1-) ADANA MEDYUM , MEDYUM ADANA 

 

 

Adana medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Adana ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Adana’ da yaşayan ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Adana halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olmuştur.

 

 

Medyum İlim Hoca, Adana’da en iyi medyum arayışınıza tecrübesiyle yanıt verebilmek için çalışmaktadır. Medyum İlim Hoca havas ilmi, koruma vefki, rızık bereket vefki, kısmet açma gibi uyguladığı etkili yöntemlerle pek çok işlemi gerçekleştirmektedir. Adana’da en başarılı medyum olarak insanlara yardım ve rehberlik etmektedir.

 

Adana ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Medyum Aladağ 

· Medyum Ceyhan

·Medyum  Çukurova

· Medyum Feke

  Medyum  İmamoğlu

· Medyum Karaisalı

· Medyum Karataş

·Medyum Kozan

·Medyum Pozantı

· Meydum Saimbeyli

· Medyum Sarıçam

· Medyum Seyhan

· Medyum Tufanbeyli

· Medyum Yumurtalık

· Medyum Yüreğir

 

· Aladağ Medyum 

· Ceyhan Medyum

· Çukurova Medyum

· Feke Medyum

· İmamoğlu Medyum

· Karaisalı Medyum

· Karataş Medyum

· Kozan Medyum

· Pozantı Medyum

· Saimbeyli  Medyum

· Sarıçam Medyum

· Seyhan Medyum

· Tufanbeyli Medyum

· Yumurtalık Medyum 

· Yüreğir Medyum 

 

 

Adana’da Güvenilir Medyum

 

Resmi olarak güvenilir hizmet sunan Medyum İlim Hoca, bütün işlemlerinde yüzde yüz sonuç garantisi vermektedir. Medyum adıyla anılan çok sayıda kişi olmasına rağmen, bunlar arasından gerçek ve doğru olanı bulmak oldukça zordur. Bu yüzden medyum arayışında dikkatli olmanız, internette karşılaştığınız her kişiden araştırmadan yardım almamanız gerekmektedir. Alanında uzman olan ve birçok kişiden olumlu yorum alan medyumlardan tavsiye alınmalıdır.  

 

Adana’da Resmi ve Ruhsatlı Medyum

 

Adana’da vergi levhalı ve ruhsatlı çalışan Medyum İlim Hoca, devlet onaylı olarak çalışan medyumlardandır. İşlemlerinizde kesin sonuç alabilmek ve yanlış işlemlerden kaçınmak için yardım alacağınız medyumun resmi, devlet onaylı olmasına dikkat etmelisiniz. Sadece Adana’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında Medyum İlim Hoca’ ya ulaşabilir, ihtiyaçlarınız doğrultusunda yardımlarından faydalanabilirsiniz.

 

 

 

Akdeniz'de yaklaşık olarak 160 km kıyısı bulunan Adana, eski çağlardan beri Avrupa'yı Asya'ya bağlayan önemli ulaşım yolları üzerine kurulmuştur. Adana, Toros Dağlarının güneyinde yer alan Çukurova bölgesinde, Seyhan Nehri üzerine kurulmuş bir kenttir. İl merkezini kuzeyden güneye bölerek geçen Seyhan Nehri Akdeniz'e dökülür. Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin suladığı ovalar oldukça verimlidir. Bu özellikler nedeniyle geçmişten bugüne bir çok medeniyet bu bölgede yaşamıştır. Sahillerimizde yer alan Karataş ve Yumurtalık ilçelerimiz antik kentler olması yanı sıra, bugün de ilimizin önemli tarih ve deniz turizm merkezleridir.

 

Akdeniz bölgesinde yer alan Adana'nın, kuzeyinde Kayseri, doğusunda Kahramanmaraş ve Osmaniye, batısında Niğde ve Mersin, güneydoğusunda Hatay illeri bulunmaktadır. Adana ili, yer şekilleri bakımından dağlık ve ovalık olmak üzere iki bölüme ayrılır.

 

Şehir merkezinin denizden yüksekliği 23 m olan İlin yüzölçümü 14.125 km² olmakla birlikte 36°30-38°25 kuzey enlemleri ile 34°48-36°41 doğu boylamları arasında yer almaktadır.

 

Adana'nın tarihçesi 3,000 yıl kadar öncesine dayanmaktadır; bölgedeki arkeolojik bulgular Paleolitik Çağ'a değin uzanan insan yerleşkelerini gün yüzüne çıkarmıştır. Arkeolojistlerin taş bir duvar ve bir şehir merkezi buldukları Tepebağ Höyüğü Neolitik Çağ'da inşa edilmiştir ve Çukurova bölgesindeki en eski şehir olarak düşünülmektedir. Adana isminde bir yer Sümer destanlarından biri olan Gılgamış Destanı'nda söz edilmektedir; ancak bu çalışmanın coğrafyası sözü geçen yerin konumunu belirlemek için çok muğlaktır.

Hattuşaş (Boğazkale)'de bulunan Hitit Kava yazıtlarına göre Kizzuwatna, MÖ 1335 dolaylarında Hititlilerin koruması altında Adana'yı yöneten ilk krallıktı. Aynı zamanda şehir Uru Adaniya ve sakinleri ise Danuna olarak anılırdı. MÖ 1191-1189'a rastlayan yıllarda Hitit İmparatorluğu'nun çöküşüyle başlayan batı kaynaklı akınlar ovanın denetiminin çok sayıda küçük çaplı krallıklara geçmesine neden olmuştur, akabininde de Asurlular, MÖ 9. Yüzyıl; Faslılar, MÖ 6. Yüzyılda MÖ 333'te Büyük İskender; Selevkoslar; Kilikya korsanları; Romalı devletadamı Pompey; ve Kilikya Ermeni Krallığı (Kilikya Krallığı) bölgenin denetiminde söz sahibi olmuşlardır.

Adana'nın tarihçesi özü itibariyle Tarsus'un tarihçesiyle bir bağlantısı vardır; Seyhan Nehri'ne komşu olan bu iki şehrin konumu nehir tarafından değiştirildiğinden bu şehirler sıklıkla aynı kent olarak anılır ve ismi de asırların seyrine göre değişmiştir. Romalılar döneminde Adana'nın göreceli olarak az bir önem arz etmekteydi ve bu sıralarda bölgenin metropolü konumunda Tarsus bulunmaktaydı. Gnaeus Pompeius Magnus devrinde ise şehir Kilikya korsanları için bir hapishane olarak kullanılmıştır. Birkaç yüzyıl sonra şehirde doğuya giden Roma askeri yolu üzerinde yerel bir istasyon kurulmuştur. MS 395'te Roma İmparatorluğu'nun kesin çöküşünün ardından bölge Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmiş ve muhtemelen Julianus'un hükümdarlığı zamanında gelişmişti. Büyük köprülerin, yolların, hükümet binalarının, sulama ve fidanlıkların inşasıyla beraber Adana ve Kilikya bölgenin en önemli ve gelişkin ticaret merkezi haline gelmiştir. Özellikle Kilikyalılar devrinde Ayas (bugünkü adıyla Yumurtalık) ve Kozan (eski adıyla Sis) bölgedeki diğer büyük şehir ve yönetim merkezleriydi.

**- Orta Çağ** 7. Yüzyılın ortalarında şehir Araplar tarafından ele geçirilmiştir. Arap kökenli bir kaynağa göre şehrin ismi Yazene'nin torunu Ezene'den gelmektedir.

Bizans 964'te Adana'yı yeniden ele geçirmiştir. 1071'de Alp Arslan'ın Malazgirt Meydan Muharebesi zaferinin ardından Sulçuklular Bizans İmparatorluğu'nun büyük bir kısmını hakimiyeti altına almıştır. 1071 yılından bir süre önce Adana'ya ulaşıp şehri ele geçirmişlerdir; ve 1097'de Birinci Haçlı Seferi önderi Tancred Adana'yı ele geçirene kadar şehri ellerinde tutmuşlardır.

1132 yılında I. Levon komutası altındaki Kilikya Ermeni Krallığı tarafından ele geçirilmiştir. 1137'de ise bölgeye Bizans kuvvetlerince el konulmuştur fakat Ermeniler 1170 dolaylarında şehri yeniden hakimiyetleri altına almışlardır. 1268'de şehrin büyük bir bölümünü yıkan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında Adana yeniden inşa edilip 1359'a kadar Kilikya Ermeni Krallığı'nın bir bölümü olarak kalmıştır ancak yapılan bir barış antlaşması sonucu şehir III. Konstantin tarafından Mısır'ın Memlük Sultanı'na devredilmiştir. Memlüklülerin şehre girmesiyle beraber birçok Türk ailesinin Adana'ya yerleşmesine olanak sağlanmıştır. Memlükler tarafından getirilen Ramazanoğulları Osmanlı İmparatorluğu Adana'yı ele geçirene dek şehirde hüküm sürmüş Türk ailelerinden birisidir.

**- Yakın tarih** I. Dünya Savaşı'ndan sonra Adana ve çevresi Fransa tarafından işgal edildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı esnasında gösterdiği diplomatik başarı sonucu yapılan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile Fransa, Adana ve çevresinden çekilmek zorunda kaldı (5 Ocak 1922).
II. Dünya Savaşı sırasında (30 Ocak 1943) İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve İsmet İnönü, Adana'ya 23 kilometre uzaklıktaki Yenice'de bir araya gelmiştir. Toplantıda Churchill, Türkiye'nin müttefikler yanında II. Dünya Savaşı'na katılmasını istemiş, ancak İnönü bunu reddetmiştir. Tarihte bu zirve Adana Buluşması olarak bilinir.
1955 yılında Demokrat Parti hükümetinin ABD ile yaptığı anlaşma gereği olarak, Adana'nın 10 km doğusundaki İncirlik Beldesinde NATO Hava Üssü kuruldu. Soğuk savaş yıllarında, 1991 Körfez Savaşı'nda ve 2003 Irak Savaşı'nda etkin olarak kullanılmıştır.

Adana'daki Garantili Medyum Hoca,Adana'nın Garantili Medyumu,Adana'daki Güvenilir Medyum,Adana'daki Kesin Sonuçlu Medyum Hoca.

 

 

ANTALYA MEDYUM , MEDYUM ANTALYA

 

Antalya medyum hizmetlerinde en güvenilir çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Antalya ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Antalya’ da yaşayan ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Antalya halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum hoca olmuştur.

 

 

Antalya Medyum Hizmetleri

 

Yaşamınızda karşılaştığınız ruhsal sıkıntılar ve birtakım problemleri anlamak ve üstesinden gelmek için bizden en etkili hizmetleri alabilirsiniz. Ben Medyum İlim Hoca olarak yıllar boyunca edinmiş olduğum tecrübeleri sizlerle paylaşıyorum. Sizlerin verdiğim bu hizmetlerden en verimli şekilde yararlanabilmesi için elimden gelen tüm çabayı göstermekteyim. Antalya bölgesinde en başarılı medyum olarak tanınmakta ve birçok kişiye yardımcı olmaktayım. Sizlerde bundan faydalanmak için bize iletişim adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

Antalya ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

· Medyum Akseki

· Medyum Aksu

· Medyum Alanya

· Medyum Demre

· Medyum Döşemealtı

· Medyum Elmalı

· Medyum Finike

· Medyum Gazipaşa

· Medyum Gündoğmuş

· Medyum İbradı

· Medyum Kaş

· Medyum Kemer

· Medyum Kepez

· Medyum Konyaaltı

· Medyum Korkuteli

· Medyum Kumluca

· Medyum Manavgat

· Medyum Muratpaşa

· Medyum Serik

 

  Akseki Medyum

· Aksu Medyum

· Alanya Medyum

· Demre Medyum 

· Döşemealtı Medyum 

· Elmalı Medyum

· Finike Medyum

· Gazipaşa Medyum 

· Gündoğmuş Medyum

· İbradı Medyum

· Kaş Medyum

· Kemer Medyum 

· Kepez Medyum 

· Konyaaltı Medyum 

· Korkuteli Medyum

· Kumluca Medyum

· Manavgat Medyum

· Muratpaşa Medyum

· Serik Medyum

 

Antalya'daki Garantili Medyum , Antalya'daki Güvenilir Medyum , Antalya'daki En Güvenilir Medyum,Antalya'nın En Garantili Medyum

Medyumluk Hizmetinin Önemi Nedir?

 

İnsanlar yaşamlarında bazen birçok şeye ihtiyaç duyabilirler. Bunlar maddesel ve fiziksel türden pek çok gereksinim olabilir. Ancak bu dünyada yaşamakta olan bizler aynı zamanda duygusal olarak da bu yönleri gelişmiş canlılarız. Doğal olarak bazen ruhsal açıdan da bir ihtiyaç içinde olabiliyoruz. Yaşadığımız pek çok olay bizleri derinden etkileyebiliyor. Bu durumda medyumlar ruhsal olarak bizlere bazı konularda oldukça yardımcı olabiliyor.

 

Birçok Ruhsal Konuda Destek Sağlıyoruz!

 

Medyumluk hizmetinin bu konuda bilgili ve tecrübeli kişiler tarafından yapılması çok önemlidir. Bu açıdan en iyi medyum hizmeti almak, insanların sağlayacakları verim bakımından büyük önem arz eder. Bu duruma hassasiyetle yaklaşarak ihtiyaç duyduğunuz birçok konuda sizler ruhsal destek vermekteyiz.

 

 

Antalya ili Türkiye'nin güneybatısında 29° 20'-32°35' doğu boylamları ile 36° 07'-37° 29' kuzey enlemleri arasındadır. Güneyinde Akdeniz ve kuzeyinde denize paralel uzanan Toroslar ile çevrili olup, doğusunda İçel, Konya ve Karaman, kuzeyinde Isparta ve Burdur, batısında Muğla illeri ile komşudur. İlin yüzölçümü 20.815 km2 kadardır. Bu Türkiye yüzölçümünün % 2,6'sı kadarına karşılık gelir. Akdeniz Bölgesi'nin batısında bulunan Antalya ili, bölge yüzölçümünün ise % 17,6'sını oluşturur. İl, doğal ve kültürel coğrafya özellikleri bakımından büyük bir zenginliğe sahiptir.

 

BURDUR MEDYUM , MEDYUM BURDUR

 

Burdur medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Burdur ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Burdur’ da yaşayan ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Burdur halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olmuştur.

 

 

Burdur Medyum Hizmetleri

 

Kalben ve ruhsal olarak iyileşmeden insanlar yollarına devam edemez ve daha çok yıpranırlar. Medyumlar kendilerine özel psişik yetenekleri sayesinde sezgilerini kullanır ve insanların kalplerine ve yaşamlarına şifa verirler. Yıllar boyunca insanlara yardımcı olan ben Medyum İlim Hoca olarak sizlerin daha da iyileşmesi için elimden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışmaktayım. Hizmetlerimi sağladığım Burdur ilinde bana gerek duyduğunuz her zaman ulaşabilirsiniz.

 

Burdur ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

 

·Medyum Ağlasun

·Medyum Altınyayla

· Medyum Bucak

· Medyum Çavdır

·Medyum Çeltikçi

·Medyum Gölhisar

·Medyum Karamanlı

·Medyum Kemer

·Medyum Merkez

·Medyum Tefenni

·Medyum Yeşilova

 

· Ağlasun Medyum

· Altınyayla Medyum

· Bucak Medyum

· Çavdır Medyum

· Çeltikçi Medyum 

· Gölhisar Medyum 

· Karamanlı Medyum

· Kemer Medyum

· Merkez Medyum

· Tefenni Medyum

· Yeşilova Medyum

Burdur'daki Garantili Medyum, Burdur'un En Güvenilir Medyumu,Burdur'daki En Çok Gidilen Medyum

Yaşamdaki Başarılarımız

 

Yaşamda birçok konuda başarılı ve mutlu olabilmek için manevi ve ruhsal gücümüzün de yeterince iyi olması gerekir. Ancak biz insanlar pek çok konuda hassas ve kırılgan bir yapıya sahip varlıklarız. Yaşamda her zaman birtakım olumsuz olaylarla karşılaşmamız kaçınılmaz olabilir. Bu noktada yaşamımıza kaliteli bir şekilde devam edebilmemiz için bu sorunların ortadan kaldırılması gerekir. Medyumlar yaşam boyu insanların bu sorunlarını atlatabilmeleri için çözümler üretmeye çalışmışlardır. Alanında en başarılı medyum bu konuda birçok insana katkı sağlayabilmektedir.

 

Güvenilir Bir Hizmet Medyum İlim Hoca Tarafından Verilir!

 

Tecrübem ve bilgimle en iyi medyum olarak sizlerin yanında olmakta onur duymaktayım. Sizlere yardımcı olmak benim yaşamımdaki en özel görevlerimden biridir. Bu açıdan sizleri ve sizleri güzel dualarını önemsiyorum. Bana dilediğiniz vakit ilgili web adres ve telefonumdan temas sağlayabilirsiniz.

 

 

Burdur Adı Nereden Gelmektedir? 
Burdur, Akdeniz Bölgesinin batı kesiminde, Göller Belgesinde yer almaktadır. Burdur adının nereden geldiği hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Birinci görüş, Burdur adının “Polydorion” kelimesinin daha sonra, “Polydor” şekline dönüştüğü, oradan da Burdur şekline dönüştüğüdür. İkinci görüş ise Burdur yöresinin eski adı Limobrama “Göl Kenti” anlamına gelen Limobria kelimesinden türemiştir. Sonradan da değişerek Burdur olmuştur. Fakat Antik Çağlarda Burdur'un yerinde herhangi bir şehir bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Bunun için bu iki adın kesin olarak ne zaman kullanıldığı bilinmemektedir. Üçüncü görüş ve en akla yatkın olanı da; Burdur şehrini kuran Türkmen boylarından Kınalı Oymağı mensupları, konaklama yeri ararken, burayı buluyorlar ve bölgenin güzelliği karşısında “Cennet Buradadır” demişler ve “Burada Dur” sözü zamanla hece düşmesine uğramış ve Burdur'a dönüşmüştür.

 

HATAY MEDYUM , MEDYUM HATAY

 

Hatay medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Hatay ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Hatay’ de yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Hatay halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olmayı başarmıştır.

 

Hatay Medyum Hizmetleri

 

 

Kimi durumlarda insanlar yaşadıkları ruhsal ve manevi sorunların çözümünü doktorlarda ya da modern tıpta bulamazlar. Böyle durumlarda insanların başvurdukları çözümlerden biri de medyumlardır. Alanındaki en iyi medyum çeşitli ruhsal yöntemler kullanarak insanlara şifa vermeye çalışır. Bunun için de dua gibi ilahi yolları denerler.

 

 

Hatay ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

·Medyum Altınözü

· Medyum Antakya

· Medyum Arsuz

·Medyum Belen

·Medyum Defne

·Medyum Dörtyol

·Medyum Erzin

·Medyum Hassa

·Medyum İskenderun

·Medyum Kırıkhan

·Medyum Kumlu

·Medyum Payas

·Medyum Reyhanlı

·Medyum Samandağ

·Medyum Yayladağı

 

  Altınözü  Medyum

· Antakya Medyum

· Arsuz Medyum

· Belen Medyum

· Defne Medyum

· Dörtyol Medyum

· Erzin Medyum

· Hassa Medyum

· İskenderun Medyum

· Kırıkhan Medyum

· Kumlu Medyum

· Payas Medyum

· Reyhanlı Medyum

· Samandağ Medyum

· Yayladağı Medyum

Hatay'daki Garantili Medyum , Hatay'daki Garantili Medyum Hoca,Hatay'daki Güvenilir Medyum Hoca

Manevi Sorunlara Çözüm Gerçek Medyum İlim Hoca

Hatay’da yaşayan ve bir zamanlar manevi sıkıntılar çekmiş insanların ismini daha önce duymuş olabilecekleri Medyum İlim Hoca ruhsal bunalımda olanlara yardım etmeye devam etmektedir. Medyumluk işini bilenlerden öğrenmiş ve bu öğrendiği bilgileri yılların verdiği deneyim ile harmanlamış Medyum İlim Hoca ile birçok ruhsal ve duygusal sorunlarınızı kolaylıkla çözüme kavuşturmanız mümkündür.

 

Hatay’da En Güvenilir Medyum Medyum İlim Hoca

Hatay ili içindeki medyumlar düşünüldüğünde birçok insan en başarılı medyum olarak Medyum İlim Hoca yı gösterecektir. Bilgisi ve dürüstlüğü ile insanlara yardım etmeyi kendine amaç olarak belirlemiş Medyum İlim Hoca hiçbir şekilde kibir içine girmeden sorun çözmeye yardımcı oluyor. İlahi yöntemlerle duygusal problemleri kalıcı olarak ve tamamen ortadan kaldırmanıza yardımcı oluyor.

 

Osmanlılar Dönemi: Memlukluların elinde bulunan Antakya için Osmanlılar iki kez savaş yaptı ve bu savaşların sonucunda Osmanlı ordusu yenildi. 1490 yılında ise iki devlet arasında anlaşma yapıldı. 24 Ağustos 1516 yılında ise Osmanlı ordusu ve Memluklar arasında yapılan Mercidabık savaşı sonrasında Osmanlı ordusu Antakya'yı zapt eder.
Fransızlar Dönemi: 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi imzalandı. Mondros'ta imzalanan bu mütareke, Osmanlı devletini paylaşma niteliği taşımakta idi. Bu mütareke aynı zamanda Hatay'ın Fransızlar tarafından işgalini ön görmekte idi. Hatay, İskenderun'dan başlayarak işgal edilmeye başlandı. Fransızlar bölgeye yerleşince 27 Kasım 1918 günü “İskenderun Sancağı” oluşturuldu. 7 Aralık 1919 günü de Antakya işgal edildi.
Hatay Devleti Dönemi: Türk Askerinin Hatay'a girişinden sonra 22 Temmuz 1938 tarihinde seçim çalışmaları başlamış ve seçim sonrasında 22 Türk cemaatinden, 9 Alevi cemaatinden, 2 Arap cemaatinden, 5 Ermeni cemaatinden, 22 Rum Ortodoks cemaatinden olmak üzere 40 milletvekili seçildi. 2 Eylül 1938'de Devlet Reisliğine Tayfur Sökmen seçilerek Hatay devleti kuruldu. 23 Haziran 1939'da Türkiye ile Fransa arasında Hatay Mıntıkasının Türkiye'ye iadesine dair Hatay Anlaşması imzalandı. 7 Temmuz 1939 tarih ve 3711 sayılı kanunla Hatay vilayeti kuruldu. 23 Temmuz 1939'da Hatay vilayeti anavatana katıldı

 

 

ISPARTA MEDYUM, MEDYUM ISPARTA

 

Isparta medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Isparta ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Isparta’ da yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Isparta halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olarak tanınmıştır.

 

Isparta Medyum Hizmetleri

Duygusal ya da psikolojik bunalım ile boğuşmuş insanlar, iyileşme sürecinin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bilmektedirler. Ancak bazı durumlarda doktorların ve psikolojik ilaçların sunduğu çözümler yeterli ya da etkili olmamaktadır. Bunun için insanlar araştırmalar sonucu buldukları en iyi medyum ile bağlantı kurarak bu sorunlarına çare aramaktadırlar.

 

Isparta ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

· Medyum Aksu

· Medyum Atabey

·Medyum  Eğirdir

·Medyum Gelendost

·Medyum  Gönen

·Medyum Keçiborlu

·Medyum Merkez

·Medyum Şarkikaraağaç

·Medyum Senirkent

·Medyum Sütçüler

·Medyum Uluborlu

·Medyum Yalvaç

·Medyum Yenişarbademli

 

· Aksu Medyum

· Atabey Medyum

· Eğirdir Medyum

· Gelendost Medyum

· Gönen Medyum

· Keçiborlu Medyum

· Merkez Medyum 

· Şarkikaraağaç Medyum

· Senirkent Medyum

· Sütçüler Medyum

· Uluborlu Medyum 

· Yalvaç Medyum

· Yenişarbademli Medyum

Isparta'daki Garantili Medyum , Isparta'daki Güvenilir Medyum,Isparta'nın Garantili Medyum Hocaları,Isparta'daki En Garantili Medyum Hoca,

Güvenli Ve Hakiki Medyum İlim Hoca’ dır.

 

Medyumlar insanların sorunlarına çare olabilmeyi kendilerine hedef olarak belirlemiş olan bir nevi ruhsal ve manevi yol göstericilerdir. Ancak birçok sahtekâr kendini medyum olarak tanıtarak insanlardan haksız yere para almayı hedeflemektedir. Isparta’da yaşayan insanların ruhsal problemlerini çözüme kavuşturmak isteyen Medyum İlim Hoca medyumluk ilmini alimlerden öğrenmiş ve güvenilir bir hocadır.

 

Psikolojik Destek Olarak Medyum İlim Hoca Size Yeter

 

Kendini mutsuz hisseden ya da sürekli bir depresyon hali içinde olan bazı kişiler, ilaçlardan ve tıptan aradıkları tedaviyi alamadıklarını hissederlerse medyumlara başvurabilirler. Dua ederek ve çeşitli dini ilimleri kullanarak rahatlık veren ve Isparta’ da en başarılı medyum olarak görülen Medyum İlim Hoca, bunalımlarınızın çözümünde sizlere destek oluyor.

Malazgirt Savaşı’ndan sonra hızla Anadolu’ya yayılan Selçuklular, Batı
Anadolu’yu eline geçirmek için Bizans ile bir çok savaş yapmıştır. II. Kılıç
Arslan zamanında (1156-1192) yoğunlaşan Bizans-Selçuklu savaşlarının en
önemlisi olan Miryakefalon Savaşı, 1176 yılında Isparta topraklarında olmuştur.
Isparta yöresi bütünüyle, 1204’te III. Kılıç Arslan döneminde ele
geçirilmiştir.
XIII. yüzyıl başlarında, Anadolu Selçuklu
Devleti’nin sona ermesinden kısa bir süre önce, bu yörede Hamidoğulları Beyliği
kurulmuştur (1301). Beyliğin kurucusu Feleküddin Dündar Bey, önce Uluborlu’yu,
daha sonra da Eğirdir’i beyliğin merkezi yapmıştır. Isparta yöresi, ilk olarak
1374’te, daha sonra 1390’da bütünüyle Osmanlı yönetimine girmiştir.
Atatürk Isparta’da
Isparta, Atatürk’ün Anadolu’da başlattığı
Millî Mücadele’de, ilçeleriyle birlikte, 871 şehit, binlerce yaralı vermiş ve
Büyük Zafer’i içtenlikle kutlamıştır. Atatürk, İzmir’den yola çıkarak, 6 Mart
1930 sabahı Eğirdir’e ulaşmıştır. Atatürk, Eğirdir Gölü’nü ve Can Ada’yı çok
beğenmiştir. Atatürk, 6 Mart 1930 günü Kuleönü’nden Isparta’ya yolculuk yapmış
ve saat 11.00 sularında Isparta’ya gelmiştir. Burada büyük ve coşkulu bir
şekilde karşılanmıştır. 6 Mart 1930 günü, Isparta’nın mutlu günlerinden birisi
olması nedeniyle her yıl 6 Mart günü Atatürk’ün Isparta’ya gelişini anmak üzere
kutlamalar yapılmaktadır.

 

 

KAHRAMANMARAŞ MEDYUM , MEDYUM KAHRAMANMARAŞ

 

KAHRAMANMARAŞ medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, KAHRAMANMARAŞ ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. KAHRAMANMARAŞ’ ta yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, KAHRAMANMARAŞ halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olmuştur.

 

KAHRAMANMARAŞ Medyum Hizmetleri

 

Medyumlar insanlara manevi huzura erişmelerinde yardım eden ve bu yolda bir yol gösterici vazifesi üstlenmiş kişilerdir. İlahi bilgileri, mistik deneyimleri ve doğal birtakım yetenekleri ile insanların iç huzuru bularak sorunlarını çözmelerine yardımcı olurlar. Bu konuda yardım almak isteyen kişiler, bunun için en iyi medyum hocayı bularak kendisinden yol gösterici olmasını isterler.

Kahramanmaraş ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

 

·Medyum Afşin

·Medyum Andırın

·Medyum Çağlayancerit

·Medyum Dulkadiroğlu

·Medyum Ekinözü

·Medyum Elbistan

·Medyum Göksun

·Medyum Nurhak

·Medyum Onikişubat

·Medyum Pazarcık

·Medyum Türkoğlu

 

· Afşin Medyum

· Andırın Medyum

· Çağlayancerit Medyum 

· Dulkadiroğlu Medyum

· Ekinözü Medyum 

· Elbistan Medyum

· Göksun Medyum 

· Nurhak Medyum 

· Onikişubat Medyum 

· Pazarcık Medyum

· Türkoğlu Medyum

İlim Hoca Hoca İle Manevi Rahatlık

 

Kahramanmaraş’ta hizmet veren Medyum İlim Hoca olarak danışanlarımın bütün sıkıntılarını gidermek için çalışıyorum. Bu alanda gördüğüm eğitimler, edindiğim hayat deneyimleri ile birlikte bana Allah tarafından bahşedilmiş olan yeteneklerimi kullanarak hayatta anlamı ve huzuru bulabilmeniz için sizlere yol gösterici oluyorum.

 

Sahte Medyumlardan Nasıl Korunuruz

Kahramanmaraş’ta en başarılı medyum hocaların yanı sıra birçok düzenbaz hoca da bulunmaktadır. Cahil, bilgisiz ve zor durumda kalan insanlardan istifade ederek paralarına göz koymuş bu sahtekârlara karşı dikkatli olunması gerekir. Medyumluk konusunda herhangi bir bilgisi olmayan bu insanlar, kötü sonuçlar doğmasına neden olabilirler. Bu nedenle Medyum İlim Hoca ya başvurulmalıdır.

 

Tekir Vadisi, Döngel Köyündeki
mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan
yerleşiminin üst paleolotik çağda başladığını, Neolitik ve İlk Tunç çağlarında
sürdüğünü göstermektedir. Yöre Orta Tunç Çağında (İÖ 2000-1500) Suriye ve
Mezopotamya'yı kapodokya ile Anadolu'nun başka kesimlerine bağlayan önemli
kervan yollarının kavşağında yer almıştır.Markasi (Maraş) Hititlerin
dağılma döneminde kurulan Hitit devletlerinden Gurgum'un merkeziydi. Gurgum
kent devleti aralıklarla Urartu ve Asurlulara bağlanmıştır. İÖ 7. Yüzyılda
Kimmer ve İskit istilasına uğrayan Markasi, bu yüzyılın sonunda Medlerin, İÖ 6.
Yüzyılda da Perslerin yönetimine girmiştir. Uzun yıllar Perslerin Kappadokia
Satraplığı sınırları içinde kaldıktan sonra İÖ 333 'te Makedonyalıların eline
geçti. Kappadokia'lıların Makedonya yönetimine karşı ayaklanmasından yararlanan
Pers kökenli Ariarathes bağımsızlığını ilan etmiştir. Ariarethes'in kurduğu
Kappadokia Krallığı daha sonra pontus devletine bağımlı hale gelmiştir. Markasi
bu dönemde Roma ile Pontus arasında sürekli el değiştirmiştir.Romalı Komutan Lucullus'un yörede
kısa ömürlü bir krallık kurmasına karşın, Pompeius Markasi ile çevresini İÖ
64'te yeniden Roma topraklarına katmıştır. Romalılar imparator Caligula'nın
onuruna kente Germanikeia adını verdiler. Germanikeia birçok kez Sasani'lerin
saldırısına uğradı, Bizans döneminde Marasion adıyla anılmıştır. Araplarla
Bizanslılar arasında çekişmelere neden olan Marasion, 1079'da Urfa Haçlı
komutanlığına bağlanmıştır. 1103'te Selçuklular'ın eline geçmiştir. Daha sonra
kentte Danişmendli, Haçlı, Kilikya Krallığı, Eyyubiler, Memlükler hüküm
sürmüştür.1339'da Dulkadiroğulları'nın yönetimine girdi. 16. Yüzyıl başlarında
Osmanlı topraklarına katılmış ve 1522'de Zulkadiriye Eyaletine bağlanmıştır.
Eyaletin adı 1831'de Maraş olarak değiştirilmiştir.1898'de Halep vilayetine bağlı
bir sancak merkezi olan Maraş Mondros mütarekesinin imzalanması ile 22 şubat
1919 da İngiliz işgali altına girmiştir. İngilizler kısa bir süre sonra Musul'a
karşılık Anadolu'nun güney kesiminden çekilmiştir. İşgale karşı düzenlenen Ulu
Camii mitinginin ardından 30 Ekim 1919 da Fransız birlikleri Maraş'a girmiştir.
İşgalci Fransızlarla onlarla işbirliği yapan Ermenilere karşı Sütçü İmam'ın
başlattığı silahlı direniş halktan geniş bir destek görmüştür. Direnişi
örgütlemek için 29 Kasım 1919'da Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.
Araplar ve harabe çatışmaları ile 21 Ocak 1920'de başlayan Maraş kent
savaşları sonunda Fransızları çekilmeye zorladı.Kurtuluş Savaşı sırasında halkın
gösterdiği direnişten dolayı şehre TBMM tarafından 5 Nisan 1925 tarihinde
İstiklal Madalyası verilmiş ve 7 Şubat
1973'te adı Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir.

 

MERSİN MEDYUM , MEDYUM MERSİN

 

Mersin medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, Mersin ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. Mersin’ de yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, Mersin halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum olmuştur.

 

Mersin Medyum Hizmetleri

Ruhsal ve manevi olarak insanlara yol gösterici olmak için bu mesleği seçmiş medyumlar, insanlardan herhangi bir beklenti içinde girmeden sorunlara yardımcı olmayı kendilerine şiar edinmişlerdir. Mersin ilinde medyumluk vazifesini icra eden Medyum İlim Hoca zor durumlar geçiren ve duygusal olarak desteğe ihtiyacı olan kişilere yol göstermektedir.

 

Mersin ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

· Medyum Akdeniz

· Medyum Anamur

· Medyum Aydıncık

·Medyum Bozyazı

·Medyum Çamlıyayla

·Medyum Erdemli

·Medyum Gülnar

·Medyum Mezitli

·Medyum Mut

·Medyum Silifke

·Medyum Tarsus

· Medyum Toroslar

·Medyum Yenişehir

 

· Akdeniz Medyum

· Anamur Medyum

· Aydıncık Medyum

· Bozyazı Medyum

· Çamlıyayla Medyum

· Erdemli Medyum

· Gülnar Medyum

· Mezitli Medyum

· Mut Medyum 

· Silifke Medyum

· Tarsus Medyum

· Toroslar Medyum

· Yenişehir Medyum

 

Bilgi Ve İlim Sahibi Medyum İlim Hoca

 

Akdeniz bölgesinde bulunan medyumlar göz önüne alındığında günümüzde en iyi medyum olarak Mersin’de hizmet veren Medyum İlim Hoca gösterilebilir. Medyumluk konusunda bilgi birikimi yüksek olan ve yıllarca insanlara manevi yardımın getirdiği tecrübeler düşünüldüğünde, ruhsal ve duygusal sıkıntıların çözümünde en ideal yardımcı olarak

 

Medyum İlim Hoca İle Medyumluk Hizmeti

 

Manevi desteğe ihtiyaç duymuş birçok insan Mersin’de Medyum İlim Hoca yı en başarılı medyum olarak görmektedir. Hayatta mutluluğa ulaşmak, sıkıntılardan arınmak ve musibetlerden kişiyi uzak tutmak için medyumluk ilmini öğrenmiş Medyum İlim Hoca, sıkıntılar içinde olan birçok insana yardıma hazırdır. Beklenti içinde olmadan yaşam enerjisini danışanlarına aktararak sorunları ortadan kaldırmaya çalışır.

 

 

Klasik devirde Klikya olarak adlandırılmış olan Mersin; sırası ile Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslıların, XI. yüzyılda Selçukluların, XIV. yüzyılda Karamanoğulları ve Ramazanoğullarının XV. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir.
Yumuktepe ve Gözlükulede yapılan kazılarda Mersin'in tarihten önceki devirlerden beri önemli bir yerleşme merkezi olduğu anlaşılmaktadır. İl Merkezi Mersin'de bulunan Yumuktepe'de, 1937'de Liverpool Üniversitesi Arkeologlarınca başlatılan kazıda; en alt tabaka olarak “Neolitik Devri” tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarının devamı bu yörenin Neolitik dönemden sonra Maden Devri ve Tunç Devri arasına bir geçiş yaptığını göstermiştir. Yumuktepe'deki kalıntılar hemen hemen aynı şekilde Tarsus'taki Gözlükule'de de yer almaktadır.
Bir süre yörede Etilerin hüküm sürdüğü görülür. Eti Kralı Hattuşil yöreyi imar ve ıslah etmiştir. Daha sonra Asur kralı III. Salomossa'ın ele geçirdiği Mersin yöresi, M..528 tarihinde İran Hükümdarlığına geçer, M..527 de yöreyi ve Kıbrıs'ı Yunanlılar ele geçirirler. M..334 senesinde yöre Büyük İskender'le Makedonyalıların eline geçer.
M..261-246 da yöreyi Mısır Hükümdarı Batlenios Ogustos zapt eder. M..70'li yıllarda Romalıların eline geçen Mersin Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma toprakları içerisinde kalır.
İslamiyet'in yayılmasından sonra Halife Osman zamanında Mersin ve civarı Arapların eline geçer. Daha sonra bölge 718 yılında halifeliğin Abbasilere geçmesiyle 853 yılında Sultan Mehdi, yöreyi Abbasi'lere katar. Daha sonra Selçukluların eline geçen yöre bu dönemde kısmi “Haçlı İstilası”na uğrar ve Selçukluların zayıflamasından sonra Karamanoğulları'na geçer.
Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt zamanında yöre Osmanlı idaresi altına girer. I. Dünya Harbinde İtilaf Devletlerinin istilasına uğrayan Mersin, Milli Mücadele ile 3 Ocak 1922'de tekrar Türk hakimiyetine girmiştir. 1924 yılında Mersin Adıyla Vilayet olmuş, 1933 yılında da Mersin İçel ile birleştirilerek İçel adını almıştır. 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4764 sayılı Kanunla da İl'in ismi yeniden Mersin olmuştur.
XII. yüzyılda Göksu ırmağının iki yanındaki bölgeye Türkler “İÇEL” demişlerdir. Dağlar arasından girilmesi ve görülmesi güç bir yer olduğu için Selçukluların bölgeyi böyle isimlendirdiği düşünülmektedir.
Mersin adının kökeni konusunda iki değişik görüş yaygın olarak kabul edilir. Bunlardan birincisi, civarda yetişen ve Akdeniz ikliminin tanıtıcı bir bitkisi olan Arapların da Hambales dedikleri Myrtus-Mersin ağacı nedeniyle bölgeye Mersin adı verildiğidir.
İkincisi ise Mersin adının bu bölgede yaşayan “Mersinoğulları veya Mersinoğlu” adındaki bir Türkmen ailesinden geldiğini kabul eden görüştür. Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde bölgede yetmiş evli bir Türkmen ailesinin bulunduğunu ve bu ailenin adının da Mersinoğlu olduğunu belirtmiştir. Bir başka görüşe göre ise, Mersin adı bir bitkiden değil, yörede yaşayan Mersinoğlu adındaki aşiretten kaynaklanmaktadır. Mersin adına Anadolu'nun çeşitli yörelerinde rastlamak mümkündür. rneğin; İzmir, Ordu ve Trabzon'da Mersin, Mersinlik adında köyler bunlardan birkaçıdır. 

 

OSMANİYE MEDYUM , MEDYUM OSMANİYE

OSMANİYE medyum hizmetlerinde en hızlı çözümü sunan, ilmi konularda tecrübesini konuşturan Türkiye ve Dünya’ nın tanıdığı en başarılı medyum olarak bilinen Medyum İlim Hoca, OSMANİYE ve ilçelerinde medyumluk hizmetini garantili şekilde vermektedir. OSMANİYE ‘ de yaşayan halk ve ona başvuran kişiler için uyguladığı yöntemlerle etkili sonuçlar alan Medyum İlim Hoca, OSMANİYE halkı tarafından da sevilen sayılan bir medyum hocadır.

OSMANİYE ilinde medyumluk hizmeti verdiğimiz ilçeler:

· Medyum Bahçe

· Medyum Düziçi

·Medyum Hasanbeyli

·Medyum Kadirli

·Medyum Merkez

·Medyum Sumbas

·Medyum Toprakkale

 

· Bahçe Medyum

· Düziçi Medyum

·Hasanbeyli Medyum

·Kadirli Medyum 

·Merkez Medyum

·Sumbas Medyum

·Toprakkale Medyum 

 

Osmaniye Medyum

Normal şartlarda kendini iyi bir şekilde tanımlayabilen ve belirli bir yeterliliğe sahip olarak yetenekleri ile insanlara destek olan hiçbir medyum kendini iddialı bir şekilde ortaya koymaz. Çünkü Osmaniye ilinde görüldüğü gibi medyumluk hizmetini veren Medyum İlim Hoca olarak, mütevazi tavırlar ve bilgi konusunda önder konumda bulunarak, insanlara destek veriyor ve onların iyiliği için çalışıyorum.

 

En İyi Medyum Kim?

Osmaniye ilinde en iyi medyum arayışı içerisinde bulunan kişiler, istedikleri kişiyi bulabilmek için genellikle araştırma yapmaktadır. Aradıkları çözüme ulaşabilmek için kimi zaman yanlış yolları deneyen ve büyü ya da safsatalar ile uğraşan insanlar yerine, bizim gibi ilmi ve manevi hizmetler sunan kişileri tercih etmektedir.

 

En Başarılı Medyum Çözüme Odaklanır

İnsanların aradığı nitelikte en başarılı medyum Medyum İlim Hoca Osmaniye ilinde halka hizmet verirken, her zaman gereken konuyu odaklanır. Konu üzerinde çözüm elde edebilmek için büyü bozma, fal bakma veya gelecek ile iletişim kurma yerine ilmi noktalara dayanarak ve manevi ilim ile çözüm yollarını sunar.

OSMANİYE GENEL BİLGİLERİ :
Osmaniye tarihi: Osmaniye ve yöresi ilk çağdan itibaren Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans gibi devletler ile bazı kavimlerin yaşayışlarına sahne olmuştur. Türklerin Osmaniye ilk gelişleri VII.yy'da Harun Reşit döneminde Abbasi orduları ile olmuştur. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt'de Bizanslıları mağlup etmesi üzerine Türklerin Anadolu'ya gelişleri hızlanmış 1082 yılında Ulaşlılar aşireti Torosların güneyine inmişler bugünkü Osmaniye'nin Haraz mahallesi mevkisine yerleşmişlerdir..
Bir süre sonra Çukurova hakim olan Memlüklüler döneminde de bu göçler devam etmiş Kınık, Bayat, Yüreğir boyları Osmaniye ve çevresine yerleşmiştir. XII yy'ın sonlarında Oğuz boylarından kırk bin Halep Türkmeni Osmaniye ve çevresine iskan edilmiştir.1517 yılında Osmanlı padişahı Yavuz sultan Selimin Mısır seferi sonucunda bölge Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
Bölgede 1490-1500 yıllarında Payas (Üzeyir) sancağına bağlı Kınık nahiyesi kurulmuştur. Halkının tamamı Türk ve Müslümandır.Kasabanın Kınık nahiyesi adıyla birde ayrı kanunnamesi vardır.1522 yılında Maraş'ta Zülkadiriye Eyaletine daha sonra Halep vilayetine bağlanmıştır. XIX. yy'da Osmanlı bölgede otoritesini yitirmeye başlamış, bu dönemde mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1833'den 1840 yılına kadar bölgeye hakim olmuştur. 1840 yılında imzalanan Londra Anlaşması ile bölge tekrar Osmanlı hakimiyetine geçmiştir
Osmanlı devletinin XIX.yy.ın son çeyreğinde bölgedeki otoritesi tamamen bozulmuş Osmaniye ve çevresinde asayişi yeniden sağlamak ve aşiretleri itaat altına almak amacıyla Derviş Paşa komutasında Fırka-islahiye adı altında bir birlik görevlendirmiştir.Derviş paşa önce Hatay ve çevresini iskan etmiş daha sonra da Osmaniye ve çevresine gelerek yöredeki aşiretleri Hacı Osmanlı köyü ve civarına iskan etmiştir.Yeni Vilayetler Nizannamesine göre 1866 yılında bu bölgedeki yerleşim birimi Osmaniye kazası olarak teşkilatlanmıştır. Bu kazaya Ulaşlı,Tecirli, Cerit,Karayigit ve Ağyazı nahiyeleri bağlanmıştır. Osmaniye kazası bu şekilde Payas (Üzeyir) ve Cebeli-i Bereket sancağına oda Halep eyaletine bağlanmıştır.
II. Meşrutiyet ile Osmaniye Cebel-i Bereket Sancağı Yarpuz'dan Osmaniye merkezine taşınmıştır. Bu idari yapı 1924 yılına kadar devam etmiştir. Sancak merkezinin Osmaniye'ye taşındığı sırada Osmaniye nüfusu 7000 civarındadır. Dünya savaşında, önce İngilizlerin sonrada Fransızların işgaline uğramıştır. Ankara antlaşmasından sonra Fransızlar 7 Ocak 1922'de Osmaniye'den çekilmişlerdir. Cumhuriyetin ilanı ile idari yapılanma yeniden şekillenmiş ve Osmaniye kazası vilayet yapılmıştır.1 Haziran 1933 yılına kadar vilayet olan Osmaniye bu tarihte kazaya dönüştürülerek Adana iline bağlanmıştır. Nihayetinde 24.10.1996 gün ve 4200 sayılı kanunla il statüsüne kavuşmuştur.

 

TÜRK BAYRAĞIMIZ ŞUAN DÜNYA'NIN %90 ÜLKESİNDE DALGALANMAKTADIR....

                                                    DİKKAT WEB SİTEMİN TAMAMINI VE BU YAZILARI OKUMADAN İŞLEM ALMIYORUZ

DÜNYA SIRALAMASINDA MEDYUMLAR İÇİNDE DÜNYA'DA EN İYİ MEDYUM SEÇİLDİM.ŞUAN MEDYUM İLİM HOCA OLARAK  500.000.000 MİLYON DÜNYADAKİ HER SEKTÖRDEN OLUŞAN WEB SİTELERİNİN İÇİNDE BİLE DÜNYA SIRALAMASINDA  499.948.592 WEB SİTESİNİ ARKAMDA TOZLARIMDA BIRAKARAK YOK ETTİM.YAKINDA MEDYUM İLİM HOCA DÜNYA'DA YOK ARTIK DEDİTTİRECEK SIRALAMADA BİR TÜRK MEDYUM DEVİNİ SİZLERE KANITLARI İLE SUNACAKTIR.ADIM ADIM TÜRK MEDYUMU OLARAK BAŞARILARIMA BAŞARI KATARAK DÜNYA DEVİ OLMAYA İLERLİYORUM.YAKLAŞIK 3 AY SONRA DÜNYA DAKİ İNTERNET DEVLERİNİN ARASINDA BENDE BİR TÜRK OLARAK VARIM.DÜNYA HARİTASININ BİR ÇOK YERİNE TÜRK MEDYUMU OLARAK YAZDIRDIM.MEDYUM İLİM HOCA BİR TÜRK MEDYUMUDUR VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEKTEDİR.

                           AŞAĞIDAKİ GÖSTERGE ŞEMASI HERGÜN YENİLENECEK VE HERGÜN BAŞARIMIN İLERİSİNİ GÖRECEKSİNİZ

 

DÜNYA'DA TÜRK BAYRAĞIMIZI VE ARAŞTIRMACI MEDYUM İLİM HOCA'NIN KABUL EDİLDİĞİ BAZI ÜLKELERDEKİ ŞİMDİ'Kİ SIRALAMAMIZ.DAHA SONRA SIRALAMAMIZ İLKLERE GELİNCE ONLARIDA YAYINLAYIP GÖSTERECEĞİZ ŞUAN YAYINLAMADIĞIMIZ ÜLKELER VAR.TAMAMLAYINCA 200 ÜLKEDE TÜRK BAYRAĞINI VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN MEDYUMLUK ÜNVANINI DÜNYA HARİTASINI DİREK KOYARAK YETERLİ GELECEK.........

      TÜRK BAYRAĞIMIZIN DALGALANDIĞI VE GÜNLÜK MİLYONLARCA İNSANIN GÖZLERİNE GÖSTERDİĞİMİZ BAYRAĞIMIZ DÜNYA'DA TEK ARAŞTIRMACI MEDYUM BENİM KISA ZAMAN SONRA BU İSTATİSTİKLERİ KOYMAYA GEREK YOK SADECE DÜNYA HARİTASINI KOYMAK YETERLİ KALABALIĞIN YERİ YOK

                                                                                       

               SİTE KARŞILAŞTIRMA

MEDYUM İLİM HOCA'NIN DÜNYADAKİ KALİTESİNİ ÖLÇMEK İÇİN İNTERNETE SİTE KARŞILAŞTIRMA YAZIN AŞAĞIDAKİ ŞEMA GİBİ OLAN YERE MEDYUM İLİM HOCA'YI YAZIN KARŞISINADA TÜRKİYE'DEN DÜNYA'DAN HANGİ MEDYUMU YAZARSANIZ YAZIN BEN ÜSTÜN GELECEĞİM.KARŞILAŞTIRIN VE DÜNYA'DA NEDEN BİR TÜRK MEDYUMU OLARAK TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİĞİMİ ANLAYACAKSINIZ.VARSA DÜNYA'DA KENDİNE GÜVENEN MEDYUM ÇIKSIN KARŞIMA.ŞUNUDA SÖYLÜYORUM  BAZI ŞARLATAN MEDYUM BOZUNTULARINA : DEVLERİN ARASINA GİRMEME AZ KALDI TEK TEK NOT ALIYORUM  3 AY SONRA NASIL SIRALAMADA DEVLERİN ARASINDA OLABİLMEYİ BAŞARACAKSAM.O ŞARLATAN BOZUNTULARI.DEVLERİN İÇİNDE SÖZ HAKKIM OLACAĞI İÇİN CANIMI SIKAN ŞAKLABANLIK YAPAN ŞARLATANLIK YAPAN BAZI MEDYUMLAR BİR GECEDE FİŞİNİZİ ÇEKİP DİREK BANLIYACAĞIM ÇÜNKÜ BENDE BİR DÜNYA DEVİ OLUYORUM.

 

" Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor buluyorsanız bunları sadece ve yalnız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız. "

MEDYUM İLİM HOCA OLARAK ÜLKEMİ DÜNYA'DA MESLEĞİMLE TEMSİL ETTİĞİM İÇİN ONUR DUYUYORUM.ŞUAN MEDYUMLUK MESLEĞİNDE TÜRKİYE'DE 1. GELDİM.DÜNYA SIRALAMASINDA İSE DÜNYA HARİTASINDA DÜNYA MEDYUMLARI ARASINDA ŞUAN YÜZDE 70 LERDEYİM.SÖYLEDİKLERİMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ YAZILIMCILAR WEB TASARIMCILAR ARAŞTIRABİLİR.YAKINDA DÜNYA'DA MEDYUM OLARAK 1. SIRADA OLACAĞIM.BİR TÜRK MEDYUMU OLARAK BUNDAN BU SEKTÖRDE ÜLKEMİ DÜNYADA TEMSİL EDECEĞİM.DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR VE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM.

DÖRT BÜYÜKLE SAVAŞILMAZ SAVAŞIRSAN YANARSIN DOĞRU YOL İTAAT

1-) ALLAH İLE SAVAŞILMAZ 1-) ALLAH İLE SAVAŞILMAZ Azrail canımı almaya gelse sana kavuşmak için ölmemem mümkünmü… .. Devamı
2-) KUR'AN-I KERİM İLE SAVAŞILMAZ 2-) KUR'AN-I KERİM İLE SAVAŞILMAZ  Felek engelleri yoluma serse gözlerıme kara perdeler inse seni okumamam mümkünmü... .. Devamı
3-) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SAVAŞILMAZ 3-) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SAVAŞILMAZ Bin bir derde düşüp dermansız kalsam Benim bu sevdadan geçmem mumkunmu için için yansam sende görmesen aşkından şikayet etmem mümkünmü... .. Devamı
4-) ANNE VE BABA İLE SAVAŞILMAZ 4-) ANNE VE BABA İLE SAVAŞILMAZ Anne Gezindiğin Bağ, Baba Yaslandığın Dağdır. Ömrümün En Güzel Çağı Annen ve Babanla Olandır .. Devamı

DÜNYA'NIN 7 HARİKASI OLAN MISIR PİRAMİTLERİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

HALA SIRRI ÇÖZÜLMEMİŞ UZMANLARA KAFAYI YEDİRTEN GİZEMLİ OLAYLAR

ŞUAN 20 ADET GİZEMLİ OLAY YAYINLADIK VE ARAŞTIRMAMIZ SONUÇU GEREKLİ KİŞİLER BUNLARI KESİNLİKLE ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLDİ VE KEŞFEDİLMEMİZ İÇİN SADECE 2 ADEDİNİ ÇÖZDÜK VE NET SONUÇ ÇIKARDIK.ÇOK BÜYÜK GAYRETLER GÖSTERİLİRSE KALAN 18 ADET DAHA ÇÖZÜP TAMAMLANIRSA DÜNYA ÜZERİNDE ARTIK ADIMI YAZDIRMAYA GEREK KALMAYACAK ZATEN KEŞFEDİLMİŞ BİR KİŞİYİM KAFAYI YİYEN UZMANLARA TAVSİYEM ZAMAN HESAPLAMASINI KULLANILAN YASAKLI BİLEŞEN ETKEN MADDELER HESAPLAMALARINI O ZAMANKİ İNSAN BOYUTLARINI VE GEZEGENLERİ VE AY TAKVİMİNİ KISIR DÖNGÜYÜ HESAPLASALARDI PÜF NOKTADAN 5 TANE DAHA VAR ONLARIDA EKLESELERDİ ÇALIŞMALARINA RAHATLIKLA İSTEDİKLERİNİ ELDE EDECEKLERDİ.OLSUN YİNEDE UĞRAŞMAK BAŞARININ YARISI BİZİMDE SINAVIMIZ OLDU.

MEDYUM İLİM HOCA DENENDİ 2 GİZEMLİ OLAYI ÇÖZDÜ SINAVI KAZANDI

RESMİYET BELGELERİMİZ

M.Ö VE M.S KAİNATIN ÇÖZEMEDİĞİ ŞİFRELERİ VE BAŞARIMIN İLERLEMESİ

ÖNCELİLİKLE İNSANLAR BU TÜR İÇİNDEN ÇIKILMAYAN ÇIKALAMAYAN UĞRAŞLARLA NEDEN UĞRAŞIYOR DİYE GARİPSİYE BİLİR AMA DÜNYA'YI VE KAİNATI VE BİLİNMEYENİ VE BİLİNMEK İSTEYENİ BULMAK VE ÇÖZÜMLEMEK GÜZEL BİR DUYGUDUR.DÜNYA'DA ORTALAMA 7000 ADET AZ ŞEKİLDE KULLANILAN DİL ÇEŞİDİ VARDIR.ORTALAMA 2200 ORTA SEVİYEDE KULLANILAN DİL  KULLANILIR.KAİNATTA 8 GEZEGEN VARDIR.DÜNYA'DA 4 ADET OKYANUS VARDIR.DÜNYA'DA 20 ADET DENİZ VARDIR.BU BİLGİLER BİLİMSEL DEĞİL GERÇEK VERİLERDİR.BİLİYORUM ÇÖZÜYORUM ŞEKİLLENDİRİYORUM DİYORSAM.BUNUN BİLİMSEL TEORİSİNİDE YAPISINIDA  OLUŞUMUNUDA KURULUŞUNUDA HİÇGÖRMEDİĞİM DÜNYAYI VE PARÇALARINI OTURSAM 2 YIL İÇİNDE KİTABA DÖKER BUNUDA DEĞERİNİ BİLENE İNSAN OĞLU ADINA MEDYUM İLİM HOCA OLARAK HEDİYE EDERDİM.DÜNYA'DAKİ BÜTÜN SIRLARI ÇÖZÜLMEMİŞ GİZEMLİ KİTAPLARIN SIRLARINI ÇÖZMÜŞ BULUNMAKTAYIM.

 

 

 

 

 

 

 

 

HAKKIMIZDA YAPILAN YORUMLARIN YOUTUBE VİDEOLARI

MEDYUM İLİM HOCA HAKKINDA İNSANLARIN YORUMLARINI İÇEREN YOUTUBE VİDEOLARIMIZ RESİMLERE TIKLAYARAK VİDEOLARIMIZI İZLEYEBİLİRSİNİZ

İLİM HOCA HZ.ALİ DÖNEMİNE AİT HAVAS KİTABININ ŞİFRELERİNİ ÇÖZMEKTEDİR

GERİ GETİRME BÜYÜSÜ GERİ GETİRME BÜYÜSÜ Devamı
EVLİLİK BÜYÜSÜ EVLİLİK BÜYÜSÜ Devamı
BAĞLAMA BÜYÜSÜ BAĞLAMA BÜYÜSÜ Devamı
AŞK BÜYÜSÜ AŞK BÜYÜSÜ Devamı

VATANIN VE MÜSLÜMANIN SİLAHI DİNİ VE İMANIDIR.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK BİLİNEN CAMİLERİ VE MİMARLARI 1) Ortaköy Camii 2) Eminönü Yeni Cami 3) Selimiye Camii 4) Kümbet Camii 5) İzmir Hisar Camii 6) Kahramanmaraş Abdulhamit Han Cami 7) Sultan Ahmet Cami 8) Konya Alaaddin Camii 9) Konak Yalı Camii 10) Erzurum Ulu Camii 11) Nuruosmaniye Camii 12) Adana Ulu Camii 13) Ayasofya 14) Bursa Yeşil Camii 15) Süleymaniye Camii 16) Selçuk İsa Bey Camii 17) Rüstem Paşa Camii 18) Bayezid Camii 19) Sivas Divriği Ulu Camii 20) Fatih Camii 21) Dolmabahçe Camii 22) Diyarbakır Ulu Camii 23) Eyüp Sultan Camii 24) Yörgüç Paşa Camii

Dünyanın Dört Bir Tarafından Birbirinden Görkemli 32 İbadethane 1. Borgund Stave Kilisesi - Norveç 2. Taktsang Palphug Manastırı - Bhutan 3. Santa María Magdalena Manastırı - İspanya 4. Milan Katedrali - İtalya 5. Assumption Kilisesi - Slovenya 6. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Akademisi Kilisesi - A.B.D 7. Shipka Memorial Kilisesi - Bulgaristan 8. Büyük Sheikh Zayed Cami - Birleşik Arap Emirlikleri 9. Paoay Kilisesi - Filipinler 10. Aziz Patrick Kilisesi - Avustralya 11. Saint Elizabeth Kilisesi - Slovakya 12. Cardboard Katedrali - Yeni Zelanda 13. Büyük Higüey Kilisesi - Dominik Cumhuriyeti 14. Tecelli Kilisesi - Rusya 15. Yeşil Kilise - Arjantin 16. Aziz Andrew Kilisesi - Ukrayna 17. San Diego Kaliforniya Tapınağı - A.B.D 18. Kristal Cami - Malezya 19. Graaff-Reinet Kilisesi - Güney Afrika 20. Mount Popa Manastırı - Myanmar 21. Kul Sharif Cami - Rusya 22. Küçük Kilise - Channel Adaları 23. Mary Magdalene Kilisesi - Kudüs 24. Annunciation Katedrali - Ukrayna 25. Lotus Tapınağı - Hindistan 26. Collegiate Kilisesi - Belçika 27. Hallgrímur Kilisesi - İzlanda 28. Sultanahmet Cami - Türkiye 29. Aziz Michael Katedrali - Ukrayna 30. Trinity Kilisesi - Antarktika 31. Aziz Basil Katedrali - Rusya 32. Las Lajas Tapınağı - Kolombiya

KAVİMLER VE BİLİNMEYEN DÜNYA YERYÜZÜ GERÇEKLERİ

MEDYUM İLİM HOCA'NIN AKTİF OLARAK KULLANDIĞI TEKNİKLERİ GERİYE DÖNÜŞ TEKNİĞİ İÇ ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ MEDYA ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ PARAGRAF ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİĞİ İNSANLARI OKUMA SANATI TEKNİĞİ NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ ARAŞTIRMA TEKNİĞİ METİN ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ İŞ ANALİZİ TEKNİĞİ SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE ANALİZ TEKNİĞİ ÇEVİRİ TEKNİĞİ ÇÖZÜMLEME KONUŞMA ÇÖZÜMLEMESİ YÖNETİMİ ÇATIŞMA ÇÖZME TEKNİĞİ SORUN ÇÖZME TEKNİĞİ VERİ TİPLERİ VE İSTATİSTİK ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ HER SEFERİNDE YENİ BİR ADIM ATMA TEKNİĞİ HOŞLANMADIĞI BİR İŞİ SEVDİĞİ BİRİ ZAMANDA YAPMA TEKNİĞİ 80/20 PARETO İLKESİNE ÖNEM VERME TEKNİĞİ İŞİNİN EĞLENCELİ YÖNÜNE ODAKLANMA TEKNİĞİ KENDİNİ AKTİF OLARAK GÖZLEMLEME TEKNİĞİ OLUMLU SÖZLERİ KENDİNDEN ESİRGEMEME TEKNİĞİ İŞİNİN EĞLENCELİ YÖNÜNE ODAKLANMA TEKNİĞİ YETERLİYİM ÖYLE İSE VARIM PSİKOLOJİSİ TEKNİĞİ SONUCU HAYAL ETME TEKNİĞİ MORALİ VE ENERJİSİ ZİRVEDEYKEN İŞİNE ARA VERME TEKNİĞİ OLUMSUZ ANLARA TETİKTE OLUP İPTAL ETME TEKNİĞİ NEREDEN GELDİM NEREYE GİDİYORUM TEKNİĞİ BAŞARILAR SONUCU KENDİNİ ÖDÜLLENDİRME TEKNİĞİ MOTİVASYON ARACI OLARAK MÜZİK VE TÜTSÜ KULLANMA TEKNİĞİ ÇALIŞMA ORTAMINA DİKKAT ETME TEKNİĞİ REKABETİN OLUMLU ETKİSİNİ KULLANMA TEKNİĞİ SÜREKLİ İŞ YAPMA ŞEKLİNİ GÜNCELLEME TEKNİĞİ YARATICILIKTA AKTİF OLMA TEKNİĞİ PARKİNSON YASASINI AKTİF KULLANMA TEKNİĞİ ODAĞINI AKTİF DEĞİŞTİRME TEKNİĞİ DURUŞUNA DİKKAT ETME TEKNİĞİ EN ZORLARI EN BAŞA ALMA TEKNİĞİ İŞİNDE PLANLAMA YAPMA TEKNİĞİ GEÇMİŞTE NASIL YAPTIĞINI HATIRLAMA TEKNİĞİ ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN BURADA DEĞİLSE NEREDE TEKNİĞİ BEYNİNE HEDEFİ GÖSTERME TEKNİĞİ GÜZEL ANILARI ÇEKİP ÇIKARMA TEKNİĞİ NEGATİF MOTİVASYONU KULLANMA TEKNİĞİ BAŞARIYA ÇAPA ATMA TEKNİĞİ KENDİNİ ZORUNLU BIRAKMA TEKNİĞİ OLMAK İSTEDİĞİ GİBİ DAVRANMA TEKNİĞİ SEÇİMLERİNİN KENDİNE AİT OLDUĞUNU FARK ETME TEKNİĞİ OLUMLU DÜŞÜNME TEKNİĞİ YAPAMAYACAKLARININ YAPABİLECEKLERİNE ENGEL OLMASINA İZİN VERMEME İNSANLARA MERAK UYANDIRMA TEKNİĞİ ALDIĞI İŞİ BİTİRME TEKNİĞİ DÜŞÜNCELERİNİ GÖZ ÖNÜNDE TUTMA TEKNİĞİ KENDİNE NEDENLER BULMA TEKNİĞİ KENDİNİ AKTİF OLARAK GÖZLEMLEME TEKNİĞİ SİNERJİ YARATMA TEKNİĞİ ENDİŞELENDİĞİN DE EĞLENCEYE VURMA TEKNİĞİ OLUMLU SÖZLERİ KENDİNDEN ESİRGEMEME TEKNİĞİ NE KADARINDAN SORUMLU İSE O KADARINA SAHİP OLMA TEKNİĞİ ÖNCE SAĞLIĞINI DÜŞÜNME TEKNİĞİ BESLENMEYE ÖNEM VERME TEKNİĞİ GİYİNMEYE ÖNEM VERME TEKNİĞİ KAFASINI BOŞALTMA TEKNİĞİ FENG SHUİ FELSEFESİNİ KULLANMA TEKNİĞİ VAZGEÇEBİLMEYİ ERDEMLİK OLARAK GÖRME TEKNİĞİ GÜÇLÜ SORULAR İLE GELİŞTİRME YAPMA TEKNİĞİ VÜCUT DİLİ İP UÇLARINI GÖZLEMLEME TEKNİĞİ İNSANLARDAKİ POSTÜRÜ FARK ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN HAREKETLERİNİ AKTİF İZLEME TEKNİĞİ İNSANLARIN YÜZ İFADELERİNİ AKTİF OLARAK YORUMLAMA TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİLERİNİ AKTİF OLARAK KULAK VERME TEKNİĞİ İNSANLARIN İÇ GÜDÜLERİNİ DİNLEME TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİSEL ÜRPERMELERİNİ SEZME TEKNİĞİ İNSANLARIN İÇ GÖRÜLERİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİSEL EMPATİSİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN DUYGUSAL ENERJİSİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN GÖZLERİNDEN DUYGUSAL ENERJİYİ ÇÖZME TEKNİĞİ İNSANLARIN YÜRÜYÜŞÜ İLE DUYGUSAL ENERJİYİ ÇÖZME TEKNİĞİ İŞLEM YAPARKEN PROGRAMLAMASINI AKTİF YAPMA TEKNİĞİ SORUYA SORU İLE YANIT VERME TEKNİĞİ

" ÖĞRENDİĞİM HER ŞEY GELECEĞİME BİR YATIRIMDIR. "

" Başarılı Bir İnsan Olmaya Çalışmayın, Değerli Bir İnsan Olmaya Çalışın. Başarılı Bir İnsan, Hayattan Verdiğinden Fazlasını Alır, Değerli Bir İnsan İse Hayattan Aldığından Fazlasını Verir. "

MEDYUM İLİM HOCA'NIN YANLIŞ VE YANILTICI GÖRDÜĞÜ BAKIM ÇEŞİTLERİ

TÜRKİYE'DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERDEKİ MEDYUMLUK HİZMETİ VERDİĞİMİZ İLLER

DÜNYA'NIN HİZMET VERDİĞİMİZ 7 KITASI VE İSİMLERİ

DÜNYA'DA BULUNAN OKYANUSLARI VE DENİZLERİ

7 KAT SEMA(GÖK) VE DAHA DA ÜZERİ

Sabır, Birazda Zaman ; Güçten, Öfkeden Daha Yaman.. Acil İletişim