA DEVLERİN ARASINDA OLABİLMEYİ BAŞARACAKSAM.O ŞARLATAN BOZUNTULARI.DEVLERİN İÇİNDE SÖZ HAKKIM OLACAĞI İÇİN CANIMI SIKAN ŞAKLABANLIK YAPAN ŞARLATANLIK YAPAN BAZI MEDYUMLAR BİR GECEDE FİŞİNİZİ ÇEKİP DİREK BANLIYACAĞIM ÇÜNKÜ BENDE BİR DÜNYA DEVİ OLUYORUM.

 

" Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor buluyorsanız bunları sadece ve yalnız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız. "

MEDYUM İLİM HOCA OLARAK ÜLKEMİ DÜNYA'DA MESLEĞİMLE TEMSİL ETTİĞİM İÇİN ONUR DUYUYORUM.ŞUAN MEDYUMLUK MESLEĞİNDE TÜRKİYE'DE 1. GELDİM.DÜNYA SIRALAMASINDA İSE DÜNYA HARİTASINDA DÜNYA MEDYUMLARI ARASINDA ŞUAN YÜZDE 70 LERDEYİM.SÖYLEDİKLERİMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ YAZILIMCILAR WEB TASARIMCILAR ARAŞTIRABİLİR.YAKINDA DÜNYA'DA MEDYUM OLARAK 1. SIRADA OLACAĞIM.BİR TÜRK MEDYUMU OLARAK BUNDAN BU SEKTÖRDE ÜLKEMİ DÜNYADA TEMSİL EDECEĞİM.DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR VE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM.

DÖRT BÜYÜKLE SAVAŞILMAZ SAVAŞIRSAN YANARSIN DOĞRU YOL İTAAT

1-) ALLAH İLE SAVAŞILMAZ 1-) ALLAH İLE SAVAŞILMAZ Azrail canımı almaya gelse sana kavuşmak için ölmemem mümkünmü… .. Devamı
2-) KUR'AN-I KERİM İLE SAVAŞILMAZ 2-) KUR'AN-I KERİM İLE SAVAŞILMAZ  Felek engelleri yoluma serse gözlerıme kara perdeler inse seni okumamam mümkünmü... .. Devamı
3-) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SAVAŞILMAZ 3-) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SAVAŞILMAZ Bin bir derde düşüp dermansız kalsam Benim bu sevdadan geçmem mumkunmu için için yansam sende görmesen aşkından şikayet etmem mümkünmü... .. Devamı
4-) ANNE VE BABA İLE SAVAŞILMAZ 4-) ANNE VE BABA İLE SAVAŞILMAZ Anne Gezindiğin Bağ, Baba Yaslandığın Dağdır. Ömrümün En Güzel Çağı Annen ve Babanla Olandır .. Devamı

DÜNYA'NIN 7 HARİKASI OLAN MISIR PİRAMİTLERİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

HALA SIRRI ÇÖZÜLMEMİŞ UZMANLARA KAFAYI YEDİRTEN GİZEMLİ OLAYLAR

ŞUAN 20 ADET GİZEMLİ OLAY YAYINLADIK VE ARAŞTIRMAMIZ SONUÇU GEREKLİ KİŞİLER BUNLARI KESİNLİKLE ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLDİ VE KEŞFEDİLMEMİZ İÇİN SADECE 2 ADEDİNİ ÇÖZDÜK VE NET SONUÇ ÇIKARDIK.ÇOK BÜYÜK GAYRETLER GÖSTERİLİRSE KALAN 18 ADET DAHA ÇÖZÜP TAMAMLANIRSA DÜNYA ÜZERİNDE ARTIK ADIMI YAZDIRMAYA GEREK KALMAYACAK ZATEN KEŞFEDİLMİŞ BİR KİŞİYİM KAFAYI YİYEN UZMANLARA TAVSİYEM ZAMAN HESAPLAMASINI KULLANILAN YASAKLI BİLEŞEN ETKEN MADDELER HESAPLAMALARINI O ZAMANKİ İNSAN BOYUTLARINI VE GEZEGENLERİ VE AY TAKVİMİNİ KISIR DÖNGÜYÜ HESAPLASALARDI PÜF NOKTADAN 5 TANE DAHA VAR ONLARIDA EKLESELERDİ ÇALIŞMALARINA RAHATLIKLA İSTEDİKLERİNİ ELDE EDECEKLERDİ.OLSUN YİNEDE UĞRAŞMAK BAŞARININ YARISI BİZİMDE SINAVIMIZ OLDU.

MEDYUM İLİM HOCA DENENDİ 2 GİZEMLİ OLAYI ÇÖZDÜ SINAVI KAZANDI

RESMİYET BELGELERİMİZ

M.Ö VE M.S KAİNATIN ÇÖZEMEDİĞİ ŞİFRELERİ VE BAŞARIMIN İLERLEMESİ

ÖNCELİLİKLE İNSANLAR BU TÜR İÇİNDEN ÇIKILMAYAN ÇIKALAMAYAN UĞRAŞLARLA NEDEN UĞRAŞIYOR DİYE GARİPSİYE BİLİR AMA DÜNYA'YI VE KAİNATI VE BİLİNMEYENİ VE BİLİNMEK İSTEYENİ BULMAK VE ÇÖZÜMLEMEK GÜZEL BİR DUYGUDUR.DÜNYA'DA ORTALAMA 7000 ADET AZ ŞEKİLDE KULLANILAN DİL ÇEŞİDİ VARDIR.ORTALAMA 2200 ORTA SEVİYEDE KULLANILAN DİL  KULLANILIR.KAİNATTA 8 GEZEGEN VARDIR.DÜNYA'DA 4 ADET OKYANUS VARDIR.DÜNYA'DA 20 ADET DENİZ VARDIR.BU BİLGİLER BİLİMSEL DEĞİL GERÇEK VERİLERDİR.BİLİYORUM ÇÖZÜYORUM ŞEKİLLENDİRİYORUM DİYORSAM.BUNUN BİLİMSEL TEORİSİNİDE YAPISINIDA  OLUŞUMUNUDA KURULUŞUNUDA HİÇGÖRMEDİĞİM DÜNYAYI VE PARÇALARINI OTURSAM 2 YIL İÇİNDE KİTABA DÖKER BUNUDA DEĞERİNİ BİLENE İNSAN OĞLU ADINA MEDYUM İLİM HOCA OLARAK HEDİYE EDERDİM.DÜNYA'DAKİ BÜTÜN SIRLARI ÇÖZÜLMEMİŞ GİZEMLİ KİTAPLARIN SIRLARINI ÇÖZMÜŞ BULUNMAKTAYIM.

 

 

 

 

 

 

 

 

HAKKIMIZDA YAPILAN YORUMLARIN YOUTUBE VİDEOLARI

MEDYUM İLİM HOCA HAKKINDA İNSANLARIN YORUMLARINI İÇEREN YOUTUBE VİDEOLARIMIZ RESİMLERE TIKLAYARAK VİDEOLARIMIZI İZLEYEBİLİRSİNİZ

İLİM HOCA HZ.ALİ DÖNEMİNE AİT HAVAS KİTABININ ŞİFRELERİNİ ÇÖZMEKTEDİR

GERİ GETİRME BÜYÜSÜ GERİ GETİRME BÜYÜSÜ Devamı
EVLİLİK BÜYÜSÜ EVLİLİK BÜYÜSÜ Devamı
BAĞLAMA BÜYÜSÜ BAĞLAMA BÜYÜSÜ Devamı
AŞK BÜYÜSÜ AŞK BÜYÜSÜ Devamı

VATANIN VE MÜSLÜMANIN SİLAHI DİNİ VE İMANIDIR.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK BİLİNEN CAMİLERİ VE MİMARLARI 1) Ortaköy Camii 2) Eminönü Yeni Cami 3) Selimiye Camii 4) Kümbet Camii 5) İzmir Hisar Camii 6) Kahramanmaraş Abdulhamit Han Cami 7) Sultan Ahmet Cami 8) Konya Alaaddin Camii 9) Konak Yalı Camii 10) Erzurum Ulu Camii 11) Nuruosmaniye Camii 12) Adana Ulu Camii 13) Ayasofya 14) Bursa Yeşil Camii 15) Süleymaniye Camii 16) Selçuk İsa Bey Camii 17) Rüstem Paşa Camii 18) Bayezid Camii 19) Sivas Divriği Ulu Camii 20) Fatih Camii 21) Dolmabahçe Camii 22) Diyarbakır Ulu Camii 23) Eyüp Sultan Camii 24) Yörgüç Paşa Camii

Dünyanın Dört Bir Tarafından Birbirinden Görkemli 32 İbadethane 1. Borgund Stave Kilisesi - Norveç 2. Taktsang Palphug Manastırı - Bhutan 3. Santa María Magdalena Manastırı - İspanya 4. Milan Katedrali - İtalya 5. Assumption Kilisesi - Slovenya 6. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Akademisi Kilisesi - A.B.D 7. Shipka Memorial Kilisesi - Bulgaristan 8. Büyük Sheikh Zayed Cami - Birleşik Arap Emirlikleri 9. Paoay Kilisesi - Filipinler 10. Aziz Patrick Kilisesi - Avustralya 11. Saint Elizabeth Kilisesi - Slovakya 12. Cardboard Katedrali - Yeni Zelanda 13. Büyük Higüey Kilisesi - Dominik Cumhuriyeti 14. Tecelli Kilisesi - Rusya 15. Yeşil Kilise - Arjantin 16. Aziz Andrew Kilisesi - Ukrayna 17. San Diego Kaliforniya Tapınağı - A.B.D 18. Kristal Cami - Malezya 19. Graaff-Reinet Kilisesi - Güney Afrika 20. Mount Popa Manastırı - Myanmar 21. Kul Sharif Cami - Rusya 22. Küçük Kilise - Channel Adaları 23. Mary Magdalene Kilisesi - Kudüs 24. Annunciation Katedrali - Ukrayna 25. Lotus Tapınağı - Hindistan 26. Collegiate Kilisesi - Belçika 27. Hallgrímur Kilisesi - İzlanda 28. Sultanahmet Cami - Türkiye 29. Aziz Michael Katedrali - Ukrayna 30. Trinity Kilisesi - Antarktika 31. Aziz Basil Katedrali - Rusya 32. Las Lajas Tapınağı - Kolombiya

KAVİMLER VE BİLİNMEYEN DÜNYA YERYÜZÜ GERÇEKLERİ

MEDYUM İLİM HOCA'NIN AKTİF OLARAK KULLANDIĞI TEKNİKLERİ GERİYE DÖNÜŞ TEKNİĞİ İÇ ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ MEDYA ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ PARAGRAF ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİĞİ İNSANLARI OKUMA SANATI TEKNİĞİ NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ ARAŞTIRMA TEKNİĞİ METİN ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ İŞ ANALİZİ TEKNİĞİ SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE ANALİZ TEKNİĞİ ÇEVİRİ TEKNİĞİ ÇÖZÜMLEME KONUŞMA ÇÖZÜMLEMESİ YÖNETİMİ ÇATIŞMA ÇÖZME TEKNİĞİ SORUN ÇÖZME TEKNİĞİ VERİ TİPLERİ VE İSTATİSTİK ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ HER SEFERİNDE YENİ BİR ADIM ATMA TEKNİĞİ HOŞLANMADIĞI BİR İŞİ SEVDİĞİ BİRİ ZAMANDA YAPMA TEKNİĞİ 80/20 PARETO İLKESİNE ÖNEM VERME TEKNİĞİ İŞİNİN EĞLENCELİ YÖNÜNE ODAKLANMA TEKNİĞİ KENDİNİ AKTİF OLARAK GÖZLEMLEME TEKNİĞİ OLUMLU SÖZLERİ KENDİNDEN ESİRGEMEME TEKNİĞİ İŞİNİN EĞLENCELİ YÖNÜNE ODAKLANMA TEKNİĞİ YETERLİYİM ÖYLE İSE VARIM PSİKOLOJİSİ TEKNİĞİ SONUCU HAYAL ETME TEKNİĞİ MORALİ VE ENERJİSİ ZİRVEDEYKEN İŞİNE ARA VERME TEKNİĞİ OLUMSUZ ANLARA TETİKTE OLUP İPTAL ETME TEKNİĞİ NEREDEN GELDİM NEREYE GİDİYORUM TEKNİĞİ BAŞARILAR SONUCU KENDİNİ ÖDÜLLENDİRME TEKNİĞİ MOTİVASYON ARACI OLARAK MÜZİK VE TÜTSÜ KULLANMA TEKNİĞİ ÇALIŞMA ORTAMINA DİKKAT ETME TEKNİĞİ REKABETİN OLUMLU ETKİSİNİ KULLANMA TEKNİĞİ SÜREKLİ İŞ YAPMA ŞEKLİNİ GÜNCELLEME TEKNİĞİ YARATICILIKTA AKTİF OLMA TEKNİĞİ PARKİNSON YASASINI AKTİF KULLANMA TEKNİĞİ ODAĞINI AKTİF DEĞİŞTİRME TEKNİĞİ DURUŞUNA DİKKAT ETME TEKNİĞİ EN ZORLARI EN BAŞA ALMA TEKNİĞİ İŞİNDE PLANLAMA YAPMA TEKNİĞİ GEÇMİŞTE NASIL YAPTIĞINI HATIRLAMA TEKNİĞİ ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN BURADA DEĞİLSE NEREDE TEKNİĞİ BEYNİNE HEDEFİ GÖSTERME TEKNİĞİ GÜZEL ANILARI ÇEKİP ÇIKARMA TEKNİĞİ NEGATİF MOTİVASYONU KULLANMA TEKNİĞİ BAŞARIYA ÇAPA ATMA TEKNİĞİ KENDİNİ ZORUNLU BIRAKMA TEKNİĞİ OLMAK İSTEDİĞİ GİBİ DAVRANMA TEKNİĞİ SEÇİMLERİNİN KENDİNE AİT OLDUĞUNU FARK ETME TEKNİĞİ OLUMLU DÜŞÜNME TEKNİĞİ YAPAMAYACAKLARININ YAPABİLECEKLERİNE ENGEL OLMASINA İZİN VERMEME İNSANLARA MERAK UYANDIRMA TEKNİĞİ ALDIĞI İŞİ BİTİRME TEKNİĞİ DÜŞÜNCELERİNİ GÖZ ÖNÜNDE TUTMA TEKNİĞİ KENDİNE NEDENLER BULMA TEKNİĞİ KENDİNİ AKTİF OLARAK GÖZLEMLEME TEKNİĞİ SİNERJİ YARATMA TEKNİĞİ ENDİŞELENDİĞİN DE EĞLENCEYE VURMA TEKNİĞİ OLUMLU SÖZLERİ KENDİNDEN ESİRGEMEME TEKNİĞİ NE KADARINDAN SORUMLU İSE O KADARINA SAHİP OLMA TEKNİĞİ ÖNCE SAĞLIĞINI DÜŞÜNME TEKNİĞİ BESLENMEYE ÖNEM VERME TEKNİĞİ GİYİNMEYE ÖNEM VERME TEKNİĞİ KAFASINI BOŞALTMA TEKNİĞİ FENG SHUİ FELSEFESİNİ KULLANMA TEKNİĞİ VAZGEÇEBİLMEYİ ERDEMLİK OLARAK GÖRME TEKNİĞİ GÜÇLÜ SORULAR İLE GELİŞTİRME YAPMA TEKNİĞİ VÜCUT DİLİ İP UÇLARINI GÖZLEMLEME TEKNİĞİ İNSANLARDAKİ POSTÜRÜ FARK ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN HAREKETLERİNİ AKTİF İZLEME TEKNİĞİ İNSANLARIN YÜZ İFADELERİNİ AKTİF OLARAK YORUMLAMA TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİLERİNİ AKTİF OLARAK KULAK VERME TEKNİĞİ İNSANLARIN İÇ GÜDÜLERİNİ DİNLEME TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİSEL ÜRPERMELERİNİ SEZME TEKNİĞİ İNSANLARIN İÇ GÖRÜLERİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİSEL EMPATİSİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN DUYGUSAL ENERJİSİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN GÖZLERİNDEN DUYGUSAL ENERJİYİ ÇÖZME TEKNİĞİ İNSANLARIN YÜRÜYÜŞÜ İLE DUYGUSAL ENERJİYİ ÇÖZME TEKNİĞİ İŞLEM YAPARKEN PROGRAMLAMASINI AKTİF YAPMA TEKNİĞİ SORUYA SORU İLE YANIT VERME TEKNİĞİ

" ÖĞRENDİĞİM HER ŞEY GELECEĞİME BİR YATIRIMDIR. "

" Başarılı Bir İnsan Olmaya Çalışmayın, Değerli Bir İnsan Olmaya Çalışın. Başarılı Bir İnsan, Hayattan Verdiğinden Fazlasını Alır, Değerli Bir İnsan İse Hayattan Aldığından Fazlasını Verir. "

MEDYUM İLİM HOCA'NIN YANLIŞ VE YANILTICI GÖRDÜĞÜ BAKIM ÇEŞİTLERİ

TÜRKİYE'DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERDEKİ MEDYUMLUK HİZMETİ VERDİĞİMİZ İLLER

DÜNYA'NIN HİZMET VERDİĞİMİZ 7 KITASI VE İSİMLERİ

DÜNYA'DA BULUNAN OKYANUSLARI VE DENİZLERİ

7 KAT SEMA(GÖK) VE DAHA DA ÜZERİ

Sabır, Birazda Zaman ; Güçten, Öfkeden Daha Yaman.. Acil İletişim