AĞRI MEDYUM

 

 

Ağrı medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Ağrı ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Ağrı’ da yaşayan ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Ağrı halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olmuştur.

 

 

 

Ağrı Medyum

 

Ağrı’da medyum arayışınızda uğramanız gereken adreslerden biri olan Medyum İlim Hoca, sahip olduğu bilgi, görgü ve deneyimle hizmet vermektedir. Acınızı, üzüntünüzü, korkunuzu ve diğer bütün duygularınızı derinden hissederek sizlere yardımcı olur. Medyum İlim Hoca Ağrı’da, şans büyüsü, huzur vefkleri, koruyucu vefkler, evlilik büyüsü ve daha pek çok konuda kesin sonuçlu hizmet sunmaktadır.

 

Ağrı ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Diyadin

· Doğubayazıt

· Eleşkirt

· Hamur

· Merkez

· Patnos

· Taşlıçay

· Tutak

 

 

 

Ağrı’da Güvenilir Medyum

 

Medyum İlim Hoca, Ağrı’da en güvenilir ve en başarılı medyum olarak bilinmektedir. İşlemlerinde kesin sonuç elde eden ve hakkında birçok olumlu yorum bulunan medyumlardan biridir. Profesyonel olarak hizmet veren Medyum İlim Hoca, birçok sahte medyumun aksine bütün bu özellikleri sayesinde güvenilirliğini artırmıştır.

 

Ağrı’da Resmi ve Ruhsatlı Medyum

 

Ağrı’da resmi ve ruhsatlı olarak hizmet veren Medyum İlim Hoca, diğer devlet izinli medyumlar arasında kendini ispat etmiştir. Tanınmış hocalar arasında yer alır ve en iyi medyum arayışında sıklıkla ziyaret edilen, güvenilir bir medyumdur. Başarı ve garanti odaklı çalışırken, yardım isteyenlerle duygusal iletişim kurarak, doğru şekilde hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

 

 

Orta Asya’dan gelen kavimlerin Anadolu’ya girişleri sırasında Ağrı, bir geçiş oluşturmuş, dolayısıyla bir çok medeniyete sahne olmuştur. Ancak bu medeniyetler Ağrı’yı bir giriş kapısı olarak gördüklerinden burada çok köklü bir uygarlık oluşturamamışlardır. Bölgede egemenlik kurdukları sanılan Hititler’in güçlerini yitirmeleri üzerine, M.Ö.1340-M.Ö.1200 tarihleri arasında Hurriler bölgeye yerleşmişlerdir. Hurriler krallık merkezi olan Urfa’dan uzak olan Ağrı’yı ellerinde tutamamışlardır. 


En köklü uygarlığı Urartular oluşturmuştur. Urartu’nun Van Gölü’nün kuzey ve kuzeydoğusundaki ülkeler üzerine, Kral İspuini (M.Ö.825-M.Ö.810) döneminde seferler başlamış, Kral Menua(M.Ö.810-M.Ö.786) döneminde bu akınlar daha da ağırlık kazanmıştır. Kuzeye ve kuzeydoğuya giden yollar üzerinde inşa edilen kaleler, buraya yapılan seferlerin önceden planlandığını göstermektedir.


Ağrı Dağı’nın yamaçlarında, Karakoyunlu ve Taşburun köylerinin arasında ele geçen bir Urartu yazıtı Kral Menua’nın bu bölgedeki egemenliğinin kesin kanıtıdır. M.Ö.712 yıllarında Kızılırmak boylarına kadar uzanan Kimmerler, Ağrı’da geçici de olsa bir hakimiyet kurmuşlardır. Medler ( M.Ö.708-M.Ö.555 ) Asur Devleti’nin yıkılması ile birlikte bir yayılma ürecine girmiş, bunun sonucu olarakta Ağrı ve çevresini topraklarına katmışlardır. Medler’in yıkılması ile birlikte Persler; Büyük İskender’in Pers Kralı III.Darius’u ( M.Ö.331 ) yenerek Anadolu’yu ele geçirdiği zamana kadar yaklaşık iki yüzyıl kadar bölgede yaşamışlardır. Büyük İskender’in ölümü üzerine oluşan boşluktan faydalanan Ermeniler bölgeyi ele geçirmişlerdir.


Doğu Anadolu’ya gelip yerleşen ilk Türk topluluğu M.Ö.680 yılında bölgeye gelen Sakalardır. Murat Nehri ve Doğubeyazıt çevrelerine kısa sürede yerleşmişlerdir. Daha sonraları Arsaklılar ve Artaksıyaslı Krallığı, Ağrı ve çevresine hakim olmuştur. Bölge, Hz.Osman zamanında islam orduları tarafından fethedilmiştir. 872 yılına değin Abbasilerin kontrolü altında kalan Ağrı, daha sonra Bizans’ın kontrolüne geçmiştir. 
1071 Malazgirt Savaşı sonrası bölgeye Türk boyları gelmeye başlamıştır. Ağrı, yüzyıla yakın bir süre Sökmenli Devleti’nin sınırları içine girmiştir. 1027-1225 yılları arasında Ani Atabekleri, 1239’da Cengizliler, 1256-1358 yılları arasında İlhanlılar ve Celayirliler Ağrı’da hüküm sürmüşlerdir. İlhanlılar bazen kurultaylarını Ağrı Dağı’nda yapmış, Anadolu ve İran’ı buradan yönetmişlerdir. 1393’de Moğol hakanı Aksak Timur, Ağrı bölgesini ele geçirmiştir.
1405-1468 tarihleri arasında Ağrı, Karakoyunlu toprakları içinde yer almış, Karakoyunlular yıkılınca Ağrı Akkoyunlular’ın egemenliğine geçmiştir. Ağrı, Yavuz Sultan Selim tarafından Çaldıran Savaşı sonrası Osmanlı topraklarına katılmıştır. 


Osmanlı döneminde Şorbulak olarak anılan ilin adı, Ermeniler zamanında Karakilise olarak değiştirilmiştir. Kazım Karabekir Paşa zamanında Karakilise ismi değiştirilerek Karaköse diye adlandırılmıştır. Nuh Tufanı ile ilgisinden dolayı Tevrat’ta adı geçen Ararat Dağı ve ülkesinin, Ağrı ve çevresinin olduğu sanılması dolayısıyla Ağrı’ya batılılar tarafından Ararat da denilmektedir. 1834 yılında bucak, 1869 yılında ilçe olan Ağrı, 1927 yılında il merkezi olmuştur. 5137m. yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı’ndan dolayı da AĞRI adını almıştır.

 

 

ARDAHAN MEDYUM

 

ARDAHAN medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, ARDAHAN ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. ARDAHAN ‘ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, ARDAHAN halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum hocamızdır.

 

 

ARDAHAN ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Çıldır

· Damal

· Göle

· Hanak

· Merkez

· Posof

 

Ardahan Medyum

 

Ardahan Anadolu’muzun küçük ve yapısal özellikleri ile tarihi kentlerinden biri olarak her zaman en iyi hizmetleri hak ediyor. Bu nedenle Medyum İlim Hoca olarak resmi kayıtlı ve vergi levhasıyla belirli bir adreste hizmet vererek tamamen güvenilir bir hizmet sağlıyorum. Karşılaştığınız deneyimler ve aldığınız manevi destekler tamamen gizlilik ilkesine bağlı olarak güvenli bir şekilde sunuluyor.

 

Ardahan Halkının Gördüğü En İyi Medyum Medyum İlim Hoca

 

Günümüze kadar Ardahan ilinde medyumluk hizmeti vermiş ve gerçekten tecrübeli olmadığı için insanları duygusal ve hayali çöküntüye uğratmış birçok kişi bulunuyor. Bu nedenle Ardahan halkının görmüş olduğu en iyi medyum olarak gerçekten çözüm sunan bir hizmet oluşturuyorum.

 

Medyum İlim Hoca Neden En Başarılı Medyum

 

Medyum İlim Hoca olarak yılların sunmuş olduğu eğitimden yararlanıyor, tecrübem ile insanlara pozitif bir yaklaşım sergiliyor, gizlilik ilkelerine bağlılık ve tamamen güven esaslı çalışan bir kişilik olarak biliniyorum. Bu nedenle en başarılı medyum olarak Ardahan halkına hizmet verirken gerçek çözümler sağlıyorum. Destek alan her kişiler sorunlarını yüz yüze paylaşarak huzur ve rahatlık yaşıyor.

 

 

Ardahan İli yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip olup, MS 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türklerinin eline geçerek Ardahan adını almıştır. MS 1068 yılında Alparslan tarafından fethedilerek Selçukluların egemenliğine geçmiş, 29 Mayıs 1555 tarihinde imzalanan Amasya anlaşması ile Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı İmparatorluğuna dahil edilmiştir. 1876 -1877 Osmanlı- Rus savaşı sonunda Savaş tazminatı olarak Kars ve Batum ile birlikte 13 Temmuz 1878 Berlin anlaşması ile Ruslara bırakılan Ardahan 1918 yılında Bresy – Litowski anlaşması ile Anavatana kavuşmuş, ancak 30 Ekim 1918 tarihinde Ardahan’da kurulan Milli Şura Hükümeti tarafından Mondros Mütarekesi şartları red edilmiş, Milli Şura Hükümeti Kurtuluş Savaşımızla bütünleşerek Kazım Karabekir Paşa ve Halit Paşa komutasındaki ordumuz tarafından 23 Şubat 1921 tarihinde İlimiz kurtarılmıştır.Kazım Karabekir Paşa tarihe mal olan “Boğazlar Boğazımız, Kars-Ardahan Bel Kemiğimizdir.”sözünü söyleyerek Ardahan’ın yurdumuz için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştır.
Cumhuriyetin İlanından sonra İl olan Ardahan 1926 yılında 877 Sayılı Kanunla ilçe yapılarak Kars İline bağlanmıştır. 27.05.1992 tarihinde Ardahan ili İl olarak faaliyete geçmiştir.
MS 646

BİNGÖL MEDYUM

 

Bingöl medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Bingöl ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Bingöl’ de yaşayan ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Bingöl insanı tarafından da sevilen sayılan bir şahıs olmuştur.

 

 

Bingöl Medyum Hizmetleri

 

Medyumluk hizmetleri ile insanlar birçok manevi problemini iyileştirebilecek yanıtlar bulabilmektedir. Bu konuda yıllar boyunca edinmiş olduğum tecrübe ile Medyum İlim Hoca olarak sizlere birçok sıkıntınızda yardımcı olabilmekteyim. Hizmetlerimi gerçekleştirdiğim Bingöl bölgesinde sizlerde yaptığım çalışmalardan en etkili sonuçları alabilirsiniz.

 

 

Bingöl ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Adaklı

· Genç

· Karlıova

· Kiğı

· Merkez

· Solhan

· Yayladere

· Yedisu

 

 

 

Medyumluk Hizmeti Olumlu Sonuçlar Doğurur!

 

İnsanların yaşadıkları sorunları çözebilmek için onları yeterince anlamak gerekir. Medyumluk hizmetleri insanların manevi ve ruhsal olarak sorunlarını çözmeye katkı sağlayan bir çalışmadır. Medyumlar insanların yaşadıkları birtakım rahatsızlıkları hissederek onlara şifalı olmaya gayret gösterirler. Günümüzde bu insanların alternatif fayda sağladıkları güzel çalışmalardan biridir. Ancak bu noktada yeterince bilgi ve tecrübeye önem vermek gerekir. Bu açıdan en iyi medyum tecrübesinden destek almak gerekir.

 

Sorunlara Karşı Yararlı Çözümler

 

Alanında en başarılı medyum olarak yıllarca insanların sorunlarına çareler üretmek için gerekli çabayı gösterdim. Verdiğim medyumluk hizmetlerinde her zaman bu durumu dikkate almayı önemsedim. Sizlere de birbirinden farklı yaşam hikâyelerinizle benim kişisel tecrübelerimden yararlanabilirsiniz. Bu konuda etkili bir destek almak için bana ilgili iletişim yöntemlerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

BİNGÖL ADININ KAYNAĞI
Doğu Anadolu Bölgesi’nin yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan Bingöl, adına ilişkin pek çok efsane ile tanınır. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin egemenliğinde kalan il, daha önce “ÇEVLIK” ya da halk dilinde. “ÇOLİG” adıyla Palu ilçesine bağlı bir bucaktı. 1872 yılında ise “ÇAPAKÇUR” adıyla ilçe; 1936 yılında (yine aynı isimle 04.01.1936 tarihli 3197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2885 sayılı kanunla) il haline getirilir. İl Merkezi “Çapakçur” adı altında 1945’e kadar bu isimle anıldı. 1945 yılında “BİNGÖL” adı verilir. Ve bu isimle anıla gelir. 
İlin eski adı olan “ÇEVLİK” Anadolu halk ağızlarında; yöre konuşma dilinde; dere kenarında bulunan bağlık-bahçelik yer. anlamına gelir. Gerçekten de Bingöl’ün eski yerleşim alanı olan Çevlik; Çapakçur Suyu’nun kenarında bağlık bahçelik yeşil bir ovada kurulmuş olup, ismiyle tenasüp içindedir. “ÇEVLİK” kelimesi halk dilinde hala “ÇOLİG’ olarak varlığını muhafaza etmektedir. Bugün bir çok kişi Bingöl isminin yanında “Çolig” ismini kullanmaktadır. Özellikle kırsal kesimlerde il merkezi bu isimle anılır. 
“Günümüzdeki Bingöl’ün yerinde kurulmuş olan ve 1945 yılına kadar Çapakçur adıyla bilinen yerinin adına ise ilk defa ortaçağ İslam kaynaklarında Cebelü Cur (Yakut, iİ, 102) şeklinde rastlanmaktadır.” Çapakçur adının tam olarak ne zamandan beri kullanıldığı bilinmemektedir. Ancak Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Çapakçur’un Büyük İskender tarafından kurulduğunu ve bu ismi de onun koyduğunu rivayetlere dayanarak belirtir. 

 

BİTLİS MEDYUM

 

Bitlis medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Bitlis ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Bitlis’ te yaşayan ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Bitlis insanları ve halkı tarafından da sevilen sayılan bir duayen olmuştur.

 

 

Bitlis Medyum Hizmetleri

 

Medyumlar manevi açıdan insanların yaşamlarına birçok şekilde olumlu katkıda bulunmak üzere hizmet verirler. İnsanların yaşadıkları sıkıntı ve problemleri gidererek daha mutlu bireylerin olması için bir çaba harcarlar. Ancak bu konuda en başarılı medyum ve gerçekten işin doğru yapan kişilerin seçilmesi önemlidir. Bu alandaki deneyim ve bilgim ile ben Medyum İlim Hoca olarak sizlerin sorunlarına etkili çözümler üreterek şifa vermeye çalışmaktayım. Bitlis bölgesinde hizmetlerimi veriyorum. Sizlerde şifa bulmak ve yaşamsal birtakım sıkıntılarınızı gidermek isterseniz benim deneyimlerinden yarar elde edebilirsiniz.

 

 

Bitlis ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Adilcevaz

· Ahlat

· Güroymak

· Hizan

· Merkez

· Mutki

· Tatvan

 

 

 

Medyumluk Hizmetinin Bizler İçin Önemi

 

Yaşam öyle bir şeydir ki gelecekte ne olacağını çoğu zaman bilemeyiz. Bu süreçte başımıza birtakım zorluklar ve engeller gelerek bizlerin yaşamlarını zor bir noktaya itebilir. Medyumluk hizmetlerinin yıllar boyunca bu noktada insanlar üzerindeki katkıları bilinmektedir. Bu açıdan bu yetenekli kişiler insanların yaşamlarını olumlu yönde değiştirebilecek bir etki yaratabilirler.

 

En Güvenilir Medyum Medyum İlim

 

Medyumluk işin yapan insanlar doğuştan yetenekli ve özel insanlardır. Bundan dolayı yardım alınacak kişilerin en iyi medyum olmaları önemlidir. Bu konuda size verdiğimiz hizmetleri güvenle tercih edebilirsiniz. Bizlere ihtiyaç duyduğunuzda iletişim yöntemlerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Bitlis, Van Gölü'nün batısındadır. İsmi Makedonya Kralı Büyük İskender'in, şehirdeki kaleyi yaptırttığı komutanlarından Bedlis'ten gelmektedir. Tarihsel yapıların ağırlıkta olduğu bir vadi içinde kurulduğundan “ Vadideki Güzel Şehir” diye anılır. Bitlis M..400 yıllarında Urartular'ın yerleşim alanıydı. M..11. yüzyıla kadar Urartular'ın yurdu olmaya devam eden ve 7. Yüzyıla kadar Asurlular'ın, 6. Yüzyıla kadar ise Medler'in yönetimi altında kalan Bitlis, daha sonra Pers Krallığının kurulması ile 2. Darius tarafından ele geçirilmiştir. M..4. yüzyılda Makedonya Kralı Büyük İskender'in yönetimi altına giren ve M.S.2. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Trayan tarafından ele geçirilen Bitlis, 7. Yüzyıla kadar Bizans yönetiminde kaldı.
Türkler'in 10. Yüzyılla birlikte başlayan Anadolu akınları sırasında önemli bir uğrak yeri haline gelen ve bu tarihlerde Alparslan ve ordularını Ahlat'ta konuk eden Bitlis, Türkler'in Anadolu'ya açılmasında çok önemli bir rolü de üstlenmiş oldu. 13. Yüzyılda Eyyübiler ve daha sonra Harzemşahlılar ve Moğolların saldırısına uğrayan ve 1514 yılındaki Çaldıran Savaşıyla Osmanlı egemenliğine giren Bitlis, Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresi altında ilim, sanat ve kültür merkezi haline geldi. Birinci Dünya Savaşı Esnasında bir süre Çarlık Rusya'nın işgali altında kalan Bitlis, Cumhuriyettin ilanından sonra il yapıldı.
Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere kucak açan Bitlis'te, bu dönemlere ait birçok kale, cami, medrese, köprü ve kervansaray yapıları bulunmaktadır. Bu nedenle geçmiş medeniyetlerin kültür ve sanat kalıntılarıyla yan yana yaşamak mümkündür. Nemrut Yanardağı'nın patlamasıyla oluşan Van Gölü'nün, yarısından fazlası Bitlis İl sınırları içerisindedir. Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri Van Gölü sahillerinin güzelliklerini, kendi tarihi özellikleriyle bütünleştirir. zellikle uzun yıllar Selçuklu egemenliği altında kalan Ahlat'ta dünyaca ünlü kümbet adı verilen anıt mezarlar ve mezar taşları, Adilcevaz İlçesi'nde ise Urartular'a ait eserler ve özellikle Kef Kalesi, ilin tarihi zenginliğinin halkalarını oluştururlar.

 

ELAZIĞ MEDYUM

 

Elazığ medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Elazığ ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Elazığ’ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Elazığ halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyumdur.

 

Elazığ Medyum Hizmetleri

 

Elazığ ili içerisinde birçok birey medyum olduğunu iddia etmekte ve insanları birtakım gerçeğe aykırı yöntemler ile kandırmaya çalışmaktadır. En başarılı medyum olarak biz insanları tamamen gerçek ile bağdaşık yöntemler ile tedavi etmeye, onlara destek olmaya çalışmaktayız. Bu sayede insanların güvenini kazanabilmekte ve onlara doğru bir şekilde destek sunabilmekteyiz. Siz de sunmakta olduğumuz güvenilir ve gerçekçi hizmetlerden yararlanarak günlük hayattaki birçok probleminizden kurtulabilir ve daha huzurlu bir hayata kavuşabilirsiniz.

 

Elazığ ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Ağın

· Alacakaya

· Arıcak

· Baskil

· Karakoçan

· Keban

· Kovancılar

· Maden

· Merkez

· Palu

· Sivrice

 

 

Elazığ’ da En İyi Medyum Hizmetimiz İçin Gerekenler

 

En iyi medyum hizmetimizi talep etmek için hiçbir gereksinim bulunmamaktadır. Bizim ile irtibat kurmanız yeterli olacaktır. Daha sonra ilgili konu üzerinde yoğunlaşacak ve gerekli destek hizmeti sizlere sağlanacak, problemleriniz için en uygun olan çözümler birlikte kararlaştırılacaktır.

 

Medyum İlim Hoca Destek Sağlar

 

Medyum İlim Hoca olarak insanların günlük hayatta karşılaşacakları ve karşılaşabilecekleri her türlü problem için profesyonel ve gerçekçi çözümler üretmekte ve onların daha mutlu, daha güvenli ve daha huzurlu hissetmelerini başarılı bir şekilde sağlamaktayız ve devamlı sağlayacağız.

 

 

Elazığ, Doğu Anadolu bölgesi içerisinde, Yukarı Fırat havzası bölümünde yer alan bir ilimizdir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1067 metredir. Elazığ, Tarihi Harput şehrinin, yerleşime elverişli olmayışı, tabiat şartlarının zorluğu nedeniyle, 1834 yılında, Reşid Mehmet Paşa tarafından bugünkü yerinde kurulmuştur. Elazığ’ın tarihi yeni olmakla beraber bölgenin tarihi oldukça eskidir. Bu nedenle Elazığ tarihini onun menşei sayabileceğimiz Harput’un tarihi ile ele almamız gerekir.
Şehrin çekirdeğini oluşturan etrafı derin uçurumlarla çevrili Harput Kalesi’nin (İç kale) ilk defa milattan önce II.bin yılında yapıldığı tahmin edilmektedir. Sonraki dönemlerde kalenin eteklerinde yerleşme başlamış, daha sonra da meydana gelen şehrin etrafı tekrar surlarla çevrilmiştir. Ancak parlak bir tarihi geçmişe sahip olan Harput, bugün neredeyse terk edilmiş bir şehir görünümündedir.

 

ERZİNCAN MEDYUM

 

Erzincan medyumluk hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Erzincan ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Erzincan’ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Erzincan halkı tarafından da sevilen sayılan bir şahsiyet olmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

 

Erzincan Medyum Hizmetleri

 

Sunmakta olduğumuz Erzincan en iyi medyum hizmetimiz sayesinde insanların her türlü problemlerine çözüm olmaya çalışmaktayız. Diğer medyumlar gibi bu işleri  zararlı yöntemler kullanarak gerçekleştirmemekte, tamamen akla mantığa dayalı işlemleri kullanarak gerçekleştirebilmekteyiz. Siz de günlük hayatta eğer sıkıntılı dönemlerden geçiyor ve birtakım problemler yaşıyor iseniz bizim ile irtibata geçerek tüm bu problemlerden kurtulmak için doğru ve gerekli olan tek adımı atmış olabilirsiniz.

 

Erzincan ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Çayırlı

· İliç

· Kemah

· Kemaliye

· Merkez

· Otlukbeli

· Refahiye

· Tercan

· Üzümlü

 

 

 

Medyum İlim Hoca İle Profesyonel Destek

 

Medyum İlim Hoca olarak kendimiz birtakım işler üzerine adamakta ve bu hizmetlerimizi müşterilerimize yıllardan beri sunmaktayız. Sahip olduğumuz deneyim sayesinde insanların bizlere olan güvenini başarılı bir şekilde temin edebilmiş bulunmakta ve insanların problemlerine en iyi şekilde destek olmaya çalışmaktayız. Siz de dışarıdan birisinin hayatınıza destek olmasını istiyor iseniz bizim ile irtibata geçerek ihtiyaç duyduğunuz desteği elde edebilirsiniz.

 

En Başarılı Medyum Hizmetimizi Görün

 

En başarılı medyum hizmetimize erişmek için tek yapmanız gereken internet adresimizi ziyaret etmektir. İnternet adresimiz üzerinden yada telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

 

Doğu Anadolu Bölgesinde Yukarı Fırat bölümünde yer alan Erzincan; doğuda Erzurum, batıda Sivas, güneyde Tunceli, güneydoğuda Bingöl, güneybatıda Elazığ-Malatya, kuzeyde Gümüşhane-Bayburt ve kuzeybatıda Giresun ile çevrilidir. Erzincan İli genellikle dağlar ve platolarla kaplıdır. Güneybatıdan Munzur, kuzeybatıdan Refahiye dağları İl alanına girer. Doğudan Erzurum' dan gelerek, batıya doğru uzanan Karasu ve Kop dağları, İl alanını derinlemesine aralarında geniş düzlükler bırakacak şekilde böler. İlin en yüksek noktasını Kesiş Dağları ( 3549 metre ) oluşturmaktadır. Dağlar arasındaki çukurlarda yer alan ovalar ve düzlükler boğazlarla birbirine bağlanmış durumdadır. Doğu Anadolu'nun, Yukarı Fırat bölümünde yer alan Erzincan Ovası, doğu-batı yönünde uzanır. Erzincan Ovası, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyindeki tektonik kökenli çöküntü alanı dizisinin batıdaki ilk ovasıdır. Doğuda Sansa Boğazıyla Tercan Ovasına bağlanır. Kalın bir alüvyon tabakası ile örtülü olan bölgenin en geniş ovası Pekeriç Ovasıdır. Doğuda Sansa Boğazıyla Tercan Ovasına bağlanır. Munzur ve Dumanlı gibi dağların yüksek kesimlerinde geniş yaylalar yer almaktadır. İl topraklarının Refahiye dışındaki kesiminin sularını Karasu toplar. Karasu, Kemaliye İlçesinde Kadıgölü suyu ile Miran suyunu aldıktan sonra, İlçenin güneydoğusunda Başpınar yakınlarında Elazığ İl sınırına girer. Karasu Irmağı, 43,8 m3/sn ile 1320 m3/sn arasında değişen bir debiye sahiptir.
Erzincan, genel olarak karasal iklim özelliklerine sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Elazığ ve Malatya dışındaki diğer tüm İllerden, daha ılıman bir iklimi vardır.

 

ERZURUM MEDYUM

 

Erzurum medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Erzurum ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Erzurum’ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Erzurum halkı tarafından da sevilen sayılan bir insandır.

 

Erzurum Medyum Hizmetleri

 

Erzurum il sınırları içerisinde sunmakta olduğumuz en başarılı medyum hizmetimiz dahilinde tamamen profesyonel yöntemler kullanılmamaktadır. Gerçek ile bağdaşmayan hiçbir yöntemi kullanmamakta olduğumuz bu hizmet sayesinde insanlar tamamen problemlerinden arındırılabilmekte ve eskiden olduğu gibi hayatlarına daha huzurlu ve daha mutlu bir şekilde devam edebilmektedir. Sahip olduğumuz referanslar sayesinde sunmakta olduğumuz hizmet hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilir ve bizim ile irtibata geçmeden güvenilirliğimiz konusunda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Erzurum ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Aşkale

· Aziziye

· Çat

· Hınıs

· Horasan

· İspir

· Karaçoban

· Karayazı

· Köprüköy

· Narman

· Oltu

· Olur

· Palandöken

· Pasinler

· Pazaryolu

· Şenkaya

· Tekman

· Tortum

· Uzundere

· Yakutiye

 

 

 

En İyi Medyum En Güvenilir Destek Bizde

 

En iyi medyum hizmetimizin sahip olduğu referanslar sayesinde siz de bizden destek hizmeti talep etmeden önce hakkımızda tüm bilgilere erişebilirsiniz. Uygulamakta olduğumuz tamamen gerçekçi yöntemler sayesinde en etkili çözümleri sizlere sunabilmekte ve birçok alanda hayatınızın daha iyi olabilmesine katkı sağlamaktayız.

 

Medyum İlim Hoca İsmini Duyurmayı Başaran Bir Medyumdur

 

Medyum İlim Hoca isminin internet üzerinde araştırılması neticesinde bizim ve hizmetlerimiz hakkında en detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Tamamen gerçekçi olan tüm destek çalışmalarımız hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere kolaylıkla erişebilir yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 

 

Doğu Anadolu Bölgesi, güneyde Mezopotamya, doğuda İran, kuzey-doğuda Kafkasya ve batıda da Orta Anadolu bozkırı arasında yer alması nedeniyle bu bölgeler arasında binlerce yıl devam eden kültürlerin bir kavşak ve geçiş noktası olmuştur. Doğu Anadolu'nun gelişmiş şehirlerinden biri olan Erzurum, Palandöken Dağının (3600 m) eteğinde kurulmuştur. Türkiye'nin bu bölgedeki ekonomi, ulaştırma ve kültür merkezi durumundaki Erzurum, tarih boyunca askeri ve ticari önemini koruyan, ana yolların geçtiği bir yer olması nedeniyle, Urartu kaynaklarında da bu topraklar için, KURKA-ŞİE (Geçit Ülkeleri) tanımı kullanılmıştır. Erzurum Ovasının (1750-1850 m) güney doğu kenarında kurulmuş bulunan şehir, depremler ve savaşlarla zarara uğramasına, bir geçit yeri olmasına İran ve Kafkasya’dan gelen ana yolların Anadolu’ya açılan başlıca kapısı bulunmasına, değişik çağlarda doğudan Anadolu’ya girmek isteyenlere karşı Anadolu savunmasının kaderini belirleyen güçlü kale olmasına bağlı olarak önemini çağlar boyunca korumuştur. Erzurum Tarihi ile ilgili bilgiler, bölgede Alt Paleolitik Çağdan itibaren insanların yaşadığını belgelemektedir. Erzurum ve çevresinde Neolitik Çağ (M.Ö. 9000-5600) yerleşmeleri ile ilgili bugüne dek arkeolojik veriler bulunmamaktadır.

 

HAKKARİ MEDYUM

 

Hakkari medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Hakkari ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Hakkari’ de yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Hakkari halkı tarafından da sevilen sayılan birisi olmuştur.

 

 

Hakkari Medyum Hizmetleri

 

 

Çeşitli sıkıntılar yaşayan insanlara manevi olarak yardımcı olmak için ruhsal alanlarda eğitimler almış kişiler medyum olarak bilinmektedirler. Ruhsal olarak birçok problem sahibi olan insanlar modern tıp ile tedavi olamayınca son çare olarak medyumlardan medet umarlar. Bunun için bulabildikleri en iyi medyum ile iletişime geçerler.

 

Hakkari ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Çukurca

· Derecik

· Merkez

· Şemdinli

· Yüksekova

 

 

 

Ruhsal Sorunlara Çözüm İçin Medyum İlim

 

Hakkari ili içerisinde birçok kişi tarafından tanınmış ve manevi sorun yaşamış olan birçok insana yardımcı olmuş Medyum İlim Hoca, olarak zor durumda olanların yardımına koşuyorum. Medyumluk işini aliminden ve uzmanından öğrenmiş olan ve yıllar yılı edindiği tecrübeleri ile kendini geliştirmiş Medyum İlim Hoca vasfıyla sizlere ruhsal sıkıntılarınızı çözmenizde yardımcı oluyorum.

 

Manevi Destek Sağlayan Medyum İlim

 

Günümüzde birçok kişi ruhsal sorunlar ile boğuşmaktadır. Kimi geçim sıkıntısından kimi ise hayatının düzeninin olmaması nedeni ile çeşitli psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Doktorlardan çare bulamayan insanlar en son çevrelerinin tavsiyesi ile buldukları en başarılı medyum olan Medyum İlim Hoca, dan yardım alarak bu sıkıntılarının bir an önce geçmesini ümit ediyorlar.

 

 

Bugün Hakkâri olarak bilinen şehrin bilinen eski adı Çölemerik’tir. MÖ 7000 yılından bu yana sürekli bir yerleşme yeri olan Hakkâri yöresinin adına ilişkin ilk bilgilere X. Yüzyıl Arap tarih ve coğrafya kaynaklarında rastlanmıştır. Ünlü Arap tarihçisi İbni Havsal; “Yöredeki Hakkâri yani Herkiyan(güçlü savaşçı) anlamına gelen ve o coğrafyada yaşayan boyların adıdır” diye yazmıştır. Bir başka ifade de : “Hakkâri, eski çağalarda burada hüküm süren Hakar adlı bir Sümer boyundan gelmiştir. Araplar bunu Hakkariye, Türkler ise Hakkâri şeklinde söylemiştir.” Şeklinde bir kayıt vardır. Eski coğrafya kitaplarında ise “Hekkari” şeklindedir.
Bölgenin tarihi Paleolitik Çağ’a kadar uzanır. İl sınırları içinde çeşitli yerlerde bulunan kaya resimlerinin Neolitik Çağ’da yapıldığı bilinmektedir. MÖ 6. yüzyıl başlarına kadar bölgeye Urartular egemen olmuşlar, çevrenin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir örgütlenme gerçekleştirerek bölgede sivil ve askeri amaçlı “Ordu Yolu” diye adlandırılan ve belirli bir kesimi günümüze ulaşan bir ulaşım ağı kurmuşlardır. Urartu toprakları zaman zaman Asur tehdidini yaşamış, MÖ 560 yılında Med saldırısı ile tarihten silinmiştir. Urartularla birlikte Asurluları da yok eden Medler, Pers istilası ile yok olmuştur. Perslerin egemenliği ise Büyük İskender tarafından silinmiştir. Büyük İskender’den sonra Seleukos Krallığı’nın, İran’da bir krallık kuran Partların, Sasanilerin ve Müslüman Arapların hâkim olduğu yörede daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi dönemleri yaşanmıştır. 
Hakkâri 1536’da Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle birlikte Osmanlı egemenliğine girmiş ve Hakkâri adıyla anılmıştır. 1847 yılına kadar Osmanlı idaresinde “hükümet” statüsünde Hakkâri Beyleri tarafından yönetilen Hakkâri önce Erzurum Vilayeti’ni sonra Van Vilayeti’ne bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiş daha sonra kendi başına bir vilayet olmuştur. 1926’da Van’ın bir ilçesi olan Hakkâri 1936’da tekrar il statüsüne kavuşmuş ve Çölemerik ise kesin olarak, Hakkari ilinin Merkez ilçesi olmuş ve bu günkü konumunu kazanmıştır.

 

IĞDIR MEDYUM

 

IĞDIR medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, IĞDIR ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. IĞDIR ‘ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, IĞDIR halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olma özelliğini elinde bulundurmaktadır.

 

 

IĞDIR ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Aralık

· Karakoyunlu

· Merkez

· Tuzluca

 

Iğdır Medyum

 

Yıllara dayalı tecrübelerime bağlı olarak manevi ilimler ve akademik ilimler üzerinde büyük bir bilgi sahibi şekilde hizmet veren Medyum İlim Hoca olarak Iğdır halkı için resmi olarak hizmet veriyorum. Belgelerim ve ruhsatlı bir şekilde sunduğum çözümler ile insanların duygularını ve hayallerini çöküntüye uğratmadan destek sağlıyorum. Devlete vergisini ödeyen ve bu konuda sektörel meslek koşullarını benimseyen bir kişi olarak güven ile hizmet vermeye devam ediyorum.

 

Gerçek Destek İçin En İyi Medyum İlim Hoca

 

Bizimle iletişime geçerek ve internet üzerinden görüşme sağlayarak medyumluk hizmeti talep ettiğinizde, gerçek bir destek alma imkanına sahipsiniz. Bu gerçek destek sayesinde en iyi medyum ile yaptığınız karşılıklı görüşmelerde gerçekten sorunlarınızın çözümü olarak en mantıklı yöntem ile hizmet veriliyor.

 

Manevi Başarılara Sahip En Başarılı Medyum

 

Hizmet verdiğim noktada insanlara manevi danışman olarak nitelikli sonuçlar sağlayarak, bu konuda en başarılı medyum olarak görülüyorum. Talep edilen hizmetlerde kişinin kendisi ile yapılan her görüşmede gizlilik esası ve güven sağlama temelleri ile görüşme sağlanıyor.

 

 

 

IĞDIR'IN TARİHÇESİ 
Türkiye’nin doğusundaki sınır şehirlerinden biri olan Iğdır ve çevresinin insanlık tarihinin çok eski devirlerinden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimin egemenliğine girerek, bu kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.
“Iğdır” Adının
Kaynağı :
Iğdır’ın adı; 24 Oğuz
boyundan 21.si sayılan İç-Oğuzlar Üç-Ok 
koluna mensup Oğuz Han’ın altı oğlundan biri olan Cengiz ALP’ın en büyük
oğlu “Iğdır Beğ” den gelmektedir. Bu boyun ilk başbuğu Iğdır Beğ’dir. Iğdır,
kelime olarak “iyi, büyük, ulu, ünlü,
yiğit başkan ve bahadır” gibi manalara gelmektedir.
Iğdır Beğ, dört kardeşin
en büyüğüdür. Kabilesi Aras havzası ve Azerbaycan bölgelerine yerleşmiştir.
Bunun en büyük delili, Yıldırım Beyazıt’ın 1402 ‘de yapılan Ankara Savaşında
Timur’a yenilmesine sevinen Hiristiyan aleminin, tebrik için Timur’a bir çok elçi
göndermeleridir. Bu elçilerden biri olan İspanyol Klaviyo’nun anlattığı gibi
Iğdır Korganı bugün Ağrı Dağı eteklerinde halen harabe halinde bulunmaktadır.
Klaviyo, buraya “kayalık üzerinde duran bir kal’a” diyerek, adının da “Iğdır”
olduğunu belirtir.

 

KARS MEDYUM

 

Kars medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Kars ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Kars’ ta yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Kars halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyumdur.

 

 

Kars Medyum Hizmetleri

 

 

Medyum denilince birçok kişinin aklında din ve maneviyat adı altında insanları dolandırıp paralarını alan kişiler gelebilmektedir. Piyasada bu tarzda sahtekâr medyumlar olsa da bu alanda yetenek ve eğitim sahibi medyumlar da bulunmaktadır. Eğitimi ve medyumluk alanındaki kabiliyetleri ile birçok insan tarafından tanınan Medyum İlim Hoca Kars’ta yardıma ihtiyacı olan kişilere rehberlik hizmeti veriyor.

 

Kars ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Akyaka

· Arpaçay

· Digor

· Kağızman

· Merkez

· Sarıkamış

· Selim

· Susuz

 

 

 

Kars’ ın En Tanınmış Medyumu

 

Kars’ta ikamet eden ve medyumluk konusundaki yetenek ve uzmanlığı ile Doğu Anadolu’da en iyi medyum olarak insanların tanıdığı Medyum İlim Hoca, medyumluk bilgisini insanlık yararı için kullanmak amacı ile bu yola çıkmıştır. Manevi gücü ile dua ederek insanların sıkıntılarına bir son vermek için çalışmaktadır.

 

Hangi Durumlarda Medyum İlim Hoca’ ya başvurulabilir?

 

İnsanlar sıkıntılarını gidersin diye medyumlara başvurmaktadırlar. Ancak kimi insan medyumların hangi konularda yardımcı olabildiklerini merak ederler. Bilgisi olan ve en başarılı medyum İlim hoca her türlü ruhsal buhran ve depresyon durumlarında insanlara yardımcı olmayı bilir. Bununla birlikte kararsızlık yaşayan insanların yollarına ışık tutmak için ilahi yeteneklerinden yararlanırlar.

 

1941-1942 yıllarında Kars'ta yedek subay olarak görev yapan İsmail Kılıç
KÖKTEN, bu dönemde ilimizde tarih öncesine ait araştırmalar yapmıştır. İ.Kılıç
KÖKTEN'in yönetimindeki bu çalışmalar ile Kars bölgesi kültür tarihinin, komşu
bölgelerde olduğu gibi Alt-Paleolitik Döneme değin uzandığı kanıtlanmıştır.
Kars yöresinde avcı-toplayıcı Paleolitik Dönem insanlarından günümüze kalan
buluntular yeryüzündeki en eski kültürlerden birisinin bu yörede olduğunu
göstermektedir.

 

MALATYA MEDYUM

 

MALATYA  medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, MALATYA ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. MALATYA’ dA yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, MALATYA halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olmuştur.

 

MALATYA Medyum Hizmetleri

 

 

Medyum olmak sorumluluk isteyen ve dikkatli bir şekilde yapılması gereken bir iştir. Bu nedenle bir medyumdan yardım almak istediğiniz zaman, en iyi medyum seçilmelidir. Bu sayede yanlış uygulamalardan doğabilecek sorunlar engellenebilir. Malatya’da bu işi hakkıyla yapmaya çalışıyorum. Her türlü sıkıntınızdan sizleri kurtarmak için medyumluk hizmeti veriyorum.

 

MALATYA ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Akçadağ

· Arapgir

· Arguvan

· Battalgazi

· Darende

· Doğanşehir

· Doğanyol

· Hekimhan

· Kale

· Kuluncak

· Pütürge

· Yazıhan

· Yeşilyurt

 

 

Güvenilebilecek Medyum Önerileri

 

Medyumluk işini doğuştan kendisinde var olan yetenek ve bilgileri ile yapmakta olan bir medyum bulmak gerçekten zordur. Malatya’da yaşayanlar için Medyum İlim Hoca olarak bu işi bilimi ile birlikte yaptığımı belirtmek istiyorum. Hocalarımdan aldığım bilgiler ile harmanladığım tecrübelerim sayesinde bütün sıkıntılarınızı Allah’ın izni ile çözüme kavuşturacağım.

 

Medyumluk Nasıl Yapılır?

 

Profesyonel bir medyum olarak verdiğim hizmetlerden biri, sizleri kötülüklerden korumak için muska yazmaktır. Bu alanda en başarılı medyum olarak biliniyor olmamın sebeplerinden biri de yazdığım muskaların gerçekten işe yaraması ve her türlü musibet ve kötülüğü sizlerden uzak tutabilmesidir. Bu sayede gönül rahatlığı ve huzur ile ailenizle birlikte yaşamınızı devam ettirebilirsiniz.

 

 

MALATYA’NIN TARİHÇESİ
Malatya,
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Orta Asya, Orta Doğu ve Mezopotamya’dan gelen ticarî
yolların kesiştiği ve doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan yolların
kavşak noktası olması sebebiyle tarihin her döneminde önemli bir yerleşim
merkezi olmuştur. 
Malatya,
Kültepe kaynaklarında Melita olarak anılmaktadır. Hititçenin
çözülmesinde büyük katkısı bulunan Bedřich Hrozný bu sözcüğün Hititçede bal anlamına geldiğini ortaya koymuştur. Melita,
Asur ve Urartu kaynaklarında Maldiya, Melitea, Melid, Melide, Meliddu,
Malita şekline dönüşmüştür. Araplar şehre Malatiyye demiş; nihayet
Türklerin gelmesiyle Malatya adına kavuşmuştur. 
Karakaya
Baraj Gölü altında kalan Cafer Höyük kazılarından elde edilen bulgulara göre
Malatya'nın tarihinin dokuz bin sene öncesine dayandığı söylenebilir. Geçmişi
Paleolitik çağa kadar uzanan şehir, Neolitik, Kalkolitik, Bronz çağlarında
yerleşim görmüş; Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı
egemenliklerine tanıklık etmiştir. Roma ve Bizans döneminde önemli bir doğu
kenti olarak göze çarpan Malatya, ilk kez Emeviler devrinde Müslümanların eline
geçmiş, Emeviler ve Abbasiler döneminde İslam-Bizans savaşlarına sahne
olmuştur. Danişmentoğulları ve Selçukluların 12.yüzyılda Malatya’ya egemen olmasının
ardından Memluklu ve Dulkadiroğulları Beyliği dönemi başlamış, 1515’de Yavuz
Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı dönüşü Turnadağı savaşı ile Osmanlı
topraklarına katılmıştır.
Malatya’nın
ilk yerleşim yeri, Orduzu beldesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün Kültür
Dolgusu 30 m. yüksekliğindedir. M.Ö.5000 bin yıllarından 11.yüzyıla kadar
yerleşim görmüştür. Roma İmparatorluğu, M.S. 2.yüzyılda şehri, Arslantepe’nin 4
km. kuzeyinde Fırat Nehri’ne daha yakın bir nokta olan bugünkü Battalgazi (Eski
Malatya) ilçesinin olduğu yere taşıdı. 
19.yüzyılda şehrin merkezi bir kez daha değişti. 1830’lu yılların sonuna
doğru şehirde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve hastalıkların artması; Osmanlı
ordusunun Nizip Savaşı nedeniyle Eski Malatya’da beklenenden daha uzun süre kalması,
şehir halkının 10 km güneydeki Aspuzu’ya kalıcı olarak yerleşmesine neden oldu.
Bu tarihten sonra şehrin merkezi olan Aspuzu’ya Malatya denilmeye başlandı.
Belli bir süre Eski Şehir ve Aşağı Şehir olarak anılan önceki
şehre ise Eski Malatya denildi; 1987 yılında ise Malatya’nın bir ilçesi
olup Battalgazi adını aldı. 
Osmanlı
İmparatorluğu Döneminde Maraş Eyaletine bağlı olan Malatya, 1847 yılında Harput
Eyaleti’ne bağlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti 1924 yılında il statüsünü
vermiştir.

 

MUŞ MEDYUM

 

MUŞ medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, MUŞ ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. MUŞ’ ta yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, MUŞ halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyumdur.

 

 

MUŞ Medyum Hizmetleri

 

Muş ve çevre illerde vermiş olduğum kaliteli medyumluk hizmetlerim sayesinde insanlar arasında en iyi medyum olarak tanınmaya başladım. Piyasada yer alan diğer sahte medyumların aksine ben doğuştan gelen ruhani becerilerim ve hocalarımdan aldığım uzun süreli eğitimler sonucunda, sizlere manevi konularda destek olabilmek için çalışıyorum. Bu alandaki bilgilerim ile aradığınız kaliteyi bende bulabilirsiniz.

 

MUŞ ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Bulanık

· Hasköy

· Korkut

· Malazgirt

· Merkez

· Varto

 

 

 

 

İlim Hoca İle Sıkıntılar Sona Eriyor

 

 

Muş’ta yaşayan en başarılı medyum hoca olarak verdiğim hizmetlerden biri muska ve hayır duaları ile kişilerin beladan, sıkıntıdan ve musibetlerden korunmasını sağlamaktır. Dinimize uygun olan korunma dualarını okunmuş kağıtlara okunmuş mürekkepler ile yazarak karşılaşabileceğiniz olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlıyorum.

 

 

Tanınmış Ve Güvenilir Medyum İlim Hoca

 

 

Muş’un din alimleri arasında ileri gelen MEDYUM hocalardan biri olan Medyum İlim Hoca insanlara dini alanlarda yol göstermeye ve bu yolculukta onlara rehber olmaya çalışıyor. İnsanların güvendiği ve sorunlarına çözüm bulmak için kendisine başvurduğu Medyum İlim Hoca, bu zorlu ve sıkıntılı süreçlerin en hayırlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

 

 

Muş’un ilk ne zaman kurulduğu ve adının kaynağı kesin olarak bilinmemektedir. Muş adına dair pek çok rivayet vardır. Bir rivayete göre, Muş adı, şehre, Asurlulardan kaçarak Muş yöresine gelen İbrani kabilelerinden biri tarafından verilmiştir. Nitekim 1914 Bitlis Vilayet Salnamesinde Muş adının İbrani’ce “Sulak verimli ve otlak” anlamına gelen “Muşa” kelimesinden geldiği ileri sürülmüştür. Muşun, geçmişten günümüze yemyeşil ve sulak bir ovaya sahip olması, bu rivayetin tümüyle asılsız olmadığını, nispeten belirli bir gerçeğe dayandığını gösterir.
Bir diğer rivayete göre Muş adı, İÖ. 12 yy. Ege göçlerinden sonra ilk kez Asur kaynaklarında adı geçen ve Yukarı Dicle Vadisine yerleştikleri bildirilen Muşkiler’den gelmektedir. M.Ö. II. Binin ikinci yarısında Orta Anadolu’da Hatti egemenliğine son vererek doğuya doğru genişleyen Muşkiler’in bir kolu Muş yöresine gelerek şehrin temelini atmıştır. Daha sonradan buradan Asur topraklarına girmişlerdir. Asur kaynaklarında İÖ. 12-8 yy. arasında adlarından sık sık bahsedilen Muşkiler’in İÖ. 12 yy. ilk yarısında büyük bir ordu ile Toros dağlarını aşarak güneye indikleri ve Asur’un sınır kentlerini tehdit ettikleri biliniyor. Bu dönemde Muşkiler’in bir kolu Muş kentini kurarak buraya yerleşmiş olabilirler.
Muş’un kuruluşu ve adına dair diğer bir rivayet ise dini kaynaklıdır. Buna göre, Muş’un Hz.Nuh’un oğlu Yasef’in (Yusuf) torunu Muş oğullarınca kurulduğu rivayet edilmektedir. Öte yandan, Muş Arapça’da “Şeffaf, Parlak” Farsça’da ise “Nehirlerde yolcu taşıyan küçük gemi” anlamlarına gelmektedir.

 

TUNCELİ MEDYUM

 

TUNCELİ medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, TUNCELİ ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. TUNCELİ’ de yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, TUNCELİ halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyumdur.

 

 

TUNCELİ ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

· Çemişgezek

· Hozat

· Mazgirt

· Merkez

· Nazımiye

· Ovacık

· Pertek

· Pülümür

 

Tunceli’de Medyumluk İşlemleri

 

Günümüzde insanlar çok farklı manevi sorunlar ile baş etmeye çalışmaktadır. Manevi sorunların ortadan kaldırılması diğer sorunlara göre daha zordur. Bunun için mesleğinde tecrübeli kişilerin işlem yapması gerekmektedir. Medyumlar meslek olarak bu amaçla hizmet vermektedir. Tunceli’de en iyi medyum ile manevi noktada yaşadığınız sorunları kolay şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.  

 

Tecrübeli Medyum İlim Hoca

 

Tunceli’de bulunan Medyum İlim Hoca konusunda sahip olduğu tecrübe ve bilgi ile yüzlerce kişinin sorunlarını ortadan kaldırmıştır. Medyumluk mesleğine yıllarını vermiş olan Hocamız bu konuda eğitim almıştır. Aldığı eğitim ile sahip olduğu bilgileri bir araya getirerek manevi sorunları iyileştirmekte ve tedavi süreci uygulamaktadır. Tecrübesi ile çok farklı alanlarda çalışmalar yapabilmektedir.

 

Kesin Sonuçlu İşlemler

 

Mesleğinde en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca yaptığı işlemlerde sonuç garantisi sunmaktadır. Aile içerisinde yaşanan soğukluk ve benzeri sorunlar, çiftlerin barıştırılması gibi süreçlerde etkili şekilde sonuç alınabilmektedir. Ayrıca başka kişilerce yapılmış olan ve insanları kötü etkileyen işlemlerin de ortadan kaldırılması gibi işlemlerde gerçekleştirilebilmektedir.

 

 

Tunceli ili, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan bir ildir.

Kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu Irmağı, doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi bu bölgede de çağlar boyunca pek çok uygarlık yaşamıştır. Orta Çağdan kalma ve bugün hâlâ iyi durumda bulunan Pertek Kalesi ve Munzur Vadisi Millî Parkı görülmeye değer güzellikleridir.

Tunceli'nin yerleşimleri: Tunceli (merkez), Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür'dür. 2010 TUIK verilerine göre ilimizde merkez ilceyle beraber 8 ilce, 2 belde ve 342 köy vardir.

 

VAN MEDYUM

 

VAN medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, VAN ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. VAN’ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, VAN halkı tarafından da sevilen sayılan mütevazi bir medyumdur.

 

 

VAN ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Bahçesaray

· Başkale

· Çaldıran

· Çatak

· Edremit

· Erciş

· Gevaş

· Gürpınar

· İpekyolu

· Muradiye

· Özalp

· Saray

· Tuşba

 

 

Van’da Medyumluk İle Manevi Sorunlara Çare Medyum İlim Hoca’ da

 

Manevi âlemde yaşanan sorunlar normal yollarla çözülemez. Maddi problemler tıbbi tedaviler ile çözülürken manevi dünyada bulunan sorunlar özel yollar ile çözülebilir. Bu sorunların çözülmesi için insanların özel bir işleme ihtiyacı olmaktadır. Bu işlemin yapılması için mutlaka medyumlara başvurmak gerekir. Van’da en iyi medyum olarak bilinen Hoca’ya başvurarak manevi dünyada oluşan sorunların ortadan kalkması sağlanabilir.

 

Medyum İlim Hoca Van’ da Hizmet Sunuyor

 

Medyum İlim Hoca, herkesin karşılaşabileceği manevi âlemde oluşan sorunların çözülmesi için hizmet vermektedir. Mesleğine yıllarını vermiş bir kişi olarak sahip olduğu tecrübe ile çok farklı alanlarda çalışmalar yapabilmektedir. Bununla birlikte medyumluk ile ilgili olarak aldığı eğitim sayesinde yüzlerce insanın manevi âlemdeki sorunlarının çözülmesi için yardım etmiştir.

 

Tecrübe İle Garantili İşlem

 

Medyum İlim Hoca Van’daki en başarılı medyum olarak farklı sorunların çözülmesi için çalışmaktadır. Bu çalışmaların içerisinde başka kişilerce yapılmış olan art niyetli işlemlerin tespit edilmesi ve tedavisinin geliştirilmesi bulunur. Bununla birlikte arası bozuk veya soğuk olan çiftler için de işlem yapılmaktadır.

 

 

Anadolu'nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü kıyısında toprakları verimli, akarsuları bol, iklim koşulları oldukça elverişli bir yerleşim merkezidir.

Şehrin nüfusu OCAK 2010 TÜİK verilerine göre 381.163'dır. 1927'de 7.000 olan nüfusu 1990'da 155.623'e, 2000'de 284.464'e, 2007'de 331.986'a, 2010'da 381.163'e çıkmıştır.

Tarih
Şehir Urartular’dan kalmadır. Urartular’ın başkenti olan Van’ ın o zamanki adı “TUŞBA” idi. Van'ın tarihi M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanır. Van Kalesinin 6 km güneyinde bulunan Tilki tepe ve Van Gölünün kuzeyindeki Ernis Mezarlıklarında yapılan kazılarda Kalkolitik, Bronz ve Demir devrine ait kültürel buluntulara rastlanmıştır. Şehri ilk kuran Asur Kraliçesi Semiramis(Şamram)'dir. Bu bölgeye önce Hurriler yerleşmişlerdir. Sonra Urartular, Medler, Persler, Büyük İskender, Makedonyalılar, Ermeniler, Partlar, Romalılar, Sasaniler ve Bizanslılar hakim olmuştur. M.S. 675 yılında Müslüman Araplar bu bölgeyi fethetmiş, daha sonra bölgeye yine Bizanslılar, bunları yenen Selçuklular ve sonra İlhanlılar, Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular,Safeviler ve en sonunda Osmanlılar hâkim olmuştur.

Hurrilerin M.Ö. 2000'lerden itibaren Van Gölü'nden başlayarak Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerlere kadar uzanan bir bölgeye hakim oldukları görülür. M.Ö. 13. yüzyılda Hurri-Mitanni siyasi teşekkülün merkezi otoritesi zayıflamış ve beyliklere bölünmüştür. Asur Kralları bu küçük beyliklerini hakimiyetleri altına almaya çalışmış ve bu sırada Van Gölü çevresinde Batı İran'a kadar olan bölgede Nairi ve Urartu ülkeleri ile Asurlar arasında mücadeleler başlamıştır. Urartular ve Asurlar mücadelesi IX. Yüzyılın ortalarına kadar sürmüş, Asurlar bu dağlık ve zor arazi şartlarına sahip bölgeyi egemenlik altında tutmuştur.

1893 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre Van'da yaşayan kişi sayısı 51.149 kişidir. Bunların büyük çoğunluğu (%64,6) Ermenilerden oluşmaktadır (33.053 kişi). Van'daki Kürt ve Türk nüfusu ise toplam 18.096 kişiydi ve nüfusun %35,4'ü müslümanlardan oluşmaktaydı.

Eski Van Şehri-Tuşba: Urartuların başkentliğini yapmış olan Van Kalesi(tuşba) 3000 yıllık görkemiyle hala ayaktadır. Van Kalesi'nde Urartulardan kalan kaya ve oda mezarları, tapınaklar, yazıtlar ve bazı yapılar bulunur. Urartu kralı I. Sarduri'nin kurduğu ve başkent yaptığı Tuşpa, Urartu krallarının mezralarını, uzun yazıtları içinde barındırır.Horhor Yazıtı, kaledeki en uzun yazıttır ve kral Argişti'ye ait mezar odasının girişinde bulunur. Analı kız kutsal alanında büyük bloklara yazılmış yazılar vardır ve burası bir sunak alanıdır. İç Kale'de Urartulara ait bir tapınağın temelleri bulundu. Kalenin batısında Madır Burcu isimli görkemli yapının ne amaçla yapıldığı tam olarak bilinmemektedir, fakat bir liman olduğu tahmin edilmektedir.Kalenin kuzeyinde yer alan Van Kalesi Höyüğü'nde kazılar yapılmıştır. Van Şehri I. Dünya Savaşı'na kadar kalenin güney kısmında surlarla çevrili bölgede kuruluydu. Bu şehrin kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Surlara ait bazı kalıntılar vardır ve sağlam olan tek kapı güneye bakan Orta Kapı'dır. Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrevpaşa Külliyesi han, hamam,türbe,imaret,çeşme ve medreseden oluşuyor. Bölgede sağlam kalan tek hamam bu külliyenin bir elemanı olan Çifte Hamam'dır. Eski Van'da günümüzde kullanılan tek eser Kaya Çelebi Cami'dir. Eskiden çok görkemli bir mekân olan Van Ulu Camisi ne yazık ki günümüzde yıkılmıştır ve sadece minaresi sağlam kalabilmiştir. Kızıl Cami'ninde aynı şekilde minaresi günümüze ulaşmış ve diğer bölümleri yıkılmıştır. Kentte ayrıca günümüze ulaşan S. Dsirvanor, S. Stephan, S. Vardan, s. Neshan, şehrin en eski kilisesi olan ve Çifte Kilise olarak ta anılan S. Paulos ve S. Petros Kiliseleri bulunur. Ayrıca eskiden İsa'nın çarmıhına ait bir parçanın saklandığı Meryem ana (S. haç, Tiramary) kilisesi ve Madır burcunun üstüne yapılmış Vaftizci Yahya (S. Hovhannes) kiliseleri yıkılmıştır. Hüsrev Paş hanının temelleri Kaya Çelebi ve Hüsrev Paşa Camileri arasında görülebilmektedir. Şehrin batısında bulunana Horhor bahçeleri şehrin surlar içerisindeki bahçeleri durumundaydı ve İskele Kapı'nın hemen önündeydi. Ayrıca bahçelerin yakınında halen kalıntıları olan Horhor Cami ve Medresesi bulunuyor. Evliya Çelebi'nin görkemle anlattığı kale ve Eski Van şehri şu anda ne yazık ki bakımsız bir haldedir.

 

 

TÜRK BAYRAĞIMIZ ŞUAN DÜNYA'NIN %90 ÜLKESİNDE DALGALANMAKTADIR....

                                                    DİKKAT WEB SİTEMİN TAMAMINI VE BU YAZILARI OKUMADAN İŞLEM ALMIYORUZ

DÜNYA SIRALAMASINDA MEDYUMLAR İÇİNDE DÜNYA'DA EN İYİ MEDYUM SEÇİLDİM.ŞUAN MEDYUM İLİM HOCA OLARAK  500.000.000 MİLYON DÜNYADAKİ HER SEKTÖRDEN OLUŞAN WEB SİTELERİNİN İÇİNDE BİLE DÜNYA SIRALAMASINDA  499.948.592 WEB SİTESİNİ ARKAMDA TOZLARIMDA BIRAKARAK YOK ETTİM.YAKINDA MEDYUM İLİM HOCA DÜNYA'DA YOK ARTIK DEDİTTİRECEK SIRALAMADA BİR TÜRK MEDYUM DEVİNİ SİZLERE KANITLARI İLE SUNACAKTIR.ADIM ADIM TÜRK MEDYUMU OLARAK BAŞARILARIMA BAŞARI KATARAK DÜNYA DEVİ OLMAYA İLERLİYORUM.YAKLAŞIK 3 AY SONRA DÜNYA DAKİ İNTERNET DEVLERİNİN ARASINDA BENDE BİR TÜRK OLARAK VARIM.DÜNYA HARİTASININ BİR ÇOK YERİNE TÜRK MEDYUMU OLARAK YAZDIRDIM.MEDYUM İLİM HOCA BİR TÜRK MEDYUMUDUR VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEKTEDİR.

                           AŞAĞIDAKİ GÖSTERGE ŞEMASI HERGÜN YENİLENECEK VE HERGÜN BAŞARIMIN İLERİSİNİ GÖRECEKSİNİZ

 

DÜNYA'DA TÜRK BAYRAĞIMIZI VE ARAŞTIRMACI MEDYUM İLİM HOCA'NIN KABUL EDİLDİĞİ BAZI ÜLKELERDEKİ ŞİMDİ'Kİ SIRALAMAMIZ.DAHA SONRA SIRALAMAMIZ İLKLERE GELİNCE ONLARIDA YAYINLAYIP GÖSTERECEĞİZ ŞUAN YAYINLAMADIĞIMIZ ÜLKELER VAR.TAMAMLAYINCA 200 ÜLKEDE TÜRK BAYRAĞINI VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN MEDYUMLUK ÜNVANINI DÜNYA HARİTASINI DİREK KOYARAK YETERLİ GELECEK.........

      TÜRK BAYRAĞIMIZIN DALGALANDIĞI VE GÜNLÜK MİLYONLARCA İNSANIN GÖZLERİNE GÖSTERDİĞİMİZ BAYRAĞIMIZ DÜNYA'DA TEK ARAŞTIRMACI MEDYUM BENİM KISA ZAMAN SONRA BU İSTATİSTİKLERİ KOYMAYA GEREK YOK SADECE DÜNYA HARİTASINI KOYMAK YETERLİ KALABALIĞIN YERİ YOK

                                                                                       

               SİTE KARŞILAŞTIRMA

MEDYUM İLİM HOCA'NIN DÜNYADAKİ KALİTESİNİ ÖLÇMEK İÇİN İNTERNETE SİTE KARŞILAŞTIRMA YAZIN AŞAĞIDAKİ ŞEMA GİBİ OLAN YERE MEDYUM İLİM HOCA'YI YAZIN KARŞISINADA TÜRKİYE'DEN DÜNYA'DAN HANGİ MEDYUMU YAZARSANIZ YAZIN BEN ÜSTÜN GELECEĞİM.KARŞILAŞTIRIN VE DÜNYA'DA NEDEN BİR TÜRK MEDYUMU OLARAK TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİĞİMİ ANLAYACAKSINIZ.VARSA DÜNYA'DA KENDİNE GÜVENEN MEDYUM ÇIKSIN KARŞIMA.ŞUNUDA SÖYLÜYORUM  BAZI ŞARLATAN MEDYUM BOZUNTULARINA : DEVLERİN ARASINA GİRMEME AZ KALDI TEK TEK NOT ALIYORUM  3 AY SONRA NASIL SIRALAMADA DEVLERİN ARASINDA OLABİLMEYİ BAŞARACAKSAM.O ŞARLATAN BOZUNTULARI.DEVLERİN İÇİNDE SÖZ HAKKIM OLACAĞI İÇİN CANIMI SIKAN ŞAKLABANLIK YAPAN ŞARLATANLIK YAPAN BAZI MEDYUMLAR BİR GECEDE FİŞİNİZİ ÇEKİP DİREK BANLIYACAĞIM ÇÜNKÜ BENDE BİR DÜNYA DEVİ OLUYORUM.

 

" Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor buluyorsanız bunları sadece ve yalnız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız. "

MEDYUM İLİM HOCA OLARAK ÜLKEMİ DÜNYA'DA MESLEĞİMLE TEMSİL ETTİĞİM İÇİN ONUR DUYUYORUM.ŞUAN MEDYUMLUK MESLEĞİNDE TÜRKİYE'DE 1. GELDİM.DÜNYA SIRALAMASINDA İSE DÜNYA HARİTASINDA DÜNYA MEDYUMLARI ARASINDA ŞUAN YÜZDE 70 LERDEYİM.SÖYLEDİKLERİMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ YAZILIMCILAR WEB TASARIMCILAR ARAŞTIRABİLİR.YAKINDA DÜNYA'DA MEDYUM OLARAK 1. SIRADA OLACAĞIM.BİR TÜRK MEDYUMU OLARAK BUNDAN BU SEKTÖRDE ÜLKEMİ DÜNYADA TEMSİL EDECEĞİM.DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR VE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM.

DÖRT BÜYÜKLE SAVAŞILMAZ SAVAŞIRSAN YANARSIN DOĞRU YOL İTAAT

1-) ALLAH İLE SAVAŞILMAZ 1-) ALLAH İLE SAVAŞILMAZ Azrail canımı almaya gelse sana kavuşmak için ölmemem mümkünmü… .. Devamı
2-) KUR'AN-I KERİM İLE SAVAŞILMAZ 2-) KUR'AN-I KERİM İLE SAVAŞILMAZ  Felek engelleri yoluma serse gözlerıme kara perdeler inse seni okumamam mümkünmü... .. Devamı
3-) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SAVAŞILMAZ 3-) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SAVAŞILMAZ Bin bir derde düşüp dermansız kalsam Benim bu sevdadan geçmem mumkunmu için için yansam sende görmesen aşkından şikayet etmem mümkünmü... .. Devamı
4-) ANNE VE BABA İLE SAVAŞILMAZ 4-) ANNE VE BABA İLE SAVAŞILMAZ Anne Gezindiğin Bağ, Baba Yaslandığın Dağdır. Ömrümün En Güzel Çağı Annen ve Babanla Olandır .. Devamı

DÜNYA'NIN 7 HARİKASI OLAN MISIR PİRAMİTLERİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

HALA SIRRI ÇÖZÜLMEMİŞ UZMANLARA KAFAYI YEDİRTEN GİZEMLİ OLAYLAR

ŞUAN 20 ADET GİZEMLİ OLAY YAYINLADIK VE ARAŞTIRMAMIZ SONUÇU GEREKLİ KİŞİLER BUNLARI KESİNLİKLE ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLDİ VE KEŞFEDİLMEMİZ İÇİN SADECE 2 ADEDİNİ ÇÖZDÜK VE NET SONUÇ ÇIKARDIK.ÇOK BÜYÜK GAYRETLER GÖSTERİLİRSE KALAN 18 ADET DAHA ÇÖZÜP TAMAMLANIRSA DÜNYA ÜZERİNDE ARTIK ADIMI YAZDIRMAYA GEREK KALMAYACAK ZATEN KEŞFEDİLMİŞ BİR KİŞİYİM KAFAYI YİYEN UZMANLARA TAVSİYEM ZAMAN HESAPLAMASINI KULLANILAN YASAKLI BİLEŞEN ETKEN MADDELER HESAPLAMALARINI O ZAMANKİ İNSAN BOYUTLARINI VE GEZEGENLERİ VE AY TAKVİMİNİ KISIR DÖNGÜYÜ HESAPLASALARDI PÜF NOKTADAN 5 TANE DAHA VAR ONLARIDA EKLESELERDİ ÇALIŞMALARINA RAHATLIKLA İSTEDİKLERİNİ ELDE EDECEKLERDİ.OLSUN YİNEDE UĞRAŞMAK BAŞARININ YARISI BİZİMDE SINAVIMIZ OLDU.

MEDYUM İLİM HOCA DENENDİ 2 GİZEMLİ OLAYI ÇÖZDÜ SINAVI KAZANDI

RESMİYET BELGELERİMİZ

M.Ö VE M.S KAİNATIN ÇÖZEMEDİĞİ ŞİFRELERİ VE BAŞARIMIN İLERLEMESİ

ÖNCELİLİKLE İNSANLAR BU TÜR İÇİNDEN ÇIKILMAYAN ÇIKALAMAYAN UĞRAŞLARLA NEDEN UĞRAŞIYOR DİYE GARİPSİYE BİLİR AMA DÜNYA'YI VE KAİNATI VE BİLİNMEYENİ VE BİLİNMEK İSTEYENİ BULMAK VE ÇÖZÜMLEMEK GÜZEL BİR DUYGUDUR.DÜNYA'DA ORTALAMA 7000 ADET AZ ŞEKİLDE KULLANILAN DİL ÇEŞİDİ VARDIR.ORTALAMA 2200 ORTA SEVİYEDE KULLANILAN DİL  KULLANILIR.KAİNATTA 8 GEZEGEN VARDIR.DÜNYA'DA 4 ADET OKYANUS VARDIR.DÜNYA'DA 20 ADET DENİZ VARDIR.BU BİLGİLER BİLİMSEL DEĞİL GERÇEK VERİLERDİR.BİLİYORUM ÇÖZÜYORUM ŞEKİLLENDİRİYORUM DİYORSAM.BUNUN BİLİMSEL TEORİSİNİDE YAPISINIDA  OLUŞUMUNUDA KURULUŞUNUDA HİÇGÖRMEDİĞİM DÜNYAYI VE PARÇALARINI OTURSAM 2 YIL İÇİNDE KİTABA DÖKER BUNUDA DEĞERİNİ BİLENE İNSAN OĞLU ADINA MEDYUM İLİM HOCA OLARAK HEDİYE EDERDİM.DÜNYA'DAKİ BÜTÜN SIRLARI ÇÖZÜLMEMİŞ GİZEMLİ KİTAPLARIN SIRLARINI ÇÖZMÜŞ BULUNMAKTAYIM.

 

 

 

 

 

 

 

 

HAKKIMIZDA YAPILAN YORUMLARIN YOUTUBE VİDEOLARI

MEDYUM İLİM HOCA HAKKINDA İNSANLARIN YORUMLARINI İÇEREN YOUTUBE VİDEOLARIMIZ RESİMLERE TIKLAYARAK VİDEOLARIMIZI İZLEYEBİLİRSİNİZ

İLİM HOCA HZ.ALİ DÖNEMİNE AİT HAVAS KİTABININ ŞİFRELERİNİ ÇÖZMEKTEDİR

GERİ GETİRME BÜYÜSÜ GERİ GETİRME BÜYÜSÜ Devamı
EVLİLİK BÜYÜSÜ EVLİLİK BÜYÜSÜ Devamı
BAĞLAMA BÜYÜSÜ BAĞLAMA BÜYÜSÜ Devamı
AŞK BÜYÜSÜ AŞK BÜYÜSÜ Devamı

VATANIN VE MÜSLÜMANIN SİLAHI DİNİ VE İMANIDIR.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK BİLİNEN CAMİLERİ VE MİMARLARI 1) Ortaköy Camii 2) Eminönü Yeni Cami 3) Selimiye Camii 4) Kümbet Camii 5) İzmir Hisar Camii 6) Kahramanmaraş Abdulhamit Han Cami 7) Sultan Ahmet Cami 8) Konya Alaaddin Camii 9) Konak Yalı Camii 10) Erzurum Ulu Camii 11) Nuruosmaniye Camii 12) Adana Ulu Camii 13) Ayasofya 14) Bursa Yeşil Camii 15) Süleymaniye Camii 16) Selçuk İsa Bey Camii 17) Rüstem Paşa Camii 18) Bayezid Camii 19) Sivas Divriği Ulu Camii 20) Fatih Camii 21) Dolmabahçe Camii 22) Diyarbakır Ulu Camii 23) Eyüp Sultan Camii 24) Yörgüç Paşa Camii

Dünyanın Dört Bir Tarafından Birbirinden Görkemli 32 İbadethane 1. Borgund Stave Kilisesi - Norveç 2. Taktsang Palphug Manastırı - Bhutan 3. Santa María Magdalena Manastırı - İspanya 4. Milan Katedrali - İtalya 5. Assumption Kilisesi - Slovenya 6. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Akademisi Kilisesi - A.B.D 7. Shipka Memorial Kilisesi - Bulgaristan 8. Büyük Sheikh Zayed Cami - Birleşik Arap Emirlikleri 9. Paoay Kilisesi - Filipinler 10. Aziz Patrick Kilisesi - Avustralya 11. Saint Elizabeth Kilisesi - Slovakya 12. Cardboard Katedrali - Yeni Zelanda 13. Büyük Higüey Kilisesi - Dominik Cumhuriyeti 14. Tecelli Kilisesi - Rusya 15. Yeşil Kilise - Arjantin 16. Aziz Andrew Kilisesi - Ukrayna 17. San Diego Kaliforniya Tapınağı - A.B.D 18. Kristal Cami - Malezya 19. Graaff-Reinet Kilisesi - Güney Afrika 20. Mount Popa Manastırı - Myanmar 21. Kul Sharif Cami - Rusya 22. Küçük Kilise - Channel Adaları 23. Mary Magdalene Kilisesi - Kudüs 24. Annunciation Katedrali - Ukrayna 25. Lotus Tapınağı - Hindistan 26. Collegiate Kilisesi - Belçika 27. Hallgrímur Kilisesi - İzlanda 28. Sultanahmet Cami - Türkiye 29. Aziz Michael Katedrali - Ukrayna 30. Trinity Kilisesi - Antarktika 31. Aziz Basil Katedrali - Rusya 32. Las Lajas Tapınağı - Kolombiya

KAVİMLER VE BİLİNMEYEN DÜNYA YERYÜZÜ GERÇEKLERİ

MEDYUM İLİM HOCA'NIN AKTİF OLARAK KULLANDIĞI TEKNİKLERİ GERİYE DÖNÜŞ TEKNİĞİ İÇ ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ MEDYA ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ PARAGRAF ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİĞİ İNSANLARI OKUMA SANATI TEKNİĞİ NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ ARAŞTIRMA TEKNİĞİ METİN ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ İŞ ANALİZİ TEKNİĞİ SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE ANALİZ TEKNİĞİ ÇEVİRİ TEKNİĞİ ÇÖZÜMLEME KONUŞMA ÇÖZÜMLEMESİ YÖNETİMİ ÇATIŞMA ÇÖZME TEKNİĞİ SORUN ÇÖZME TEKNİĞİ VERİ TİPLERİ VE İSTATİSTİK ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ HER SEFERİNDE YENİ BİR ADIM ATMA TEKNİĞİ HOŞLANMADIĞI BİR İŞİ SEVDİĞİ BİRİ ZAMANDA YAPMA TEKNİĞİ 80/20 PARETO İLKESİNE ÖNEM VERME TEKNİĞİ İŞİNİN EĞLENCELİ YÖNÜNE ODAKLANMA TEKNİĞİ KENDİNİ AKTİF OLARAK GÖZLEMLEME TEKNİĞİ OLUMLU SÖZLERİ KENDİNDEN ESİRGEMEME TEKNİĞİ İŞİNİN EĞLENCELİ YÖNÜNE ODAKLANMA TEKNİĞİ YETERLİYİM ÖYLE İSE VARIM PSİKOLOJİSİ TEKNİĞİ SONUCU HAYAL ETME TEKNİĞİ MORALİ VE ENERJİSİ ZİRVEDEYKEN İŞİNE ARA VERME TEKNİĞİ OLUMSUZ ANLARA TETİKTE OLUP İPTAL ETME TEKNİĞİ NEREDEN GELDİM NEREYE GİDİYORUM TEKNİĞİ BAŞARILAR SONUCU KENDİNİ ÖDÜLLENDİRME TEKNİĞİ MOTİVASYON ARACI OLARAK MÜZİK VE TÜTSÜ KULLANMA TEKNİĞİ ÇALIŞMA ORTAMINA DİKKAT ETME TEKNİĞİ REKABETİN OLUMLU ETKİSİNİ KULLANMA TEKNİĞİ SÜREKLİ İŞ YAPMA ŞEKLİNİ GÜNCELLEME TEKNİĞİ YARATICILIKTA AKTİF OLMA TEKNİĞİ PARKİNSON YASASINI AKTİF KULLANMA TEKNİĞİ ODAĞINI AKTİF DEĞİŞTİRME TEKNİĞİ DURUŞUNA DİKKAT ETME TEKNİĞİ EN ZORLARI EN BAŞA ALMA TEKNİĞİ İŞİNDE PLANLAMA YAPMA TEKNİĞİ GEÇMİŞTE NASIL YAPTIĞINI HATIRLAMA TEKNİĞİ ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN BURADA DEĞİLSE NEREDE TEKNİĞİ BEYNİNE HEDEFİ GÖSTERME TEKNİĞİ GÜZEL ANILARI ÇEKİP ÇIKARMA TEKNİĞİ NEGATİF MOTİVASYONU KULLANMA TEKNİĞİ BAŞARIYA ÇAPA ATMA TEKNİĞİ KENDİNİ ZORUNLU BIRAKMA TEKNİĞİ OLMAK İSTEDİĞİ GİBİ DAVRANMA TEKNİĞİ SEÇİMLERİNİN KENDİNE AİT OLDUĞUNU FARK ETME TEKNİĞİ OLUMLU DÜŞÜNME TEKNİĞİ YAPAMAYACAKLARININ YAPABİLECEKLERİNE ENGEL OLMASINA İZİN VERMEME İNSANLARA MERAK UYANDIRMA TEKNİĞİ ALDIĞI İŞİ BİTİRME TEKNİĞİ DÜŞÜNCELERİNİ GÖZ ÖNÜNDE TUTMA TEKNİĞİ KENDİNE NEDENLER BULMA TEKNİĞİ KENDİNİ AKTİF OLARAK GÖZLEMLEME TEKNİĞİ SİNERJİ YARATMA TEKNİĞİ ENDİŞELENDİĞİN DE EĞLENCEYE VURMA TEKNİĞİ OLUMLU SÖZLERİ KENDİNDEN ESİRGEMEME TEKNİĞİ NE KADARINDAN SORUMLU İSE O KADARINA SAHİP OLMA TEKNİĞİ ÖNCE SAĞLIĞINI DÜŞÜNME TEKNİĞİ BESLENMEYE ÖNEM VERME TEKNİĞİ GİYİNMEYE ÖNEM VERME TEKNİĞİ KAFASINI BOŞALTMA TEKNİĞİ FENG SHUİ FELSEFESİNİ KULLANMA TEKNİĞİ VAZGEÇEBİLMEYİ ERDEMLİK OLARAK GÖRME TEKNİĞİ GÜÇLÜ SORULAR İLE GELİŞTİRME YAPMA TEKNİĞİ VÜCUT DİLİ İP UÇLARINI GÖZLEMLEME TEKNİĞİ İNSANLARDAKİ POSTÜRÜ FARK ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN HAREKETLERİNİ AKTİF İZLEME TEKNİĞİ İNSANLARIN YÜZ İFADELERİNİ AKTİF OLARAK YORUMLAMA TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİLERİNİ AKTİF OLARAK KULAK VERME TEKNİĞİ İNSANLARIN İÇ GÜDÜLERİNİ DİNLEME TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİSEL ÜRPERMELERİNİ SEZME TEKNİĞİ İNSANLARIN İÇ GÖRÜLERİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİSEL EMPATİSİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN DUYGUSAL ENERJİSİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN GÖZLERİNDEN DUYGUSAL ENERJİYİ ÇÖZME TEKNİĞİ İNSANLARIN YÜRÜYÜŞÜ İLE DUYGUSAL ENERJİYİ ÇÖZME TEKNİĞİ İŞLEM YAPARKEN PROGRAMLAMASINI AKTİF YAPMA TEKNİĞİ SORUYA SORU İLE YANIT VERME TEKNİĞİ

" ÖĞRENDİĞİM HER ŞEY GELECEĞİME BİR YATIRIMDIR. "

" Başarılı Bir İnsan Olmaya Çalışmayın, Değerli Bir İnsan Olmaya Çalışın. Başarılı Bir İnsan, Hayattan Verdiğinden Fazlasını Alır, Değerli Bir İnsan İse Hayattan Aldığından Fazlasını Verir. "

MEDYUM İLİM HOCA'NIN YANLIŞ VE YANILTICI GÖRDÜĞÜ BAKIM ÇEŞİTLERİ

TÜRKİYE'DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERDEKİ MEDYUMLUK HİZMETİ VERDİĞİMİZ İLLER

DÜNYA'NIN HİZMET VERDİĞİMİZ 7 KITASI VE İSİMLERİ

DÜNYA'DA BULUNAN OKYANUSLARI VE DENİZLERİ

7 KAT SEMA(GÖK) VE DAHA DA ÜZERİ

Sabır, Birazda Zaman ; Güçten, Öfkeden Daha Yaman.. Acil İletişim